Hyppää sisältöön

Valtiokonttorille ja Palkeille ehdotetaan uutta analysointi- ja raportointipalvelutehtävää

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen muuttaa Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet) koskevia lakeja. Esitetty lakimuutos antaisi Valtiokonttorille tehtäväksi tuottaa analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle, sekä tehtävän edellyttämät tiedonsaantioikeudet. Tietokiri-hankkeessa valmistellun esityksen tarkoituksena on edistää valtionhallinnon tiedolla johtamista.

Uudella tehtävällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa. Tietojohtamisella voidaan parantaa toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää osaamisen vahvistamista, toimintatapojen uudistamista ja tietovarantojen avaamista laajempaan käyttöön hallinnon sisällä.

Valtiokonttorin analysointi- ja raportointipalvelut valtion tietojohtamisen tukena

Esityksen mukaan Valtiokonttori tuottaisi analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle. Tämän mahdollistamiseksi Valtiokonttorille annettaisiin tiedonsaantioikeus valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin. Tiedot saataisiin käyttöön maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallituksen esityksessä tarkemmin määritellyin rajauksin. Valtiokonttori toimisi valtionhallinnon analysointi- ja raportointipalvelujen tietojen rekisterinpitäjänä.

Analysointi- ja raportointipalveluissa hyödynnettävät tiedot kerätään valtion yhteisten palveluntuottajien –Valtiokonttori, Palkeet, Hansel Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Senaatti-kiinteistöt, Valtori sekä Digi- ja väestötietovirasto – tietojärjestelmistä. Hyödynnettävät tiedot ovat rahoituksen ja taloushallinnon, talous- ja henkilöstöhallinnon, hankintojen, koulutuksen, toimitilojen, tietohallinnon sekä hankehallinnon toimialoilta. Tietojen käyttö toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset huomioiden yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa.

Analysointitoiminnan tavoitteena on koota ja visualisoida tietoja tilannekuviksi ja ilmiöitä selittäviksi analyyseiksi sekä suunnitella ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä mainittujen tietojen avulla.

”Valtiokonttorille ja Palkeille annettava analysointi- ja raportointipalvelutehtävä mahdollistaa nykyistä tehokkaamman ja kattavamman valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietojen hyödyntämisen ja vertailun. Analysointi- ja raportointipalvelut tarjoavat tukea niin valtionallinnon kokonaisuuden kehittämiseen kuin valtion virastojen ja laitosten päätöksentekoon”, sanoo Johtamisen tieto- ja työelämäpalvelut -yksikön vetäjä, apulaisjohtaja Olli Ahonen.

Esityksen valmistelu ja eteneminen

Esitys perustuu valmisteluun, jota on tehty yhdessä Valtiokonttorin ja palvelukeskuksen sekä muiden yhteisten palveluntuottajien kanssa Tietokiri-hankkeessa. Esityksen valmistelussa on kuultu tietosuojavaltuutetun toimistoa ja valtioneuvoston tietosuojavastaavien verkoston edustajia sekä valtioneuvoston hallintoyksikköä.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 19.3.2020 ja se etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020. Samalla Tietokiri-hankkeessa jatketaan käytännön valmisteluja tietojen käyttöön saamiseksi yhteistyössä yhteisten palveluntuottajien ja virastojen kanssa. Etenkin turvallisuussektorin asiantuntemus ja heidän erityistarpeensa otetaan huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdissa.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriön tiedote >
Tiedosta tekoihin – #Tietokiri-hankeraportti >
#Tietokiri-hanke >

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset