Hakutulokset

Tutkihallintoa.fi ‒ monipuolinen näkymä julkisen sektorin talouteen, henkilöstöön ja tuloksellisuuteen

Uusi julkishallinnosta tietoa tarjoava Tutkihallintoa.fi-palvelu avattiin tammikuun 2020 alussa. Uusi palvelu kokoaa kuntien ja valtion tietoja samalle sivustolle. Tieto on haluttu tuoda helposti saataville visualisoituina näkyminä. Palvelussa on jo nyt tietoa valtion taloudesta valtion henkilöstöstä valtion virastojen tulostavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta kuntien ja kuntayhtymien talousarvioista ja taloussuunnitelmista Kehitämme palvelua voimakkaasti koko tämän vuoden. Vuoden 2021..
Tutkihallintoa.fi ‒ monipuolinen näkymä julkisen sektorin talouteen, henkilöstöön ja tuloksellisuuteen

Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietojen julkinen jakelukanava uudistuu

Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja tarjoava julkinen Netra.fi-palvelu on tulossa tiensä päähän. Netra avattiin jo vuosituhannen alussa. Historiansa aikana se on palvellut laajasti sekä valtionhallinnon sisäisiä toimijoita että ketä vain tietosisällöistä kiinnostuneita henkilöitä. Nyt palvelu on tullut teknisen elinkaarensa päähän. Lähes 20-vuotias Netra.fi-sivusto suljetaan 23.3.2020. Avaamme uuden Tutkihallintoa.fi-palvelun heti ensi vuoden alussa, jotta käyttäjät ehtivät..
Valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietojen julkinen jakelukanava uudistuu

Analysointi- ja raportointipalveluiden tiimi esittäytyy

Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tiimimme työskentelee aktiivisesti Tietokiri-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista valtionhallinnossa. Vastuu kuntien taloustietojen keruusta siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen. Kehitämme ja ylläpidämme myös Tutkihallintoa.fi-palvelua, joka kokoaa tietoa kunnista ja valtiosta kaikkien sitä tarvitsevien tai siitä kiinnostuneiden saataville. Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä: Olli Ahonen (yksikön vetäjä)..

Valtion henkilöstökertomus 2018 julkaistu

Valtion henkilöstökertomus tarjoaa tietoa valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön tilasta vuonna 2018. Henkilöstön tilaa ja kehitystä kuvataan vertaamalla tilannetta aiempiin vuosiin, pääosin edelliseen vuoteen tai vuoteen 2010. Tiedot perustuvat pääasiassa Tahti-rekisteriin, johon kootaan tiedot valtion virastojen ja laitosten palvelussuhteista. Henkilöstökertomus on laadittu Valtiokonttorissa valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Tutustu: Valtion henkilöstökertomus 2018 (pdf) > Henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,4..
Valtion henkilöstökertomus 2018 julkaistu

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuusseuranta

Saat raportin koko näytölle tästä   Tuottavuusseuranta perustuu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten tukitoimintojen sekä niiden yhteisten hierarkiatasojen alle tehtyjen kirjanpitoyksikkökohtaisten lisäjaottelujen HTV-toteumaan. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen toiminto 9999694000 Hankintatoimi sekä mahdolliset kirjanpitoyksikkökohtaiset hankintatoimeen liittyvät ko. toiminnon lisäjaottelut. Tuottavuusseurannassa ei ole huomioitu Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita valtioneuvostolle ja sen..

Yhteensä 5 hakutulosta.