Hyppää sisältöön

Valtio vastaanottaa eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja

Valtio vastaanottaa 1.4.2020 alkaen vain verkkolaskuja ja niiden pitää täyttää eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeen vaatimukset.

Verkkolaskujen tulee noudattaa laskumerkinnöissä Verohallinnon ohjetta ”Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa” ja EN16931-standardinmäärityksiä. Julkishallinnon ohjeeseen on koottu ne palkolliset tietoelementit, joita verkkolaskulla on oltava.

Ohje löytyy Valtiokonttorin kotisivulta.  Lisätietoja ohjeesta voi kysyä verkkolaskutus@valtiokonttori.fi osoitteesta.

Laki sähköisestä laskutuksesta

Eduskunnassa hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019). Laki astui voimaan 1.huhtikuuta 2019, jolloin se koskee valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä.

Lailla pannaan täytäntöön sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU verkkolaskutuksesta. Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.

Lain mukaan sähköinen laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931. Standardin SFS-EN 16931-1:2017:en voi hankkia ilmaiseksi SFS:n sivuilta https://sales.sfs.fi/

Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen.

Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0) vastaavat eurooppalaista standardia.

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset