Hyppää sisältöön
kolme lentokonetta taivaalla

Pilvee, pilvee – onko vaihtoehtoja ja miksi niitä tarvitaan?

Olemme Verohallinnossa olleet nyt pilvimatkalla yli viisi vuotta. Päätös alkaa hyödyntää pilvipalveluita tehtiin aikanaan huolellisen harkinnan jälkeen. Totesimme, että pilven hyödyntämiselle ei yksinkertaisesti ole vaihtoehtoja, jos haluamme tehdä työmme järkevästi, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Ensinnäkin monien uusien palveluiden, palvelumallien ja teknologioiden käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää pilvipalveluita – tai ainakin ne tekevät siitä merkittävästi joustavampaa.

Hyvänä esimerkkinä ovat tekoälyratkaisut, joiden osalta perinteisistä konesalipalveluista tarjottava palveluvalikoima on hyvin rajallinen. Osaa palveluista ei ole saatavissa kuin pilvipohjaisena toteutuksena. Lisäksi konesalipohjaisesti tuotettavat palvelut ovat olleet huomattavasti kalliimpia kuin pilvestä tuotettuna.

Yksi pilvi, monipilvi, hybridi vai konesali?

Pilvipalveluissa etuna on myös joustava kapasiteetti sekä hinnoittelumalli, joka perustuu käytettyyn kapasiteettiin tai palveluun, eikä hankittuun laitteistoon tai lisensseihin, kuten perinteisissä konesaliratkaisuissa.

Lisäksi pilven etuina ovat integroidut ja automatisoidut palvelut, jotka ovat asiakkaan hyödynnettävissä sellaisenaan ja vapauttavat näin ICT-palvelutuotannon resursseja perinteisistä ICT-ylläpitotehtävästä ICT-palveluiden kehittämiseen ja automatisointiasteen nostamiseen.

Ehdottomana edellytyksenä pilvipalveluiden käyttämiselle on tietysti se, että käyttö on turvallista. Pilvipalveluissa tietoturva- ja tietosuojavaatimukset ovat hyvin tiukkoja ja toimijat investoivat siihen valtavia määriä vuosittain. Todellinen turvallisuustaso pilvessä onkin itse asiassa merkittävästi parempi kuin perinteisissä konesaliratkaisuissa.

Paras toteutustapa vaihtelee

Vaikka pilvipalveluiden käyttö oli siis meille selvää, toteutustavalle löytyi useita eri vaihtoehtoja.

Soveltuvimman toteutustavan valinta vaatii asian tarkastelua useista eri näkökulmista. Yleisesti voi todeta, että soveltuvin ratkaisu riippuu ratkaistavasta liiketoimintatarpeesta ja -vaatimuksista, aiemmin tehdyistä teknologiavalinnoista, osaamisesta sekä resursseista. Tukea päätöksiin saa myös valtionhallinnon pilvilinjauksista, joiden lukemista suosittelen lämpimästi.

Mahdollisia toteutustapoja tai ratkaisuja voivat olla seuraavat:

 • Yksi pilvi (single cloud), jossa asiakkaan pilvitoiminnallisuus on rakennettu yhden pilvitoimittajan teknologiaratkaisun tai -alustan varaan.
 • Monipilvi (multicloud), jossa yhdistetään usean pilvitoimittajan ratkaisuja vastaamaan asiakkaan toiminnan tarpeisiin. Monipilvitoteutusten tulevat lisääntymään jatkossa, koska eri pilvitoimijoiden vahvuudet keskittyvät eri osa-alueille. Lisäksi yhteen teknologiatoimittajaan liittyviä riskejä voidaan pienentää käyttämällä useita toimittajia.
 • Hybridiratkaisu (hybrid), jossa hyödynnetään pilvi- ja konesaliratkaisuja.
 • Konesaliratkaisu (on-prem datacenter), jossa hyödynnetään konesaliratkaisuja.

Kokemuksiamme yhden pilven ratkaisusta

Valitsimme Verohallinnossa yhden pilven lähestymisen ja teknologia-alustaksi Microsoft Azuren, koska teknologiavalintamme ovat pitkään pohjautuneet Microsoftin ratkaisuihin. Pyrimme minimoimaan teknologiamuutosten määrää, koska tiesimme, että pilvimatkalla olisi erittäin paljon uutta opeteltavaa sekä teknologian että hallinta- ja palvelumallien osalta.

Pilvimatkan alkuvaiheessa totesimme, että olisi järkevää kerätä ensin käytännön kokemukset yhden pilvitoimittajan ratkaisusta ja miettiä ylätasolla mitä tulisi huomioida, jos myöhemmin siirtyisimme monipilveen. Monipilvi vaatii muun muassa tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä arviointeja sekä hallinta- ja toimintamalleihin ja teknisiin toteutuksiin liittyviä selvityksiä, jotka lisäävät monimutkaisuutta etenkin, jos niitä yritetään ratkoa heti pilvimatkan alussa.

Vaikka olemme Verohallinnossa olleet pilvimatkalla nyt jo monta vuotta, tulee osa meidänkin palveluistamme ja -ratkaisusta perustumaan vielä pitkään hybridiratkaisuun – ja osa voi säilyä sellaisena pysyvästi.

Pilvimatkalta kertyneitä kokemuksia:

 • Pilvimatka ei ole vain teknologiamuutos vaan kyse on paljon isommasta asiasta.
 • Uusien asioiden oppistarve ja -määrä yllätti.
 • Pilviosaajien saatavuus on kortilla.
 • Arkkitehtuurin, tietoturvan ja tietosuojan osaamistarve korostuvat.
 • Palvelujen saatavuus on parantunut merkittävästi, katkoksia ja häiriöitä on ollut vähemmän.
 • Palvelujen valvonta ja seuranta on helpompaa hyödyntämällä toimittajan valmiita työkaluja.
 • Kustannusten seuranta ja hallinta pilvessä on helpompaa kehittyneiden ja valmiina olevien työvälineiden avulla.
 • Kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan teknologiatoimittajan valmiita malleja ja parhaita käytäntöjä.

 

Kirjoittaja

Juha Vuojärvi
Teknologiajohtaja
Verohallinto, Tuotehallintayksikkö

* * *

”Yhdessä kohti pilviä” -blogisarja avaa erilaisia näkökulmia valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen. Kirjoittajina toimivat Pilvipalveluiden yhteistyöryhmissä mukana olevat asiantuntijat ja kirjoituksia julkaistaan Näköaloja-blogissa viikon välein. Pysy kuulolla!

Kuva
Pixabay