Hyppää sisältöön

Veteraanien perinnettä tulee vaalia myös tulevaisuudessa – Timo Laitinen luovutti veteraaniperinnetyöryhmän ehdotuksen ministerille

Antti Kaikkonen ja Timo Laitinen kättelevät

Timo Laitinen (oik.) luovutti työryhmän loppuraportin puolustusministeri Antti Kaikkoselle Säätytalossa 9.3.2023. Kuva: Santeri Iltanen, valtioneuvoston kanslia

Sotasukupolvien muiston ja veteraanien perinteen säilyttäminen, hoitaminen ja vaaliminen on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuriperintöä ja maanpuolustusta. Veteraaniperinnetyöhön tulee panostaa myös tulevissa sukupolvissa. Valtioneuvoston kanslian 27.4.2022 asettama veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämistä selvittävä työryhmä julkaisi ehdotuksensa veteraaniperinnetyön tulevaisuudesta torstaina 9.3.2023. Työryhmän puheenjohtajana toiminut Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen luovutti työryhmän loppuraportin puolustusministeri Antti Kaikkoselle Säätytalossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Työryhmän loppuraportti esittää konkreettisia ehdotuksia ja suosituksia keinoista, joilla Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja veteraanien perinnettä ja muistoa voidaan vaalia sukupolvien vaihtuessa.

”Miksi nyt? Aluksi veteraaniperinnetyötä tekivät veteraanit itse. Kun nämä suoran muistijäljen omaavat sukupolvet ovat poissa, jää työ seuraaville sukupolville. Työryhmä toivoo, että myös tulevat sukupolvet haluavat vaalia sotasukupolvien muistoa ja veteraanien perinnettä”, Timo Laitinen kiteytti työryhmän toiveen ja veteraaniperinnetyön jatkumisen tärkeyden.

Ehdotuksilla varmistetaan veteraaniperinnetyön jatkuminen ja sen tunnustaminen kansalliseksi merkittäväksi tehtäväksi

Veteraaniperinteen vaalimista ei ole aikaisemmin määritelty minkään ministeriön tai hallinnonalan vastuulle. Yksi työryhmän keskeisistä ehdotuksista onkin, että veteraaniperinnetyön edistäminen asetettaisiin jatkossa puolustusministeriön vastuulle. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Tammenlehvän perinneliiton toiminta valtakunnallisen veteraaniperinnetyön vastuullisena organisaationa turvataan, ja että veteraaniperinne määritetään Sodan ja rauhan keskus Muistin erityistehtäväksi.

Työryhmä nostaa esiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulujen keskeisen roolin kulttuuriperinnön vaalijana. Ehdotuksena esitettiin myös yläkoululuisille suunnatun veteraaniperinne 2025-hankkeen toteuttamista. Vuonna 2025 tulee kuluneeksi 80 vuotta toisen maailman sodan päättymisestä ja 100 vuotta viimeisen sotien 1939–1945 asepalvelukseen kutsutun kokonaisen ikäluokan (1925) syntymästä.

Loppuraportissa esitetään myös veteraaniperinnetyön turvaamista yli hallituskausien kestävällä pitkäjänteisellä rahoituksella. Vuosittaiseksi valtion rahoitukseksi seuraavalle 10 vuodelle ehdotetaan 1,1 miljoonaa euroa. Työssä kuultiin laajasti eri tahojen näkemyksiä perinnetyön tulevaisuudesta.

Tutustu tarkemmin:

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset