Hyppää sisältöön

Valtion työelämäpalvelut esittäytyy

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Netta Jakola
Marja Hyypiä
Katri Kanerva
Laura Salmi
Juha-Petri Sievänen
Anni Toiviainen
Liisa Virolainen
Sari Virta

Yhteinen sähköpostiosoitteemme:
tyoelamapalvelut@valtiokonttori.fi

Netta Jakola

Netta Jakola työskentelee Valtiokonttorissa vastuullisuusasiantuntijana valtionhallinnon  vastuullisuusraportoinnin parissa talous-, tieto- ja työelämäpalvelut -toimialalla. Netan työpöydälle kuuluu laaja-alaisesti eri tehtäviä liittyen valtionhallinnon vastuullisuusraportointiin kuten esimerkiksi Vastuullisuusverkoston ylläpitoa ja kehittämistyötä, tapahtumien suunnittelua sekä materiaalien tuottamista. Nettaan voi olla yhteydessä, mikäli jokin asia valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnissa askarruttaa tai mikäli haluaa tuoda omia ajatuksiaan vastuullisuustyöhön. Viestiä saa myös laittaa, jos haluaa keskustella ajankohtaisista vastuullisuuskysymyksistä!

Yhteiskuntavastuu, julkishallinnon kestävyys- & vastuullisuustyö sekä vastuullisuusraportointi ovat hänelle kiinnostavia aiheita. Kestävyyskysymyksissä Nettaa kiehtoo niiden monialaisuus, systeemisyys ja kompleksisuus – kestävyyden eri osa-alueet levittäytyvät hyvin laajalle ja vaikuttavat kaikkiin toimijoihin yhteiskunnan läpi. Kestävyyskysymyksien merkityksellisyys ja vaikuttavuus tuovat intoa työskentelyyn.

Netta on taustaltaan hallintotieteilijä, ja on sitä myötä kiinnostunut monipuolisista ja laaja-alaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Hän näkee, että kestävyysajattelun laajeneminen myös valtionhallintoon tarjoaa uusia mahdollisuuksia meille kaikille. Netta toivookin, että tulevaisuudessa voimme katsoa taaksepäin ja olla iloisia siitä, että vastuullisuustyöhön on lähdetty laajasti mukaan.

Sähköposti: netta.jakola@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 129
Linkedin: Netta Jakola LinkedInissä

Marja Hyypiä

Marja Hyypiä on työelämäpalvelujen uusimpia jäseniä. Kaiku-hankkeiden koordinoinnin ohella hän vastaa muun muassa VALOA – valmentava ja oppiva työkulttuuri meillä valtionhallinnossa -sivuston jatkokehitystyöstä sekä tuottaa osia kehittäjävalmennuksesta. Marja on mukana myös Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän työskentelyssä, minkä lisäksi häneen saattaa törmätä moninaisten työpajojen fasilitaattorina.

Taustaltaan Marja Hyypiä on työnohjaaja, vuorovaikutusvalmentaja ja palvelumuotoilija sekä entinen innovaatiotoiminnan tutkija, jolla on pitkä kokemus erilaisten organisaatioiden monialaisesta toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. Kehittämistyössä hän arvostaa asiakas- ja ihmislähtöisyyttä, eri sidosryhmien näkökulmat huomioivaa yhteiskehittämistä ja kokeilevaa kulttuuria. Marja syttyy erityisesti yhdessä oivaltamisesta ja oppimisesta sekä aitojen, yhteistä hyvää tuottavien ratkaisujen ja toiminnan tavoittelusta.

Tutustu lisää: Kaiku-hankkeet, Kaiku-kehittämisraha, Valoa-sivusto, Työsuojelun yhteistyöverkosto

Sähköposti: marja.hyypia@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 041
LinkedIn: Marja Hyypiä LinkedInissä

Katri Kanerva

Katri Kanerva koordinoi valtionhallinnon yhteisen ja yhtenäisen vastuullisuusraportoinnin viitekehyksen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä raportointityön tueksi perustetun Vastuullisuusverkoston toimintaa. Työn tavoitteena on myös etsiä yhdessä virastojen ja laitosten kanssa vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja ja rakentaa tekijöiden verkostoja.

Katrin tausta on valtion taloushallinnon ohjaus- ja kehittämistehtävissä, mikä luo mielenkiintoisen perustan vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Yhteiskunnan ja valtion nykyajassa kohtaamat haasteet vaativat paitsi syväluotavaa asiantuntijuutta, myös eri alojen voimien yhdistämistä. Katri uskoo, että ongelmanratkaisussa tulee entistä enemmän keskittyä eri näkökulmien yhteen tuomiseen parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi.
(Katri on virkavapaalla 14.7.2023 alkaen).

Sähköposti: katri.kanerva@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3364
Twitter: @katrikanerva
Linkedin: Katri Kanerva LinkedInissä

Laura Salmi

Laura Salmi työskentelee viestintäasiantuntijana Työelämäpalvelut-yksikössä. Lauran tehtäviin kuuluvat Valtiolla.fi-työelämäsivuston kehittäminen, ylläpitäminen ja päivittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu myös muita viestinnän tehtäviä, kuten uutiskirjeet, someviestintä, verkkosivustojen päivitykset ja tapahtumien järjestelyt. Laura vastaa valtionhallinnon suurimman sisäisen tapahtuman Valtio Expon järjestelyistä.

