Hyppää sisältöön

Julkishallinnon hankintaosaamista kasvatetaan itsearvioinnin avulla

Hankintaosaamisen itsearviointi antaa tietoa osaamisen kehittämisen tarpeista ja tukee organisaation hankintaosaamisen kasvattamista. Itsearviointi on yksi keino nostaa hankintaosaamisen kehittäminen julkisen sektorin johtamisen ytimeen. Korkeampi osaaminen tukee julkisten varojen kestävää käyttöä ja lisää toimittajien välistä kilpailua ja innovointia.

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Hankintaosaamisen itsearviointi auttaa tunnistamaan hankintatoimen parissa työskentelevien ja organisaatioiden osaamisen kehityskohteita. Kehittämisessä tulee huomioida kilpailutuksen lisäksi organisaation tarpeet, suunnittelu, tehdyt sopimukset ja toimittajien hallinta.

Hankintaosaamisen tilaa Suomessa kartoitetaan itsearvioinnilla

Arvion mukaan julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain noin 47 miljardia euroa. Koska julkisten hankintojen volyymi on valtava, hankintoja tulee julkishallinnon kaikissa organisaatioissa johtaa strategisena toimintona ja suunnata hankinnat organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Hankintaosaamisen kasvu mahdollistaa sen, että hankintojen kautta julkisia varoja voidaan käyttää yhteiskunnan, ympäristön ja talouden kannalta järkevästi.

Hankintalain noudattamiseen liittyy valitusoikeus, jota kilpailutusten tuloksiin tyytymättömät toimittajat käyttävät. Markkinaoikeuteen päädytään usein juuri hankintoihin liittyvän osaamisvajeen vuoksi. Sen takia hankintaosaamisen tason nostaminen onkin välttämätöntä.

Tavoitteena julkisten varojen kestävä käyttö

Hankintaosaamisen itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja. Itsearviointi on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, kuten hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022. Itsearviointityökalu on valmistunut Hankinta-Suomi-ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Tutustu hankintaosaamisen itsearviointityökaluun Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu lyhyesti:

  • Osoittaa osaamisen kehittämisen kohteet ja edistää hankintatoimen ammattimaisuutta
  • Selvittää hankintayksiköille niiden omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita
  • Otetaan käyttöön valtakunnallisesti.
  • Linkin hankintaosaamisen itsearviointityökaluun saa pyytämällä osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

 

Lisätietoja:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset