Korvataanko sählyssä sattunut tapaturma, jos sähly on koulutusohjelmaan kuuluvaa liikuntaa?

Jos liikunta on osa koulutussuunnitelmaa tai -ohjelmaan, Valtiokonttorin tapaturmaturva on voimassa.

Aiheeseen liittyvät sisällöt