Lauralla on pitkä kokemus monipuolisista tehtävistä valtiolla. Hän on työskennellyt asiakasvastaavana, markkinointisuunnittelijana, henkilöstöhallinnon- sekä viestinnän asiantuntijana. Hän on ollut mukana Valtio Expon järjestämisessä vuodesta 2008 alkaen, jolloin järjestettiin ensimmäinen Valtio Expo. Kaikki käytännön tekeminen on Lauralle mieluista ja sen hän kokee myös vahvuudekseen.

Lauraan voi olla yhteydessä kaikissa Valtiolla.fi-sivustoon, Valtio Expoon, Kaiku-hankerahan hakemiseen, Kaiku-hankerekisteriin sekä Työsuojeluhenkilörekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

Puhelinnumero: 0295 502 494
Sähköposti:
laura.salmi@valtiokonttori.fi
Twitter: @LauraMariaSalmi

Juha-Petri Sievänen

Juha-Petri Sievänen koordinoi hanketyön ohella muun muassa työyhteisösovittelijoiden verkostoa. Dialogivalmiuksien ja dialogisen toimintakulttuurin edistäminen innostaa vuorovaikutuksen edistämisen, kuin myös yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista tukevien toimintatapojen näkökulmasta. Organisaation tai ylipäätään työelämän muutokset ovat hyviä mahdollisuuksia uudistaa myös työntekemisen tapoja yhdessä ja voit olla yhteydessä etenkin, mikäli Kaiku-kehittämisraha herättää kiinnostusta. JP koordinoi myös vuosittaista Uuden työn Kaiku-palkinto -kilpailua.

JP on taustaltaan monipuolinen HR-osaaja. Aiemmin hän työskenteli valtionhallinnon henkilöstön asemaan vaikuttaneissa muutoshankkeissa tukien virastoja mm. sopeutus-, fuusio- ja alueellistamistilanteiden toteutuksessa sekä edistäen henkilöstön uudelleensijoittumista HR-koordinaattoriverkostojen toiminnan kautta. JP on ollut toteuttamassa myös valtionhallinnon henkilökiertoa edistäviä toimintamalleja.

Sähköposti: juha-petri.sievanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3327
Twitter: @JPSievanen
Linkedin: Juha-Petri Sievänen LinkedInissä

Anni Toiviainen

Anni Toiviainen työskentelee Valtiokonttorissa vastuullisuusasiantuntijana valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin parissa. Annin työpöydältä löytyy monenlaisia valtionhallinnon kestävyystyön tukitehtäviä, kuten vastuullisuusraporttien yhteenvedon työstämistä, viestintää sekä vastuullisuusverkoston toiminnan kehittämistä ja koordinointia.

Anni on gradua vaille valmis ympäristö- ja kestävyystieteiden maisteriopiskelija. Aiemmissa töissään Anni on työskennellyt etenkin ilmastopolitiikan kysymysten parissa. Taustansa ansiosta Annilla on kattava ymmärrys kestävän kehityksen kompleksisesta ja keskinäisriippuvaisesta luonteesta.

Kestävässä kehityksessä Annia kiehtoo sen moniulotteisuus: hyvinvoivan ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivan yhteiskunnan jälleenrakennus vaatii toimia kaikkialla yhteiskunnassa.

Sähköposti: anni.toiviainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 204

 

Liisa Virolainen, Valtiokonttori

Liisa Virolainen

Liisa Virolainen perustaa voimansa monipuoliseen kokemukseensa valtionhallinnosta, yksityiseltä sektorilta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän konsultoi, kokeilee, valmentaa, fasilitoi, verkostoituu ja kirjoittaa. Erityisesti hän innostuu tutkiessaan toisiinsa kytkeytyneitä, moniulotteisia systeemejä ja kuvitellessaan tulevaisuutta.

Liisa ui sulavasti eri verkostoissa, syttyy dialogista ja moninaisesta vuorovaikutuksesta. Hän innostuu kaikenlaisesta kehittämisestä sekä etenkin rajapinnoista yksiköiden ja yhteisöjen välillä. Liisan erikoistumisalueisiin lukeutuvat mm. systeemisyys, kompleksisuusajattelu, työyhteisösovittelu, työnohjaus, ennakointi, dialogi, konfliktinratkaisu ja organisaation resilienssi.

Sähköposti: liisa.virolainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2652
Twitter: @LiisaVirolainen
Linkedin: Liisa Virolainen LinkedInissä

Sari Virta

Sari Virta on työelämäpalveluiden kehittämispäällikkö ja toimii tiimin esihenkilönä. Hän vastaa työelämäpalveluiden tiimin toiminnasta sekä toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä tiimiläisten kanssa. Sari tekee myös monenlaista sidosryhmäyhteistyötä ja toimii mielellään erilaisissa verkostoissa.

Sarilla on monitahoinen kokemus kehittämistyöstä ja johtamisesta niin käytännössä kuin teoriassa. Hän haluaa edistää hyvinvoivaa työelämää, lähtökohtanaan ihmislähtöisyys ja vuorovaikutus. Sari innostuu muutoksesta ja kokeiluista sekä kokemukseensa perustuen tietää, että yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä.

Sariin voi olla yhteydessä erilaisissa työelämäpalvelujen tiimin työkenttään kuuluvissa asioissa. Erityisesti yhteistyön virittely ja kehittely sekä palautteen saaminen ovat lämpimästi tervetulleita.

Puhelinnumero: 0295 50 2397
Sähköposti: sari.virta@valtiokonttori.fi
Twitter: @sartsa
LinkedIn: Sari Virta LinkedInissä

Työelämäpalveluiden sivulle >

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset