Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen tila -selvitys toteutetaan syksyn aikana

Toteutamme syksyn 2022 aikana Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen tila -selvityksen, joka kohdistetaan aluksi valtionhallintoon. Tavoitteena on laajentaa selvitystä myöhemmin myös kuntasektoriin. Selvityksessä keskitytään erityisesti tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Selvityksen toteuttavat Creatido Oy ja Tampereen yliopisto yhdessä Valtiokonttorin kanssa.

Tavoitteena luoda toistettava malli tietojohtamisen tilan arviointiin

Valtiota ja kuntia koskevien tietovarantojen ylläpidon, raportoinnin ja tiedon analysoinnin lisäksi Valtiokonttorin tehtävänä on valtionhallinnon tiedolla johtamisen kehittäminen. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jonka tueksi tarvitsemme tietoa julkishallinnon organisaatioiden arjesta.

Valtiokonttorin koordinoimassa Tietokiri -hankkeessa vuosina 2018–2021 kasvatettiin valtionhallinnon tiedolla johtamisen osaamista, koottiin valtion yhteisiä tietoja ja tarjottiin organisaatioille analysointi- ja raportointipalveluita. Vuonna 2018 toteutimme Tiedolla johtamisen tila ja kehitysnäkymät valtionhallinnossa -asiakastarveselvityksen ja vuonna 2020 Tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa -kyselytutkimuksen.

Nyt tehtävän selvityksen tavoitteena on paitsi kartoittaa tiedolla johtamisen nykytilaa, myös luoda toistettava malli kehityksen seuraamiseksi. Kun koko valtion- ja julkishallinnon tietojohtamista arvioidaan yhtenäisellä mallilla, voidaan kehittämistoimia ja tukea kohdistaa entistä paremmin.

Selvitykseen kutsutaan kymmenen organisaatiota syyskuun aikana

Tiedolla johtamisen tilan arvioinnissa hyödynnetään Creatidon kypsyysanalyysia, jonka viitekehys on kuvattu yllä olevassa kuvassa.

Valtiokonttorin tilaamassa selvityksessä tullaan hyödyntämään Creatidon kypsyysanalyysista johdettua kypsyysmallia, jossa on huomioitu valtionhallinnon erityispiirteet. Kypsyysanalyysiin sisältyy koko henkilöstön kattava kyselytutkimus sekä työpajoja kaikkien tutkittavien organisaatioiden tiedolla johtamisen vastuuhenkilöiden kanssa.  Osallistuvat organisaatiot saavat arvokasta tietoa tiedon hyödyntäjien näkemyksestä sekä katsauksen tiedolla johtamisen rakenteisiin ja kehityskohteisiin työpajojen kautta.

Osallistuvat organisaatiot valitaan satunnaisotannalla. Kymmenen organisaation otos tulee koostumaan neljästä ministeriöstä sekä näiden alaisuudessa toimivista tulosohjatuista yksiköistä. Olemme yhteydessä valittuihin organisaatioihin syyskuun aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä!

Lisätietoja antavat:

  • Emma Partanen, Creatido Oy, emma.partanen@creatido.fi
  • Henje Kasslin, Valtiokonttori, henje.kasslin@valtiokonttori.fi
  • Olli Ahonen, Valtiokonttori, olli.ahonen@valtiokonttori.fi
  • Jussi Myllärniemi, Tampereen yliopisto, jussi.myllarniemi@tuni.fi
Valtiokonttori.
Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset