Hakutulokset

Analysointi- ja raportointipalveluiden tiimi esittäytyy

Analysointipalvelumme tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Tiimimme työskentelee aktiivisesti Tietokiri-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista valtionhallinnossa. Vastuu kuntien taloustietojen keruusta siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen. Kehitämme ja...

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuusseuranta

Saat raportin koko näytölle tästä   Tuottavuusseuranta perustuu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten tukitoimintojen sekä niiden yhteisten hierarkiatasojen alle tehtyjen kirjanpitoyksikkökohtaisten lisäjaottelujen HTV-toteumaan. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen...

Yhteensä 8 hakutulosta.