Hyppää sisältöön

Sotiemme veteraanien oikeus kotipalveluihin on lailla turvattu

Sotiemme veteraanien kotipalvelut on turvattu erityislainsäädännöllä ja Valtiokonttorin niitä varten maksamilla määrärahoilla. Sodassa vammautuneet sotainvalidit saavat kotipalvelut sotilasvammalain nojalla ja rintamatunnuksen omaavat veteraanit saavat vastaavat palvelut vuonna 2019 rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettuun lakiin lisättyjen pykälien nojalla.

On välttämätöntä, että veteraanien palvelut tuotetaan jatkossakin lainsäädännön edellyttämällä laajuudella.

Sotiemme veteraanien kotipalvelujen järjestäminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Suurimpana haasteena muutoksen jälkeen on vaikuttanut olevan tiedon puute siitä, millaisia ovat tämän erityisryhmän lailla säädetyt oikeudet. Veteraanit ovat myös kokeneet haastavaksi löytää vastuuhenkilönsä omalta hyvinvointialueeltaan.

Saamme Valtiokonttorissa päivittäin yhteydenottoja veteraaneilta ja heidän omaisiltaan siitä, että veteraanien palveluja on supistettu asioiden hoidon siirryttyä hyvinvointialueelle. Usein hyvinvointialue perustelee tätä sillä, että veteraaneille ei voida myöntää enempää palveluja kuin muille vanhuksille. Sotiemme veteraanit ovat kuitenkin erityisryhmä, jonka muuta vanhusväestöä paremmat etuudet on turvattu erityislainsäädännöllä.

Valtiokonttori on jakanut runsaasti tietoa asiasta hyvinvointialueille ja tekee tätä jatkossakin. Julkaisemme vuosittain ohjekirjeen, joka löytyy nettisivuiltamme. Myös meihin päin saa olla yhteydessä, jos hyvinvointialueella on epäselvyyttä lain soveltamisesta. On välttämätöntä, että veteraanien palvelut tuotetaan jatkossakin lainsäädännön edellyttämällä laajuudella.

Ota yhteyttä: soveinfo@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset