Hyppää sisältöön

Tiedote kunnille ja hyvinvointialueille sotainvalidien ja -veteraanien määrärahoista

Valtiokonttori maksaa vuosittain kunnille määrärahaa sotainvalidien avopalveluihin sekä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Sotainvalidien avopalvelumäärärahan piiriin kuuluvat myös ennen vuotta 1991 armeijassa tai rauhanturvatehtävissä vammautuneet, joiden haitta-aste on 20 % tai enemmän. Vuoden 2023 alusta määrärahat maksetaan hyvinvointialueille lukuun ottamatta Helsinkiä ja Ahvenanmaata.

Mitä muutoksessa pitää ottaa huomioon?

Hyvinvointialueiden sisällä on hyvissä ajoin aloitettava yhteistyö näiden asioiden hoitamiseksi. Mainituilla ryhmillä on lakisääteinen oikeus saada kotipalvelut ja niiden järjestäminen ei saa katketa muutoksen vuoksi.

Rintamaveteraanien osalta myös kuntoutuspäätökset tehdään jatkossa hyvinvointialueen toimesta. Sotainvalidit saavat kuntoutusmaksusitoumuksensa jatkossakin suoraan Valtiokonttorista.

Uudet yhteyshenkilöt hyvinvointialueilla ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa Valtiokonttoriin mahdollisimman pian sillä Valtiokonttori lähettää määrärahakyselyt heille.

Toimenpiteet syksyllä 2022

Valtiokonttori kysyy loppuvuodesta hyvinvointialueilta, paljonko ne tarvitsevat vuonna 2023 rahaa veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ja paljonko sotainvalidien palveluihin.

Määrärahat ovat edelleen erilliset, koska ne perustuvat eri lakeihin ja ovat valtion budjetissa eri momenteilla.

Kevät 2023

Valtiokonttori maksaa aiempien vuosien tapaan tammikuussa määrärahan veteraanien kotipalveluihin ja ensimmäisen kuukausierän sotainvalidien avopalveluista. Helmikuussa maksetaan ensimmäinen erä veteraanien kuntoutusmäärärahasta. Se määräytyy hyvinvointialueella asuvien veteraanien lukumäärän mukaan.

Kuntien on tehtävä selvitys edellisenä vuonna 2022 kunnille maksettujen määrärahojen käytöstä 31.3.2023 mennessä. Veteraanikuntoutuksesta kunnat antavat selvityksen 30.4.2023 mennessä. Jatkossa selvityksen antavat hyvinvointialueet.

Lisätietoja

Valtiokonttorin nettisivuilta löytyvät ohjekirjeet, jotka ilmestyvät aina vuodenvaihteessa:

Rintamaveteraanien palvelut – Valtiokonttori

Sotainvalidien palvelut – Valtiokonttori

rintamaveteraanit (at) valtiokonttori.fi

soveinfo (at) valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset