Hyppää sisältöön

Valtion laskujenvälityspalvelun käyttöönottoprojektissa tapahtuu

Käyttöönottoasiakaskohtaiset myynti- ja ostolaskuliittymä -projektit käynnistyvät helmikuun 2020 alussa. Projekteissa toteutetaan käyttöönottoasiakkaan myyntilaskuliittymän (Invoice Sending) ja ostolaskuliittymän (Invoice Receiving) vaatimat muutostyöt niin, että liittymät ovat uuden valtion laskujenvälityspalvelusopimuksen mukaiset.

Myyntilaskuliittymäprojekteja on kymmenellä ja ostolaskuliittymäprojekteja kolmella käyttöönottoasiakkaalla. Kullekin käyttöönottoasiakkaalle perustetaan oma käyttöönottoprojekti, joka alkaa aloituspalaverilla. Projektin aloittaminen edellyttää, että asiakkaan lähtöjärjestelmään on päivitetty Eurooppa-normin vaatima tietosisältö. Pääsääntöisesti yksi käyttöönottoprojekti kestää noin 11 viikkoa, riippuen kunkin laskutusjärjestelmän teknisestä laajuudesta.

Riittävät resurssit varmistavat sujuvuuden

Projektin ketterän läpiviennin varmistamiseksi on tärkeää, että käyttöönottoasiakkaat varaavat projektiinsa tarvittavat resurssit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Eniten resursseja tarvitaan laskuaineiston kattavaan testaamiseen. Palkeet vastaa omien asiakkaidensa käyttöönottoprojekteista. Myyntilaskuliittymäprojektit (osaprojekti 3) päättyvät kokonaisuudessaan 24.9.2020, ostolaskuliittymäprojektit (osaprojekti 2) 9.6.2020.

SI-sanomat päivittyy vuonna 2020

Valtion jakajapankki vaihtuu joulukuussa 2020, minkä takia valtion laskujenvälityspalvelun projektissa toteutetaan kuluttajien myyntilaskutukseen liittyvä SI-sanomien päivittäminen. Tästä tehdään oma projekti, jonka aikataulusta ja projektiin liittyvistä tehtävistä tiedotetaan käyttöönottoasiakkaille myöhemmin.

Edellytyksiä reaaliaikaiselle raportoinnille

Nykyään laskujenvälityksen volyymitietoja käytetään esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuusseurannan puolivuosiraporteissa. Valtion laskujenvälityspalvelun projektissa luodaan edellytyksiä myös reaaliaikaiselle raportoinnille, joka mahdollistaa laskujen sisällön laajan hyödyntämisen. Tämä voisi tarkoittaa ostolaskuissa esimerkiksi tuotetietojen seuraamista aihetasolla ja niiden vertailua koko hallinnon tietoihin.

Nyt kun reaaliaikaisen raportoinnin pohjaa luodaan, pyydämme teitä kertomaan helmikuun aikana, millaisia potentiaalisia käyttökohteita tunnistatte laskujen tietosisällön reaaliaikaisessa hyödyntämisessä. Toiveet ja ehdotukset voi toimittaa osoitteeseen VK-LVP2020@valtiokonttori.fi.

Ajankohtaista Palkeiden tilauksesta perintään -prosessista

Valtiokonttori on 28.1.2020 antanut määräyksen Myyntilaskujen sisältövaatimus – henkilötunnus on välitettävä asiakasrekisteriin, jonka mukaan uusien kuluttuja-asiakkaiden asiakastiedot on tallennettava henkilötunnuksen kanssa asiakasrekisteriin 1.4.2020 alkaen. Määräys perustuu Tietosuojalain 1050/2018 29 §:n 1 ja 2 momentteihin. Henkilötunnus tulee täydentää 30.9.2020 mennessä asiakasrekisterin asiakastietoihin, jotka on tallennettu ennen 1.4.2020, jos asiakkaalle on laskutusta.

Tällä hetkellä henkilötunnuksen tallentamisesta asiakasrekisteriin ohjeistetaan Tilauksesta perintään -prosessin hyvät käytännöt -ohjeessa. Kiekun asiakasrekisterissä on myös oma tietosuojavaatimusten mukainen kenttä henkilötunnusta varten. Palkeet tulee toimittamaan kevään aikana asiakkailleen listauksen kuluttaja-asiakkaista, joilta puuttuu henkilötunnus.

Kirjanpitoyksikön vastuulla on täydentää listaukseen puuttuvat henkilötunnukset, mikäli kyseisiä asiakastietoja halutaan käyttää 30.9.2020 jälkeen. Palkeet pitää keskiviikkona 5. helmikuuta kaksi samansisältöistä infotilaisuutta Valtiokonttorin määräyksestä henkilötunnuksen välittäminen myyntilaskuissa ja tallentaminen asiakasrekisteriin. Tilaisuuden sisältö on myöhemmin katsottavissa tallenteena.

Palkeet on erikseen yhteydessä kirjanpitoyksiköihin, joilla on käytössään myyntitilaus- tai reskontraliittymä Kiekuun.

Lisätietoja:
VK-LVP2020@valtiokonttori.fi
projektipäällikkö Kirsi Launomaa, p. 0295 502 031, kirsi.launomaa@valtiokonttori.fi

Valtion laskujenvälityspalvelun käyttöönottoprojektien aikataulu

Valtion laskujenvälityspalvelun käyttöönottoprojektien aikataulu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset