Hyppää sisältöön

Sopimuspalokuntalaisten tapaturmat

 • Tarvitsetko materiaalia oman sopimuspalokuntasi verkkosivuille tai kaipaatko asiantuntijaluentoa työtapaturmien korvaamisesta? Ota yhteyttä: vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi

 • Palvelukuvaus

  Valtiokonttori voi maksaa sopimuspalokuntalaiselle korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista pelastuslain perusteella silloin, kun sinulla ei ole oikeutta korvaukseen muun lain mukaan. Valtion varoista korvausta maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteiden mukaan.

  Jos saat palkkaa työstäsi sopimuspalokunnassa tapaturmakorvaus maksetaan työnantajasi vakuutusyhtiöstä työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla. Tässä tapauksessa tapaturmavakuutuksestasi huolehtii palokunta tai aluepelastuslaitos.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.  Työtapaturmia voivat olla esimerkiksi ruhje, murtuma, nivelsiteiden venähdys tai savukaasun hengittäminen.

  Pelastuslain perusteella korvausta voidaan maksaa niille, jotka

  1. ovat toimintavelvollisuuden perusteella ryhtyneet omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin,
  2. kuuluvat sopimuspalokuntaan tai muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön, mutta eivät ole oikeutettuja korvauksiin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan,
  3. on määrätty avustamaan pelastustoiminnassa,
  4. ovat vapaaehtoisesti osallistuneet pelastustoimintaan, tai
  5. on määrätty väestönsuojelukoulutukseen.

  Lisätietoja pelastuslaista.

  Korvausta maksetaan tapaturmasta, joka sattuu sopimuspalokuntalaiselle

  • pelastus- tai ensivastetoiminnassa,
  • koulutustoiminnassa,
  • kiinteistön ja kaluston hoidossa,
  • liikuntakasvatuksessa, tai
  • osallistuessa palokunnan tehtäviä käsittävään kilpailuun tai näytökseen.

  Sopimuspalokunnan nais- ja nuorisojaostoon kuuluvat ovat turvan piirissä vain silloin, kun he osallistuvat pelastustoimintaan.

 • Toimi näin

  Työtapaturman sattuessa sinun tulee aina tehdä ilmoitus Valtiokonttoriin. Täytä tapaturmailmoitus tai ota yhteyttä Valtiokonttorin korvauspalveluun sähköpostitse vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi tai puhelimitse 029 5502738.

  • Hakeudu lääkäriin.
  • Täytä tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus tai ota yhteyttä Valtiokonttorin korvauspalveluun.
  • Liitä tapaturmailmoitukseen jäljennös aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välisestä palokuntasopimuksesta.
  • Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.

  Pyydä maksusitoumus etukäteen, jos tarvitset jatkohoitoa, toimenpidettä tai kuvantamista.

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.:

  • sairaanhoitokulut
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha.

 • Asiakaspalvelu – Sopimuspalokuntalaisten tapaturmat

 • Soita

  0295502738, ma-pe 09.00-12.00

 • Lähetä sähköpostia

  vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi

 • Lisätiedot

  Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista maksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

 • Paperidokumentit osoitteeseen

  PL 200, 00054 VALTIOKONTTORI