Päivittyvä raportti yritysten kustannustuesta (ensimmäinen hakukierros, 7.7. –31.8.2020)

Edellisen päivän tiedot päivittyvät alla olevaan raporttiin joka arkipäivä. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.

Raportista löytyy tietoa hakemusten määrästä, käsittelytilanteesta ja tehdyistä päätöksistä.

Valtiokonttori tuottaa tilastoja korvaus- ja vahinkopalveluista. Tilastojen tarkemmat tiedot löytyvät kuvioiden oikeassa yläreunassa olevan Enemmän vaihtoehtoja -näppäimen takaa (…). Tiedot voi myös sieltä siirtää Exceliin tai tallentaa csv-muotoon. Jos tilastoupotus ei näy selaimellasi, katso Pikaohje Power BI -evästeistä.

Lue kustannustuen väliraportti:

Kustannustuki: Katsaus haun päätyttyä >

Tietoa kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä

Yritysten määräaikaisten kustannustuen sähköinen asiointi aukesi 7.7.2020. Hakuaika päättyi 31.8.2020.

Hakemuksia tuli hakuaikana yhteensä 12 856. Niistä on 8.9. mennessä ratkaistu 12 358. Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 1-4 päivää. Enemmän työvaiheita vaativien hakemusten käsittelyaika on ollut noin viikko. Kustannustukea on tähän mennessä maksettu noin 115 miljoonaa euroa.

Myönnetyt kustannustuet ovat olleet asiakkaan tilillä noin kahden päivän kuluessa.

Miksi hakemuksia on hylätty?

Valtiokonttori myöntää kustannustukea laissa määriteltyjen edellytysten perusteella.

Suurin osa hylätyistä hakemuksista on hylätty siksi, että maksettava summa olisi jäänyt alle 2 000 euron. Lain mukaan pienin maksettava tuki on 2 000 euroa.

Osa hakemuksista on hylätty siksi, että tukea hakevan yrityksen toimiala ei asetuksen mukaan kuulu tuen piiriin, eivätkä nämä yritykset ole esittäneet perusteluja hakemukselleen. Jos yrityksen toimiala ei asetuksen mukaan kuulu tuen piiriin, tuki voidaan lain mukaan myöntää vain yrityksen osoittamista erityisen painavista, koronapandemiaan liittyvistä syistä.

Osa tukea hakeneista yrityksistä on saanut tukea muulta taholta. Lain mukaan osa muiden toimijoiden maksamista tuista vähennetään kustannustuesta, jolloin kustannustukea ei välttämättä jää maksettavaksi. Osassa hakemuksia korvausta on haettu sellaisten kulujen perusteella, jotka eivät lain mukaan ole korvattavia kiinteitä kuluja.