Hyppää sisältöön

Ajankohtaista valtion konsernilaskelmien kehittämisessä

Ensimmäiset tilikarttamuutokset ja tietojen tarkistamista

Valtion konsernilaskelmien kehittämishankkeen tässä vaiheessa uudistetaan valtion tuotto- ja kululaskelman sekä taseen sisäisten erien eliminoinnit talousarviotalouden kattavassa valtion tilinpäätöksessä sekä talousarvio- ja rahastotalouden sisältämän valtiontalouden kuukausitiedotteen raporteilla. Kun sisäisten tuotto-, kulu-, saatava- ja velkaerien vaikutus poistetaan eliminoimalla, voidaan tuottaa oikeampi kuva raportoitavan kokonaisuuden taloudellisesta tilanteesta.

Uudet eliminointiperiaatteet talousarvio- ja rahastotalouden osalta otetaan käyttöön vuoden 2020 raportoinnista alkaen, mutta muutokseen valmistaudutaan jo tämän vuoden aikana. Kesäkuussa tulevat voimaan ensimmäiset liikekirjanpidon tilejä koskevat muutokset, jotta vuodelle 2020 saadaan alkusaldot omille tileilleen sisäisten ja ulkoisten erien osalta. Katso näistä tilimuutoksista tarkemmin Valtiokonttorin toukokuussa antamasta määräyksestä ja päätöksestä. Lisää tilimuutoksia on tulossa voimaan ensi vuoden alusta. Silloin tilikarttaan tulee noin 20 uutta tiliä sisäisiä eriä varten ja näitä tilejä vastaavat tilikartan nykyiset tilit jäävät ulkoisten erien kirjaamiseen. Pääosa uusista tileistä on 4-alkuisia kulutilejä. Valtiokonttori antaa ennakkotiedon näistä tilimuutoksista tämän kesän aikana.

Valmistautumiseen kuuluu myös Kiekussa olevien tapahtumien läpikäynti ja korjaaminen tarvittavilta osin. Läpikäynnissä on kyse siitä, että kirjanpidossa olevat sisäiset ja ulkoiset erät tarkistetaan ja sisäiset erät täsmäytetään kumppanikirjanpitoyksikön tai -rahaston kanssa. Ja tarvittaessa tehdään korjauksia. Tämä läpikäynti ja korjaaminen tehdään pitkälti Palkeiden toimesta, joskin osa selvittelyistä edellyttää myös kirjanpitoyksikön tai rahaston asiantuntemusta.

Osa tietojen oikeellisuuden varmistamista on parhaillaan käynnissä oleva Kiekun asiakas- ja toimittajarekistereiden sekä liittymillä Kiekuun siirtyvien asiakastietojen sisältämien kumppanikoodien oikeellisuuden tarkistaminen ja ajan tasalle saattaminen.

Näiden valmistautumistoimien tuloksena saamme tuotettua alkusaldojen lisäksi vertailuvuoden tiedot ensimmäiseen uuden eliminointikäytännön mukaiseen valtion tilinpäätökseen sekä pääsemme tutustumaan ja harjoittelemaan sisäisten erien käsittelyyn ja täsmäyttämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Uudistukset valtion konsernilaskennan saralla jatkuvat myöhemminkin. Seuraavaksi uudistusvuorossa ovat kokonaislaskelmat, joissa yhdistetään talousarvio- ja rahastotalouden sekä valtion liikelaitosten taloustiedot. Kokonaislaskelmia laajemman konsernilaskelmatiedon tuottamisesta tehdään tarveselvitys. Sitä seuraa tarveselvityksen mukainen eteneminen – mitä todennäköisimmin kohti valtio-omisteisten yhtiöiden tietojen yhdistelyä kokonaislaskelmakokonaisuuteen.

Outi Vänttinen

lisätietoja: ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset