Hyppää sisältöön

Selvitys: valtionhallinnon tiedolla johtamisen kulttuuri hyvällä tasolla, rakenteet ja käytännöt kaipaavat kehittämistä

Valtionhallinnon tiedolla johtamisen kypsyystasoa kartoitettiin selvityksessä, jonka tulokset julkaistiin 14.2.2023. Valtiokonttorin tilaaman selvityksen toteuttivat Creatido Oy:n ja Tampereen yliopisto. Kypsyystasoselvitystä laajennetaan kevään 2023 aikana myös kuntasektoriin.

Selvityksen mukaan valtiohallinnon tiedolla johtamisen tila on tasolla ”kehittyvä” (3/5). Valtionhallinnon vahvuuksiksi nousivat ihmisten ja organisaation johtaminen sekä tiedolla johtamisen kulttuuri. Heikommalla tasolla puolestaan olivat tiedolla johtamisen rooli organisaation johtamisessa, tiedolla johtamisen systemaattisuus, tiedon johtaminen sekä raportointi ja analytiikka. Toimenpidesuosituksissa peräänkuulutettiin tiedolla johtamisen kokonaiskuvan jäsentämistä ja strategian luomista. Tähän liittyy vahvasti tiedolla johtamisen toimintamallien kuvaaminen. Parempia toimintamalleja kaivattiin esimerkiksi eri roolien tietotarpeiden systemaattiseen kartoittamiseen.

Tutustu raporttiin: Tiedolla johtamisen tila valtionhallinnossa (pdf)

Julkistustilaisuudessa keskusteltiin selvityksen tuloksista

Helsingissä 14.2.2023 järjestettyyn julkistustilaisuuteen osallistui yli 150 henkilöä julkishallinosta ja sen ulkopuolelta. Suurin osa seurasi tilaisuutta etäyhteydellä. Kuvassa Emma Partanen kertoo selvityksen tuloksista, oikealla Jani Listenmaa (Creatido Oy).

Helsingissä pidettyyn julkistustilaisuuteen osallistui läsnä ja etäyhteydellä yli 150 tietojohtamisesta kiinnostunutta. Puheenvuorot ja selvityksen tulokset herättivät keskustelua.

”Arvoa tiedolla johtamisesta tulee vasta, kun tieto saadaan tuotua osaksi toimintaa”, totesi toimitusjohtaja Jani Listenmaa Creatidolta.

Creatidon tietojohtamisen konsultti Emma Partanen summasi puheenvuorossaan selvityksen tuloksia. Selvityksen mukaan tiedon hyödyntäminen on keskeinen osa valtionhallinnon organisaatioiden toimintaa, mutta vain 19,4 % vastaajista koki analytiikkapalveluiden vastaavan tiedolla johtamisen tarpeisiin. Lisäksi tiedon käyttö ja hyödyntäminen eri lähteistä koettiin hankalaksi. Myöskään vakiintuneita käytäntöjä hiljaisen tiedon jakamiseen ei ole riittävästi.

”Tämän selvityksen otoksessa tiedolla johtamisen taso näyttäytyi virastoissa hieman korkeampana kuin ministeriössä”, Partanen kertoi.

Finanssineuvos Markus Siltanen valtiovarainministeriöstä pohti tätä huomiota omassa kommenttipuheenvuorossaan:

”Ei välttämättä ollenkaan huono asia, että tiedolla johtamisen kypsyystaso on selvityksen mukaan virastoissa ministeriöitä parempi. Virastojen tehtävät ovat operatiivisempia ja konkreettisempia. Ministeriöiden toimintaan taas vaikuttaa vahvasti myös se, että ne ovat poliittisesti johdettuja.”

”Tiedolla johtamisen perustan kehittäminen on ollut valtiovarainministeriölle tärkeä tavoite jo useamman vuoden ajan. Asiat eivät kuitenkaan muutu pelkillä strategioilla. Organisaatioissa tarvitaan raakaa työtä toimintakulttuurin muuttamiseen”, Siltanen totesi.

Yksi selvityksen otokseen kuuluneista organisaatioista oli Museovirasto, jonka tuloksista kertoi kehittämispäällikkö Maija Ekosaari.

”Selvityksen tulokset vahvistavat meidän kokemuksiamme ja sitä, että emme ole Museovirastossa yksin haasteiden kanssa. Eri lähteistä tulevan tiedon hyödyntäminen ei ole vaivatonta. Toisaalta oman organisaatiomme tulokset kertovat myös, että aloittamamme työ on viemässä meitä oikeaan suuntaan.”

Organisaatioiden tiedolla johtamista tarkasteltiin monelta kantilta kyselyllä ja työpajoissa

Otokseen kuului ministeriöitä ja virastoja neljältä eri hallinnonalalta (valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö). Selvitykseen kuului kysely, jossa kartoitettiin tiedon hyödyntäjien kokemuksia (676 vastaajaa). Lisäksi organisaatioille pidettiin yhteisesti kaksi työpajaa, joissa syvennyttiin tiedolla johtamisen rakenteisiin tiedolla johtamisen vastuuhenkilöiden kanssa.

Selvityksessä käytettiin Creatidon kypsyysanalyysia, jossa organisaation tiedolla johtamista tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Kypsyysanalyysin näkökulmia ovat:

  • tiedolla johtamisen systemaattinen kehittäminen
  • tiedolla johtamisen asema
  • organisaation johtamisrakenteet ja tyyli
  • tiedon johtamisen rakenteet
  • tiedolla johtamisen rakenteet
  • tiedolla johtamisen käytännöt ja kyvykkyys
  • tiedosta toimintaan.

Selvitysraportin lisäksi osallistuvat organisaatiot saivat omista kyselytuloksistaan yksityiskohtaiset koosteet. Toivomme, että koosteita hyödynnetään ahkerasti organisaatioiden tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Miksi selvitys tehtiin?

Valtiota ja kuntia koskevien tietovarantojen ylläpidon, raportoinnin ja tiedon analysoinnin lisäksi Valtiokonttorin tehtävänä on valtionhallinnon tiedolla johtamisen kehittäminen. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jonka tueksi tarvitsemme tietoa julkishallinnon organisaatioiden arjesta.

Selvityksen tavoitteena on paitsi kartoittaa tiedolla johtamisen nykytilaa, myös luoda toistettava malli kehityksen seuraamiseksi. Kun koko valtion- ja julkishallinnon tietojohtamista arvioidaan yhtenäisellä mallilla, voidaan kehittämistoimia ja tukea kohdistaa entistä paremmin.

Aiemmin julkaistua:

 

Tilaa tietojohtamisen uutiskirje 

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset