Hyppää sisältöön

Sopimuspalokuntalaisten tapaturmat

 • Tapaturmailmoituksen täyttäminen Lomake.fi -palvelussa loppuu 29.2.2024. Lue uudet ohjeet sopimuspalokuntalaisen tapaturmailmoituksen täyttämiseen Toimi näin -kohdasta.

  Tarvitsetko materiaalia oman sopimuspalokuntasi verkkosivuille tai kaipaatko asiantuntijaluentoa työtapaturmien korvaamisesta? Ota yhteyttä: tapaturmat@valtiokonttori.fi

 • Palvelukuvaus

  Valtiokonttori voi maksaa sopimuspalokuntalaiselle korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista pelastuslain perusteella silloin, kun sinulla ei ole oikeutta korvaukseen muun lain mukaan. Valtion varoista korvausta maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteiden mukaan.

  Jos saat palkkaa työstäsi sopimuspalokunnassa tapaturmakorvaus maksetaan työnantajasi vakuutusyhtiöstä työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla. Tässä tapauksessa tapaturmavakuutuksestasi huolehtii palokunta tai aluepelastuslaitos.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.  Työtapaturmia voivat olla esimerkiksi ruhje, murtuma, nivelsiteiden venähdys tai savukaasun hengittäminen.

  Pelastuslain perusteella korvausta voidaan maksaa niille, jotka

  1. ovat toimintavelvollisuuden perusteella ryhtyneet omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin,
  2. kuuluvat sopimuspalokuntaan tai muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön, mutta eivät ole oikeutettuja korvauksiin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan,
  3. on määrätty avustamaan pelastustoiminnassa,
  4. ovat vapaaehtoisesti osallistuneet pelastustoimintaan, tai
  5. on määrätty väestönsuojelukoulutukseen.

  Lisätietoja pelastuslaista.

  Korvausta maksetaan tapaturmasta, joka sattuu sopimuspalokuntalaiselle

  • pelastus- tai ensivastetoiminnassa,
  • koulutustoiminnassa,
  • kiinteistön ja kaluston hoidossa,
  • liikuntakasvatuksessa, tai
  • osallistuessa palokunnan tehtäviä käsittävään kilpailuun tai näytökseen.

  Sopimuspalokunnan nais- ja nuorisojaostoon kuuluvat ovat turvan piirissä vain silloin, kun he osallistuvat pelastustoimintaan.

 • Mitä korvataan

  Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia etuuksia ovat mm.:

  • sairaanhoitokulut
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut
  • ansionmenetyskorvauksena maksettava päiväraha, tapaturmaeläke tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
  • vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan johdosta maksettava haittaraha.

 • Toimi näin

  Täytä ilmoitus työtapaturmasta ja ammattitaudista >

  Työtapaturman sattuessa sinun tulee aina tehdä ilmoitus Valtiokonttoriin. Täytä tapaturmailmoitus tai ota yhteyttä Valtiokonttorin korvauspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta reunasta.

  • Hakeudu lääkäriin.
  • Täytä tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus tai ota yhteyttä Valtiokonttorin korvauspalveluun.
  • Liitä tapaturmailmoitukseen jäljennös aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välisestä palokuntasopimuksesta.
  • Lähetä täytetty tapaturmailmoitus Valtiokonttoriin sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta tai tulostettuna paperipostissa osoitteeseen PL 200, 00054 Valtiokonttori.
  • Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.

  Pyydä maksusitoumus etukäteen, jos tarvitset jatkohoitoa, toimenpidettä tai kuvantamista.