Hyppää sisältöön

Valtion kassaennustamisen järjestelmä kilpailutetaan tänä vuonna

Kassaennustetieto on tärkeää valtion kassanhallinnan ja lainanoton operaatioiden ajoittamisen kannalta. Uudistuksella pyritään parantamaan ennusteiden tarkkuutta ja vähentämään manuaalista työtä.

Valtion kassanhoidon ja velanhallinnan apuna on jo pitkään ollut käytössä Nomentia Oy:n toimittama kassaennustejärjestelmä Rahakas. Järjestelmään kerätään kirjanpitoyksiköiltä tietoa tulevista tulo- ja menovirroista. Tämän tiedon avulla sijoitetaan valtion kassassa olevia likvidejä varoja.

Tietoa käytetään lisäksi valtion velkaoperaatioiden kokoa ja ajoitusta suunniteltaessa. Valtionvelan erääntymiset sovitaan jo velkakirjojen liikkeeseenlaskun yhteydessä sellaiseen ajankohtaan, jolloin valtiolle tiedetään kerääntyvän paljon tuloja. Jos velasta aiheutuvat kassavirrat eivät osu päivälleen yhteen valtion muun rahaliikenteen kanssa, tarkempi yhteensovittaminen tehdään sijoittamalla kassavaroja muutamien päivien sopimuksilla.

Prosessit ajan tasalle, kun järjestelmä kilpailutetaan

Nykyinen Rahakas on toiminut hyvin ja tuottanut joustavasti Valtiokonttorille tärkeää tietoa. Aika on kuitenkin nyt kypsä järjestelmän kilpailutukseen. Samalla, kun järjestelmään liittyvät sopimukset tehdään uudelleen, on ajankohtaista punnita myös prosessien ajanmukaisuus. Valtiokonttori ja Palkeet ovat yhdessä kartoittaneet kehitystavoitteiksi:

  • manuaalisen työn vähentämisen ennusteiden tallentamisessa
  • ennustetarkkuuden parantamisen
  • virastoraportoinnin kehittämisen.

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, kilpailutuksen vaatimusmäärittelyihin pyritään lisäämään ominaisuuksia, jotka mahdollistavat tällaisia muutoksia prosessissa:

  • uusien liittymien rakentaminen ja vanhojen liittymien käytön laajentaminen
  • ennusteiden mallintaminen
  • ennusteiden laatua kuvaavien tunnuslukujen sekä raporttien kehittäminen, ja näiden viestinnän automatisointi.

Liittymien kehitys tapahtuisi suurilta osin Kiekun tietoja hyödyntämällä. Lisäksi Handin tuottamaa tietoa laajennettaisiin koskemaan myös euromääräisiä laskuja. Kolmas osa-alue olisi Palkeiden maksuliikejärjestelmään tehdyn liittymän hienosäätö siten, että osa tiedoista saataisiin nykyistä aiemmin.

Ennusteiden mallintamisen osalta tutkitaan mahdollisuutta tuottaa joidenkin kirjanpitoyksikköjen ennusteita automaattisesti. Tähän prosessiin valittaisiin sellaisia kirjanpitoyksikköjä, joiden pankkitileillä liikkuu melko pieniä rahamääriä, tai joiden kassavirrat ovat pysyneet ajoitukseltaan ja kokoluokaltaan vuodesta toiseen melko muuttumattomina.

Ennustetiedon saatavuutta pyritään myös helpottamaan. Tällä hetkellä oman viraston ennusteista saa tietoa kirjautumalla Rahakkaaseen tai pyytämällä tietoja Valtiokonttorista. Tulevaisuudessa prosessi voisi olla Valtiokonttorin puolelta aktiivisempi, jolloin tietoa tarjottaisiin esimerkiksi kuukauden välein suoraan kirjanpitoyksikölle lähetettävillä tiedotteilla.

Aikataulu: valinta järjestelmästä tulevana keväänä, käyttöönotto v. 2023 alkupuolella

Uusi järjestelmä on tarkoitus valita kuluvan vuoden kevään päätteeksi. Käyttöönottoprojekti alkaa kesällä ja käyttöönotto vuoden 2023 alkupuolella. Prosessimuutosten aikataulu täsmentyy, kun on päästy puheisiin järjestelmätoimittajien kanssa ja kerätty tietoa eri järjestelmien ominaisuuksista.

Lisätietoja: finanssiasiantuntija Jukka Aaltio, Valtiokonttori, p. 0295 502 666

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset