Hakutulokset

Omaishoidon tuki 1.11.2019 alkaen rintamaveteraanimäärärahan piiriin

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta muuttuu 1.11.2019. Lain muutoksen tarkoituksena on taata rintamaveteraaneille samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. Lain muutoksen yhteydessä myös omaishoidon tuki tulee veteraanirahoista korvattavaksi silloin kun hoidettava on tunnuksen omaava veteraani. Kunta voi 1.11. lähtien ottaa omaishoitajan palkkion ja muut omaishoidosta aiheutuvat kulut Valtiokonttorilta saamastaan veteraanimäärärahasta. Myös veteraanin hoito omaishoitajan loman aikana..
Omaishoidon tuki 1.11.2019 alkaen rintamaveteraanimäärärahan piiriin

Kunnille koulutusta rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu lain muutos tulee voimaan 1.11.2019.  Kunnat velvoitetaan järjestämään veteraaneille maksuttomasti kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut. Kuntoutuksen osalta muutoksia ei tule. Kunnat laskuttavat kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta. Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille palveluiden järjestämisen edellyttämän rahamäärän ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin samana vuonna. Kunnan arvion tulee perustua jokaiselle sen..
Kunnille koulutusta rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista

Tiedote tuetun kotona kuntoutumisen matkakustannusten korvaamisesta vuonna 2018-22

Valtiokonttori korvaa tuetun kotona kuntoutumisen matkakustannukset niiltä osin kuin edestakainen matka asiakkaan luokse ylittää 60 kilometriä. Matkakustannukset 60 kilometriin asti sisältyvät edelleen Valtiokonttorin maksamaan käyntikertakorvaukseen. Päätöksen tarkoituksena on turvata sotainvalideille palvelujen saatavuus heidän asuinpaikastaan riippumatta. Valtiokonttori korvaa tuetun kotona kuntoutumisen matkat seuraavasti: Valtiokonttori maksaa palveluntuottajalle matkakorvausta, kun edestakainen matka asiakkaan luokse on yli 60 kilometriä..

Yhteensä 5 hakutulosta.