Hyppää sisältöön

Peppol – infrastruktuurin, prosessien ja tietomallien kehitys

Jatkuva kehitys on merkki dynaamisesta ja elinkaarellaan aktiivista vaihetta elävästä toiminnasta. Tämä on tilanne myös Peppol-infrastruktuurin, prosessien ja tietomallien kehityksessä.

Viimeaikaisissa kehitystoimenpiteissä Peppol-infrastruktuuriin keskeisesti sisältyvä sanomanvälityksessä käytettävä tiedonsiirtoprotokolla on päivitetty AS2-protokollasta AS4-protokollaan, joka mahdollistaa aiempaa turvallisemman tiedonsiirron sekä toimii askelmana kohti WebServices-palveluja B2B yhteyksissä. Protokollan päivittämistä merkittävämpi muutosajuri on kuitenkin ollut EU:n sähköisen laskutuksen standardointi. Muutokset EU:n sähköisen laskutuksen standardoinnissa eivät koskeneet ainoastaan laskutuksen prosessia ja sanomia vaan ulottuivat kattavasti läpi koko Peppolin käyttämän tietomallin. Nämä edellä mainitut muutokset olivat tarpeen, jotta tietomalleihin sisältyvät yhteiset tietoelementit ja rakenteet kuten osapuolitiedot, koodistot jne. ovat yhdenmukaisia.

Peppol – Kehittämisen organisointi ja meneillään olevia projekteja

Peppol-jäsenillä on mahdollisuus liittyä haluamiinsa työryhmiin (Work Groups). Tällä hetkellä aktiiviset työryhmät ovat kaikki Post-Award-osa-alueella eli tilauksesta-laskuun toiminnoissa.

Työryhmien lisäksi ehkäpä merkittävin kehitystyö tapahtuu erikseen perustetuissa ja nimetyissä projekteissa. Esimerkki tällaisesta aktiivisesta projektista on mm. CTC (Continuous Transaction Control) -projekti, joka tekee työtä uuden sovellusalueen osalta tavoitteenaan luoda mekanismi Peppolin käytölle tapahtumapohjaisessa arvonlisävero raportoinnissa.

Hankintasanomatyön kannalta mielenkiintoista on 24.11.2021 käynnistyvä Advance Ordering -projekti. Tämän projektin tehtävänä on kehittää nykyistä kattavampi tilausprosessin kuvaus ja sanomaliikenne. Käytännössä projektin tuloksena Peppolin tilausprosessiin tulee tuki tilauksen peruutukselle ja muutokselle. Projektin tavoiteaikataulu on saada tarvittavat kuvaukset ja määrittelyt valmiiksi 1.3.2022 mennessä.

EU:n tuella on käynnissä mm. logistiikka-alueen projekti EUPLe, johon on osallistujia myös Suomesta (DBECore ja konkreettisessa käyttötapauksessa HUS). Yhtenä tavoitteena projektissa on tuoda Peppol-verkoston sovelluskohteisiin logistiikan prosessit ja sanomat.

Kehitystoimenpiteiden tulokset

Kehitettäessä Peppoliin uusia sovellusalueita (domains) tai prosesseja kuten Advance Ordering, niin kehitystyön tulokset koostuvat:

  • prosessidokumentaatiosta (BIS Business Interoperability Specification)
  • prosessissa käytettävistä sanomista
  • validointityökaluista

kehitystyön tulokset asetetaan jäsenyhteisön tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi ennen lopullista hyväksyntää ja julkaisua.

Peppol kehitystyö ja Suomi

Suomeen perustettavaksi ehdotetun Peppol Authorityn toimenkuvaan on suunniteltu kehitystyöhön osallistumisen organisointi.

Mikäli meillä on kansallisesti tarve lisätä Peppoliin esimerkiksi kokonaan uusi sovellusalue, niin voimme ehdottaa kyseisen sovellusalueen kehitystyön käynnistämistä ja tarjoutua koordinoimaan sitä.

Käytännön tasolla järkevää saattaa olla hierarkkisen mallin luonti, missä osallistuisimme pienemmällä edustajajoukolla Peppolin eri työryhmiin ja kansallisesti organisoisimme avoimeen osallistumiseen perustuvat laajemmat kiinnostuneiden ryhmät. Näistä asioista ei kuitenkaan ole luonnollisesti tässä vaiheessa mitään päätöksiä ja parhaista käytännöistä tullaan varmasti keskustelemaan yhdessä asioista kiinnostuneiden kanssa.