Hyppää sisältöön

Valtion tulostietojärjestelmä poistuu käytöstä – jatkossa suunnittelun ja seurannan asiakirjat julkaistaan Tutkihallintoa.fi:ssä

Vuodesta 2007 asti käytössä ollut Valtion tulostietojärjestelmä poistuu käytöstä. Valtion kirjanpitoyksiköt ja rahastot julkaisevat jatkossa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat omilla verkkosivuillaan. Asiakirjoihin johtavat linkit kootaan Valtiokonttorin ylläpitämään Tutkihallintoa.fi-palveluun. Valtiokonttori on antanut asiasta määräyksen 16.2.2022.

Tutustu määräykseen: Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa

Muutoksen taustaa

Tuloksellisuustietojen keräämisellä yhteen tietojärjestelmään tavoiteltiin alun perin yhteistä tietopohjaa valtion tulosohjaukselle. Valtion tulostietojärjestelmä ei kuitenkaan pystynyt kaikilta osin vastaamaan ohjauksen tai kirjanpitoyksiköiden tarpeisiin. Lisäksi järjestelmään kertyneen tuloksellisuustiedon käytettävyys tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa oli puutteellista. Haasteet tunnistettiin myös hiljattain julkaistussa Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointiraportissa.

Valtiokonttorin näkemys oli, että valtion suunnittelua ja seurantaa sekä erityisesti siihen liittyvää tavoitteiden asetantaa ja mittarointia tulisi uudistaa merkittävästi yhdenmukaisemmaksi, jotta vastaavan laajuinen tuloksellisuusinformaation kerääminen olisi jatkossa perusteltua siitä saatavaan hyötyyn nähden.

Muutosehdotuksemme suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaisemisesta oli kirjanpitoyksiköiden kommentoitavana marras-joulukuussa 2021. Saimme lausuntoja 27 kirjanpitoyksiköltä ja muutosta pidettiin kannatettavana.

Valtion tuloksellisuuden raportointia kehitetään vuoden 2022 aikana

Vuoden 2022 aikana valtionhallinnon tuloksellisuuden raportointia kehitetään valtiovarainministeriön johdolla yhdessä muiden ministeriöiden ja Valtiokonttorin kanssa.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa tulostavoitteiden toteutumatietojen raportointia ja tulosten arviointia tilinpäätöksiin sisältyvissä toimintakertomuksissa siten, että raportoituja tietoja voidaan jatkossa hyödyntää nykyistä vertailukelpoisemmin valtionhallinnon, hallinnonalojen sekä kirjanpitoyksiköiden tuloksellisuuden arvioinnissa.

Tämän ohella on tarkoitus jatkaa liikenne- ja viestintäministeriön sähköisen tulossopimuksen valmistelujärjestelmän (DigiTS) kehittämistä ja käytön laajentamista myös muille hallinnonaloille.

Lisätietoja antaa:

Olli Ahonen
apulaisjohtaja
Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimiala

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset