Hyppää sisältöön

Valtion työelämäpalvelut esittäytyy

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Laura Salmi
Katri Kanerva
Juha-Petri Sievänen
Liisa Virolainen
Sari Virta
Marjo Heikkinen

Yhteinen sähköpostiosoitteemme:
kaiku@valtiokonttori.fi

Laura Salmi.

Laura Salmi

Laura Salmi vastaa työelämäpalveluiden viestinnästä. Laura toimii Valtiolla.fi-työelämäsivuston toimitussihteerinä, jonka tehtävänä on päivittää sisältöä (artikkelit, tapahtumat, Kaiku-hankerekisteri) ja kehittää sivustoa yhdessä päätoimittajan kanssa. Lauran tehtäviin kuuluvat myös uutiskirjeet, someviestintä, muiden sivujen päivitykset ja tapahtuminen järjestelyt.

Lauraan voi olla yhteydessä myös Kaiku-hankerekisteriin ja Kaiku-hankerahan hakemiseen liittyvissä käytännön asioissa sekä Työsuojeluhenkilörekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

Puhelinnumero: 0295 502 494
Sähköposti:
laura.salmi@valtiokonttori.fi
Twitter: @LauraMariaSalmi

Kuvassa Valtiokonttorin taloushallintoasiantuntija Katri Kanerva.

Katri Kanerva

Katri Kanerva koordinoi Vastuullisuus näkyväksi -hanketta, jonka tavoitteena on luoda valtionhallinnolle yhtenäinen vastuullisuusraportoinnin kehys. Tavoitteena on myös etsiä yhdessä virastojen ja laitosten kanssa vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja ja rakentaa tekijöiden verkostoja.

Katrin tausta on valtion taloushallinnon ohjaus- ja kehittämistehtävissä, mikä luo mielenkiintoisen perustan vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Yhteiskunnan ja valtion nykyajassa kohtaamat haasteet vaativat paitsi syväluotavaa asiantuntijuutta, myös eri alojen voimien yhdistämistä. Katri uskoo, että ongelmanratkaisussa tulee entistä enemmän keskittyä eri näkökulmien yhteen tuomiseen parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi.

Sähköposti: katri.kanerva@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3364
Twitter: @katrikanerva
Linkedin: Katri Kanerva LinkedInissä

Juha-Petri Sievänen

Juha-Petri Sievänen koordinoi hanketyön ohella oppimismentorointivalmennusta ja -verkostoa sekä työyhteisösovittelijoiden verkostoa. Dialogisen kehittämisen ja kulttuurin edistäminen innostaa – toteutuksena niitä tukee dialogivalmennukset, kuin myös yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista hyödyntävät oppimismentoroinnin toimintatavat. Yhtä lailla työn tekemisen tapojen uudistukset, jotka mahdollistuvat organisaation tai työelämän muutosten myötä, ovat aina kiinnostavia mahdollisuuksia. Juha-Petri koordinoi myös vuosittaista Uuden työn Kaiku-palkinto -kilpailua.

Juha-Petri on taustaltaan monipuolinen HR-osaaja. Aiemmin hän työskenteli valtionhallinnon henkilöstön asemaan vaikuttaneissa muutoshankkeissa tukien virastoja mm. sopeutus-, fuusio- ja alueellistamistilanteiden toteutuksessa sekä edistäen henkilöstön uudelleensijoittumista HR-koordinaattoriverkostojen toiminnan kautta. Juha-Petri on ollut toteuttamassa myös valtionhallinnon henkilökiertoa edistäviä toimintamalleja.

Sähköposti: juha-petri.sievanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3327
Twitter: @JPSievanen
Linkedin: Juha-Petri Sievänen LinkedInissä

Liisa Virolainen, Valtiokonttori

Liisa Virolainen

Liisa Virolainen perustaa voimansa monipuoliseen kokemukseensa valtionhallinnosta, yksityiseltä sektorilta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän konsultoi, kokeilee, valmentaa, fasilitoi, verkostoituu ja kirjoittaa. Erityisesti hän innostuu tutkiessaan toisiinsa kytkeytyneitä, moniulotteisia systeemejä ja kuvitellessaan tulevaisuutta.

Liisa ui sulavasti eri verkostoissa, syttyy dialogista ja moninaisesta vuorovaikutuksesta. Hän innostuu kaikenlaisesta kehittämisestä sekä etenkin rajapinnoista yksiköiden ja yhteisöjen välillä. Liisan erikoistumisalueisiin lukeutuvat mm. systeemisyys, kompleksisuusajattelu, työyhteisösovittelu, työnohjaus, ennakointi, dialogi, konfliktinratkaisu ja organisaation resilienssi.

Sähköposti: liisa.virolainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2652
Twitter: @LiisaVirolainen
Linkedin: Liisa Virolainen LinkedInissä

Sari Virta

Sari Virta on työelämäpalveluiden kehittämispäällikkö ja toimii tiimin esihenkilönä. Hän vastaa työelämäpalveluiden tiimin toiminnasta sekä toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä tiimiläisten kanssa. Sari tekee myös monenlaista sidosryhmäyhteistyötä ja toimii mielellään erilaisissa verkostoissa.

Sarilla on monitahoinen kokemus kehittämistyöstä ja johtamisesta niin käytännössä kuin teoriassa. Hän haluaa edistää hyvinvoivaa työelämää, lähtökohtanaan ihmislähtöisyys ja vuorovaikutus. Sari innostuu muutoksesta ja kokeiluista sekä kokemukseensa perustuen tietää, että yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä.

Sariin voi olla yhteydessä erilaisissa työelämäpalvelujen tiimin työkenttään kuuluvissa asioissa. Erityisesti yhteistyön virittely ja kehittely sekä palautteen saaminen ovat lämpimästi tervetulleita.

Puhelinnumero: 0295 50 2397
Sähköposti: sari.virta@valtiokonttori.fi
Twitter: @sartsa
LinkedIn: Sari Virta LinkedInissä

Marjo Heikkinen

Marjo Heikkinen

Marjo Heikkinen on aloittanut valtion työelämäpalveluissa kesällä 2021. Kokemusta Marjolla on muun muassa työn kehittämispalveluiden konsulttina ja yrittäjänä sekä työhyvinvointiasioiden parista työeläkeyhtiöstä. Aiemmin työhistoriansa aikana hän on työskennellyt valtiolla erilaisissa tehtävissä, muun muassa rikosseuraamusalalla henkilöstökoulutuksen parissa.

Työn murros ja siihen liittyvät ilmiöt sekä toiminnan kehittäminen ovat olleet Marjon tekemisensä ydintä jo pitkään. Marjo innostuu työelämän uudistamisesta, konkreettisista ilmiöistä ja haasteista sekä uusien välineiden ja toimintatapojen kehittämisestä, eri näkökulmien yhdistämisestä systeemisesti. Hänellä on myös tutkimukseen perustuvaa osaamista työn murrokseen liittyvistä oppimis- ja työhyvinvointihaasteista.

Puhelinnumero: 0295502383
Sähköposti: marjo.heikkinen@valtiokonttori.fi
Twitter: @marjohei

Takaisin palvelusivulle >

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset