Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusraportoinnin ytimessä

Vastuullisuusraportointi on keino tehdä näkyväksi ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa tehtävää työtä, jolla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia arvioimaan oman vastuullisuustyönsä vaikuttavuutta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Raportoinnissa on tärkeää arvioida myös toiminnan suoria ja epäsuoria negatiivisia vaikutuksia.

Vastuullisuustyön laadukkaalla mittaamisella ja raportoinnilla voidaan parantaa toiminnan johtamista organisaatiossa ja siten edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Valtiokonttori julkaisi 9. marraskuuta 2020 ensimmäisen ohjeen vastuullisuusraportoinnista. Sen tarkoituksena on opastaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia vastuullisuusraportointiin valmistautumisessa. Laajentamalla ja kehittämällä vastuullisuusraportointia voidaan lisätä valtionhallinnon toimintaan sisältyvän vastuullisuustyön läpinäkyvyyttä ja julkisuutta.

– Koko valtionhallinnolle yhteisen raportointikehikon avulla on mahdollista saada yhteismitallista ja kumuloitavaa tietoa toiminnan vastuullisuudesta. Valtiokonttorin antaman ohjeistuksen tavoitteena on auttaa ja tukea virastoja ja laitoksia vastuullisuusraportointinsa kehittämisessä, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen sanoo.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteisiin. Tavoitteet kattavat laaja-alaisesti globaalit kestävyyshaasteet. Jokaisella valtionhallinnon organisaatiolla on mahdollisuus edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Valtionhallinnon rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on merkittävä, ja erilaisten kumppanuuksien avulla Suomi vaikuttaa myös kansainvälisillä areenoilla.

Keskeisimpien sidosryhmien näkemykset siitä, mihin suuntaan suomalaista yhteiskuntaa tulisi kehittää näkyvät valtionhallinnon työssä valtioneuvoston ohjaamana. Valtionhallinnon tehtävänä on huolehtia yhteisten tavoitteiden eteen tehtävästä työstä. Toimintasuuntaa valitessa tehdään myös valintoja siitä, minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Toiminnan vaikuttavuuden arviointi edellytys laajemmalle raportoinnille

Vastuullisuusraportoinnin perusta luodaan ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa tunnistamalla oman toiminnan tulokset ja niiden vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Valtiokonttorin julkaiseman ohjeen tarkoituksena on tukea virastoja ja laitoksia tässä työssä. Raportointi on mielekästä vain silloin, kun raportoitava toiminta on selkeästi kartoitettu.

Valtiokonttori tulee antamaan täydentävän ohjeen ministeriöiden, virastojen ja laitosten vastuullisuusraportin laatimisesta kesällä 2021. Virastoja ja laitoksia ohjeistetaan tarkastelemaan vuoden 2021 toimintaa valtionhallinnon yhteisen raportointikehyksen avulla. Vastuullisuusraportointi toteutetaan erillään kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksestä.

Eri tavoitteet vaikuttavat toisiinsa

Parhaat tulokset valtionhallinnon vastuullisuustyöstä ja -raportoinnista tullaan saavuttamaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Antamallaan vastuullisuusraportointiohjeella Valtiokonttori kutsuu kaikki ministeriöt, virastot ja laitokset mukaan tekemään vastuullisuustyöstä entistä läpinäkyvämpää. Kun jokainen valtionhallinnon organisaatio raportoi toimintansa vastuullisuudesta, on mahdollista saada tietoa koko valtionhallinnon vastuullisuustyöstä.

Tutustu ohjeeseen Valmistautuminen valtionhallinnon yhtenäiseen vastuullisuusraportointiin >

Lisätietoja:

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset