Hakutulokset

Analysointi- ja raportointipalveluiden tiimi esittäytyy

Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tiimimme työskentelee aktiivisesti Tietokiri-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista valtionhallinnossa. Vastuu kuntien taloustietojen keruusta siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen. Kehitämme ja...

Valtion henkilöstökertomus 2018 julkaistu

Valtion henkilöstökertomus tarjoaa tietoa valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön tilasta vuonna 2018. Henkilöstön tilaa ja kehitystä kuvataan vertaamalla tilannetta aiempiin vuosiin, pääosin edelliseen vuoteen tai vuoteen 2010. Tiedot perustuvat pääasiassa...
Valtion henkilöstökertomus 2018 julkaistu

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuusseuranta

Saat raportin koko näytölle tästä   Tuottavuusseuranta perustuu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten tukitoimintojen sekä niiden yhteisten hierarkiatasojen alle tehtyjen kirjanpitoyksikkökohtaisten lisäjaottelujen HTV-toteumaan. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen...

Yhteensä 5 hakutulosta.