Onko Valtiokonttorin korvauksissa ikärajoja?

Ikärajoja ei ole, mutta ansionmenetyskorvauksissa vahingoittuneen ikä vaikuttaa. Korvauksen taso laskee henkilön saavuttaessa eläkeiän.

Nuorten henkilöiden ansiomenetyskorvaukseen on omat säännöksensä työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Jos tapaturma sattuu eläkkeellä ollessa, ansionmenetyskorvausta määritettäessä otetaan huomioon, minkä verran henkilöllä on työansioita eläkkeellä ollessaan. Ansionmenetyskorvauksen maksaminen on rajoitettu enintään kolmeen vuoteen tai siihen hetkeen, kun henkilö tätä ennen on saavuttanut vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.

Aiheeseen liittyvät sisällöt