Hyppää sisältöön

Uusi Hankinnasta maksuun -sanasto helpottaa käsitteistön ymmärtämistä

Valtion virastot (Verohallinto, Valtiokonttori, Tilastokeskus sekä Patentti- ja Rekisterihallitus) ovat kehittäneet yhteistyössä uuden suomenkielisen sanaston, joka selkeyttää hankinnasta maksuun -prosessin käsitteitä. Sanasto menee lausuntopalveluun ja on kommentoitavissa vapaasti 29.2.2024 asti.

Hankinnasta maksuun -prosessi kattaa kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät tavaran tai palvelun hankkimiseen ja maksamiseen. Prosessin digitalisointi ja automatisointi tuo monia hyötyjä, kuten tehokkuutta, säästöjä, läpinäkyvyyttä ja virheiden vähentymistä. Digitalisoinnin haasteena on kuitenkin ollut se, että eri toimijat käyttävät erilaisia käytäntöjä ja käsitteistöjä, jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia keskenään. Tämän vuoksi tarvitaan yhteistä sanastoa, joka määrittelee ja selittää keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet.

Sanastotyö on osa Yrityksen digitalous -hanketta, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä yritysten perustamisen, yritysten välisen tiedon vaihdon ja julkisen talousraportoinnin digitalisoimiselle. Sanastotyöhön osallistui asiantuntijoita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Sanasto julkaistaan lausuntojen jälkeen https://sanastot.suomi.fi sanastotietokannassa, josta se on saatavilla kaikille kiinnostuneille.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset