Hyppää sisältöön

Tutustu konsernilaskelmaraporttiin vuodelta 2022

Osana valtion tilinpäätöksen kehittämishanketta (Valtike) on laadittu konsernilaskelmaraportti tilivuodelta 2022. Raportti on toteutettu pääomaosuusmenetelmän laskentaperiaatteella. Raportissa menetelmästä käytetään termiä suhteellinen substanssiarvomenetelmä.

Raportin taustalla sidosryhmien konsernitietotarpeita kartoittanut selvitys vuosilta 2020–2021

Raportissa julkaistu konsernilaskelma on epämuodollinen laskelma, jonka tavoitteena on yleiskatsauksellisen kuvan muodostaminen valtiosta ja valtio-omisteisten yhtiöiden (20–100 %) vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan. Laskelmaan on otettu mukaan kolme pörssiyhtiötä, 19 noteeraamatonta kaupallisesti toimivaa yhtiötä ja 32 erityistehtävää hoitavaa yhtiötä. Edellä mainitut 54 yhtiötä on yhdistelty valtion kokonaislaskelmiin.

Kokonaislaskelmat muodostuvat valtion talousarviotalouden (64 kirjanpitoyksikköä), valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen (11 kpl) sekä liikelaitoskonsernien (Senaatti-Kiinteistöt ja Metsähallitus) tuotto- ja kululaskelmasta ja taseesta vuodelta 2022. Niihin on yhdistelty edellä mainitut 54 yhtiötä suhteellisella substanssiarvomenetelmällä. Lisäksi laskelmista on eliminoitu käytetyn menetelmän mukaisesti sisäiset erät.

Raportissa on esitetty:

  • kuvaus suhteellisesta substanssiarvomenetelmästä
  • mukana olevat yhtiöt
  • laskelmat vuodelta 2022 ja 2021
  • kirjaukset
  • analyysi konsernitilinpäätöksestä 2022
  • vertailu valtion kokonaislaskelmat ja yhdistellyt laskelmat 2022.

Vuodelta 2022 laaditun konsernilaskelman yhteenlaskettu nettotappio oli 2472 miljoonaa euroa. Tulosheikennys vuoteen 2021 oli 6927 miljoonaa euroa. Valtionyhtiöt maksoivat vuonna 2022 osinkoja 2629 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 osinkoja maksettiin 2183 miljoonaa euroa. Nettovaikutus vuoden 2022 konsernin omaan pääomaan oli 12629 miljoonaa euroa.

Konsernilaskelmaraportti vuodelta 2022

Lisätietoja:
Pentti Kujama, puh: 0295 502 092, pentti.kujama@valtiokonttori.fi
Vesa Kananen, puh. 0295 502 064, vesa.kananen@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset