Hyppää sisältöön

Valtiolle päätyvien perintöjen määrä nousussa

Suomessa vuosittain kuolevista henkilöistä noin 1 % kuolee ilman perillisiä. Tällaisessa tilanteessa vainajalla ei ole serkkua läheisempiä sukulaisia elossa. Valtiokonttori valvoo valtion etua ilman perillisiä kuolleiden henkilöiden jäämistöön.

Ilman perillisiä kuolleista vain noin 55 prosenttia on tehnyt testamentin, jolloin omaisuus jaetaan testamentin mukaisesti. Jos kuolleella henkilöllä ei kuitenkaan ole perillisiä, eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa menee perintönä valtiolle.

2000-luvulla Valtiokonttori on saanut vuosittain tiedon noin 200–300:sta ilman perillisiä ja testamenttia kuolleesta henkilöstä. Vuonna 2022 määrä kohosi yli neljänsadan. Syytä määrien kasvuun voidaan hakea esimerkiksi korona-aikana lisääntyneestä kuolleisuudesta ja väestön ikääntymisestä.

Kunnille luovutettiin vuonna 2023 yli 24 miljoonan euron arvosta omaisuutta

Kaikki valtion perintönä saama omaisuus ei jää valtiolle. Suurin osa perintöomaisuudesta luovutetaan kunnille käytettäväksi esimerkiksi kulttuuriin liittyviin käyttötarkoituksiin ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Pieni osa omaisuudesta luovutetaan perinnönjättäjän läheisille.

Omaisuutta pidetään valtion omistuksessa, jos siihen on erityistä syytä. Tällaista valtiolla pidettävää omaisuutta ovat aina osa poikkeuksellisen suurista rahavaroista sekä erityisesti kiinteistöt, jotka soveltuvat suoraan luonnonsuojelualueiksi tai vaihtomaiksi luonnonsuojelualueita perustettaessa. Valtio käyttää perintönä saamansa rahavarat osana normaalia valtion budjettia, eikä niitä korvamerkitä mitään tiettyä käyttötarkoitusta varten.

Vuonna 2023 Valtiokonttori (yli 750 000 euron arvoisissa pesissä valtioneuvosto) päätti yhteensä 40,5 miljoonan euron arvoisen omaisuuden lopullisesta kohtalosta. Se on selvästi enemmän kuin vuonna 2022, jolloin vastaava luku oli 24,3 miljoonaa euroa. Valtiolle päätyneen omaisuuden määrissä on kuitenkin ollut vaihtelua vuosittain, ja esimerkiksi vuonna 2021 tehtiin päätökset 44,2 miljoonan euron arvoisesta omaisuudesta.

Vuonna 2023 Valtiokonttori luovutti valtiolle perintönä tullutta omaisuutta kunnille yhteensä 24,6 miljoonan euron arvosta. Valtiolla pysytettiin omaisuutta 14,5 miljoonan euron arvosta. Loppu, 1,4 miljoonan euron arvoinen omaisuus luovutettiin yksityisille henkilöille.

Testamentti kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja huolella

Valtiolle päätyvä omaisuus käytetään hyviin tarkoituksiin. Jos kuitenkin haluat itse päättää, kuinka perintösi käytetään, on tärkeää tehdä testamentti. Testamentissa määrätään, mihin tai kenelle kuolleelta jäänyt omaisuus menee. Omaisuuden voi testamentata esimerkiksi läheiselle henkilölle tai yleishyödylliseen tarkoitukseen.  Ilman testamenttia esimerkiksi avopuoliso ei voi saada omaisuutta ilman Valtiokonttorin päätöstä asiasta.

Testamentin tekemiseen kannattaa paneutua huolella. Testamentin voi laatia itse, mutta sen tekemisessä on suositeltavaa hyödyntää lakimiehen apua.

Ollakseen pätevä testamentin pitää täyttää lain edellyttämät tiukat muotovaatimukset. Testamentin tulisi olla myös sisällöllisesti mahdollisimman selkeä, jotta se varmasti vastaa testamentintekijän tahtoa.

Testamenttien tiedoksianto Valtiokonttorille onnistuu nykyään sähköisesti

Valtiokonttori on keväällä 2024 ottanut käyttöön sähköisen ilmoituksen, jolla ilman perillisiä kuolleiden henkilöiden testamentit annetaan tiedoksi Valtiokonttorille. Tutustu asiointipalveluun >

Lisätietoja

Tilastoja muista palveluista >
Valtiolle menevät perinnöt >

Marjukka Vallioniemi, johtava lakimies, puh. +358 295 502 557

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset