• Kuuluvatko nais- ja nuoriso-osastot korvauksen piiriin?

  Nais- ja nuoriso-osastot kuuluvat pelastuslain nojalla korvauksen piiriin vain silloin, jos he osallistuvat pelastustoimintaan.

 • Onko Valtiokonttorin korvauksissa ikärajoja?

  Ikärajoja ei ole, mutta ansionmenetyskorvauksissa vahingoittuneen ikä vaikuttaa. Korvauksen taso laskee henkilön saavuttaessa eläkeiän.

  Nuorten henkilöiden ansiomenetyskorvaukseen on omat säännöksensä työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Jos tapaturma sattuu eläkkeellä ollessa, ansionmenetyskorvausta määritettäessä otetaan huomioon, minkä verran henkilöllä on työansioita eläkkeellä ollessaan. Ansionmenetyskorvauksen maksaminen on rajoitettu enintään kolmeen vuoteen tai siihen hetkeen, kun henkilö tätä ennen on saavuttanut vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.

 • Korvataanko sählyssä sattunut tapaturma, jos sähly on koulutusohjelmaan kuuluvaa liikuntaa?

  Jos liikunta on osa koulutussuunnitelmaa tai -ohjelmaan, Valtiokonttorin tapaturmaturva on voimassa.

 • Korvataanko muonitustehtävissä sattuneet tapaturmat?

  Jos naisosaston hoitama muonitustehtävä katsotaan osaksi pelastustehtävää, se kuuluu vakuutusturvan piiriin. Muutoin muonitustehtävä ei kuulu turvan piiriin.

 • VPK maksaa minulle palkkaa pelastustehtävään osallistumisesta. Kuka silloin korvaa tapahtuneet tapaturmat?

  Jos VPK tai aluepelastuslaitos maksaa sinulle palkkaa, kuulut työnantajasi tapaturmaturvan piirin. Jos et saa palkkaa pelastustehtävään osallistumisesta, kuulut Valtiokonttorin turvan piiriin.

 • Miten pitkään ansionmenetystä korvataan?

  Ansionmenetyskorvausta maksetaan korvattavan vamman aiheuttamasta täydestä tai osittaisesta työkyvyttömyydestä.

 • Kun käyn lääkärissä, miten saan korvauksia?

  Työtapaturman sattuessa sinun tulee aina tehdä ilmoitus Valtiokonttoriin. Täytä tapaturmailmoitus tai ota yhteyttä Valtiokonttorin korvauspalveluun sähköpostitse tapaturmat@valtiokonttori.fi tai puhelimitse 029 5502738.

  • Hakeudu lääkäriin.
  • Täytä tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus tai ota yhteyttä Valtiokonttorin korvauspalveluun.
  • Liitä tapaturmailmoitukseen jäljennös aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välisestä palokuntasopimuksesta.
  • Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.

  Pyydä maksusitoumus etukäteen, jos tarvitset jatkohoitoa, toimenpidettä tai kuvantamista.

 • Nyrjäytin nilkan yhdistyksemme myyjäistapahtumassa. Korvaako Valtiokonttori tapaturman?

  Sopimuspalokuntalaisten tapaturmien korvaaminen kuuluu Valtiokonttorille vain silloin, kun se on sattunut pelastustoiminnan tai ensivastetoiminnan tehtäviä suorittaessa. Näin ollen esimerkiksi myyjäisissä tapahtunut tapaturma ei kuulu Valtiokonttorin turvan piiriin.

 • Ajoin kolarin sopimuspalokunnan autolla. Kuka korvaa vahingot?

  Hae korvausta auton liikennevakuutuksesta. Pelastuslain perusteella valtion varoista maksetaan korvausta henkilövahingosta vain siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta samansuuruiseen korvaukseen muun lain mukaan.