Hyppää sisältöön

Talous-, tieto- ja työelämä (T3) -toimialan tekoälypilotti

Valtiokonttorin T3-toimiala toteutti tekoälypilotin helmi-maaliskuun 2019 aikana yhteistyössä Ai4Value-nimisen yrityksen kanssa. Pilotin tavoitteena oli selvittää, ovatko voimassa olevat määräykset ja ohjeet ajan tasalla suhteessa voimassa oleviin talousarviolakiin ja -asetukseen. Pilotissa verrattiin:

  • Valtion kirjanpidon käsikirjaa voimassa olevaan talousarviolakiin ja -asetukseen
  • Valtion kirjanpidon käsikirjaa voimassa olevaa lkp-tilikarttaan
  • Valtion kirjanpidon käsikirjaa voimassa olevaa takp-tilikarttaan
  • Voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita voimassa olevaan talousarviolakiin ja –asetukseen
  • Voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita voimassa olevaan lkp-tilikarttaan

Päähavaintona pilotissa oli, että T3-toimialan antamat määräykset ja ohjeet ovat varsin hyvin ajan tasalla suhteessa voimassa oleviin talousarviolakiin ja –asetukseen. Seuraavissa kohdissa havaittiin kuitenkin päivitettävää:

  • Valtion kirjanpidon käsikirjaan tulee päivittää yksi viittaus valtion tilinpäätökseen viittaukseksi hallituksen vuosikertomukseen
  • Valtion kirjanpidon käsikirjaan, käyttöomaisuuskirjanpidosta annettuun määräykseen ja irtaimistorekisteriohjeeseen pitää päivittää ilmaus ”…virastojen ja laitosten / kirjanpitoyksikön on pidettävä hallinnassaan olevasta kansallis- ja käyttöomaisuudesta käyttöomaisuuskirjanpitoa…” TaA:n 59§ (7.6.2018/430) mukaiseksi ilmaukseksi ”Viraston ja laitoksen hallinnassa olevasta kansallisomaisuudesta ja käyttöomaisuudesta on pidettävä käyttöomaisuuskirjanpitoa” ja samalla pykäläviittaus ajantasaiseksi
  • Käsikirjassa kerrottujen lkp-tilien numeroiden ja nimien ajantasaisuus tulee varmistaa ja tehdä tarvittavat päivitykset

Päivitykset on tarkoitus tehdä muiden edellä mainittuihin dokumentteihin tehtävien päivitysten yhteydessä lähikuukausien aikana.

Otamme mielellämme vastaan palautetta antamistamme määräyksistä ja ohjeista. Voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset