Hyppää sisältöön

Ostolaskutietojen avaaminen vahvistaa demokratiaa

Ostolaskujen julkaiseminen lisää verovarojen läpinäkyvää käyttöä. Kun kuntien ostolaskut ovat kunnan taloushallinnon järjestelmiä helpommin käytettävässä muodossa ja kenen tahansa ulottuvilla, avoimuus lisääntyy. Ostolaskutietojen avaaminen on osa Hankinta-Suomi-ohjelman tavoitteita.

Ostolaskut ovat toimittajalta saatavia laskuja, jotka kohdistuvat hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun. Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkista viranomaisen tietoa, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä. Ostolaskudatan avaaminen:

  • edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa,
  • tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa, ja
  • edesauttaa kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Ostolaskudatan avaamisessa laskujen sisältöön liittyviä kenttiä julkaistaan määrämuotoisena tietueena esimerkiksi avoindata.fi-sivustolla. Avattavia kenttiä ovat mm. toimittajan nimi ja y-tunnus, laskun summa ja kirjanpidon tilinumero. Kuntaliiton ostolaskudatan avaamisen ohjeessa on määritelty avattavat kentät.

Ostolaskudatan avaaminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista. Kuntaliiton verkkosivuilla on tietoa siitä, mitä tietosuojalaki ja julkisuuslaki sanovat ostolaskudatan avaamisesta. Samalla voit tutustua myös Porvoon ja Lappeenrannan kaupunkien esimerkkeihin ostolaskutietojen avaamisesta!

Mitä ostolaskudatan avaaminen tarkoittaa ja keille siitä on hyötyä

Hankinta-Suomi-ohjelman avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen, innovaatioiden edistämiseen, strategisen johtamisen ja tietojohtamisen sekä hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen ja markkinoiden toimivuuden parantamiseen.

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset