Hyppää sisältöön

  • Suomi
  • Svenska
  • English

Talouspalveluiden tiimi esittäytyy

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Tanja Wistbacka (yksikön vetäjä)
Juho Ajo
Vesa Kananen
Katri Kanerva
Ari Kauhanen
Anna-Kaisa Kylämaa
Pentti Kujama
Anu Marttila
Veera Mäki
Anne Mäklin
Lasse Oulasvirta
Sini Pesonen
Arja Seppälä
Atte Virtanen
Johanna Muukkonen
Outi Vänttinen

Yhteiset sähköpostiosoitteemme:

Keskuskirjanpito ja valtuusseuranta:
[email protected]

Laskentatoimen ja prosessien ohjaus sekä kustannuslaskennan ja seurantakohdemallin kehittäminen:
[email protected]

Talousraportoinnin koodisto, taloustietojen viranomaisraportoinnin digitalisointi:
[email protected]

Tanja Wistbacka

Tanja Wistbacka

Tanja Wistbacka on Talouspalvelut-yksikön apulaisjohtaja. Tanjalla on pitkä kokemus taloushallinnon prosessien kehittämisestä ja laskentatoimesta. Hän uskoo jatkuvaan kehittämiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön kehittämisen edellytyksenä. Voit olla yhteydessä Tanjaan, kun tarvitset apua valtion taloushallintoon tai taloushallinnon automaation edellytyksiin liittyvissä asioissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3293
Twitter: @TanjaWist
Linkedin: Tanja Wistbacka LinkedInissä

Juho Ajo

Juho Ajo

Juho Ajo kehittää valtion laskentatoimen käytäntöjä, kirjanpidon prosesseja sekä tukee virastoja kustannuslaskennan kehittämisessä. Pitkä kokemus talouden prosesseista ja niitä tukevista yhteisistä järjestelmistä auttavat häntä eteen tulevien käytännön ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisun etsimisessä. Kehittämispäällikkönä työskentelevä Juho innostuu yhdessä tekemisestä ja yhteistyössä syntyneiden ratkaisujen löytymisestä.

Juhoon voit olla yhteydessä kustannuslaskennan kehittämiseen ja laskentatoimen ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2598
Twitter: @JuhoAjo
Linkedin: Juho Ajo LinkedInissä

Vesa Kananen

Vesa Kananen on ollut kehittämässä taloushallinnon taloushallinnon prosesseja niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Hän on kiinnostunut soveltamaan kokemuksiaan ja osaamistaan valtiontalouteen raportoinnin kehittämiseen.

Parhaillaan Vesa toimii asiantuntijana valtion konsernilaskennan tarveselvityksessä. Tavoitteena on saada valtiontaloudesta parempi kokonaiskuva. Vesa selvittää kollegoiden kanssa eri sidosryhmien tarpeita laajentaa budjettivaltion taloustietoja valtion konsernilaskelmien suuntaan.

Vesalta voit kysyä valtion konsernilaskennan selvitystyön etenemisestä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 502 064

Katri Kanerva

Katri Kanerva

Katri Kanerva on taloushallinnon asiantuntija ja työskentelee vastuullisuusraportointihankkeen koordinaattorina. Hän on innoissaan vastuullisuusraportoinnin laajenemisesta valtiolla erityisesti siksi, että sen avulla paitsi tuodaan olemassa oleva vastuullisuustyö näkyväksi, myös mahdollisesti löydetään uusia näkökulmia valtion ydintehtävien toteuttamiseen.

Vastuullisuusraportoinnin kehittämisen lisäksi Katrin pöydällä on erilaisia valtion taloushallinnon ohjaus- ja kehittämistehtäviä. Lisäksi hän laatii kahdesti vuodessa julkaistavat valtion kokonaislaskelmat ja on mukana valtion konsernilaskelmien kehitystyössä. Voit olla yhteydessä Katriin valtion vastuullisuusraportointiin, taloushallintoon ja kokonaislaskelmiin sekä T3-toimialan asiakasryhmään ja asiakasinfoihin liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3364
Twitter: @katrikanerva
LinkedIn: Katri Kanerva LinkedInissä

Ari Kauhanen

Ari Kauhanen

Ari Kauhanen on kokenut valtion taloushallinnon ammattilainen, joka työssään tukee valtion virastoja laskentatoimen erityiskysymyksissä. Projektipäällikkönä työskentelevä Ari toteuttaa valtion taloushallinnon tehtävien kehittämiseen liittyviä projekteja. Talousraportointikoodiston standardeja kehittävissä raportointivaliokunnan ja -lautakunnissa Ari edistää pienten ja keskisuurten yritysten tilinpäätöstietojen viranomaisraportoinnin automatisointia.

Hän toimii Valtiokonttorissa myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n luottamusmiehenä ja Valtiokonttorin johtoryhmässä henkilöstön edustajana. Vapaa-ajallaan Ari liikuttaa valtiokonttorilaisia metsässä suunnistuskerhon yhteisissä tapahtumissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3279
Twitter: @KauhanenAri
LinkedIn: Ari Kauhanen LinkedInissä

Anna-Kaisa Kylämaa

Anna-Kaisa Kylämaa

Anna-Kaisa Kylämaa toimii taloushallintoasiantuntijana T3-toimialalla. Anna-Kaisa innostuu kirjanpitoon liittyvistä erityiskysymyksistä. Hänellä on usean vuoden kokemus valtion taloushallinnon prosesseista erityisesti kirjanpidon osalta. Anna-Kaisan tehtäviin kuuluu liikekirjanpidon tilikartan ylläpito ja liikekirjanpidon tileihin liittyvä neuvonta. Häneen voit olla yhteydessä myös taloussääntömääräykseen liittyen.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2085
Linkedin: Anna-Kaisa Kylämaa LinkedInissä

Pentti Kujama

Pentti Kujama toimii konsernilaskennan asiantuntijana T3-toimialalla. Hänen tehtävänänsä on toimia yhtenä tiimin jäsenenä valtion konsernilaskennan kehityshankkeessa. Valtion konsernilaskennan kehityshanke tähtää valtiokokonaisuuden nykyistä laajempaan taloudelliseen kokonaistarkasteluun ja se toteutetaan vaiheissa vuosien 2020-2021 aikana.

Pentillä on pitkä kokemus erilaisista laskentatoimeen ja konsernilaskentaan liittyvistä tehtävistä eri toimialoilta. Häneen voi olla yhteydessä konsernilaskentaan liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 502 092

Anu Marttila

Anu Marttila

Anu Marttila on valtion laskentatoimen ohjauksen asiantuntija. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen kysymykset, julkisen sektorin tilinpäätösstandardit (IPSAS / EPSAS) ja konsernilaskennan kehittäminen.

Anua kiinnostaa myös valtion taloustietojen käyttäminen päätöksenteossa. Hän seuraakin aktiivisesti julkisen sektorin taloutta. Raportointi ja taloustietojen analysointi ovat Anulle tuttua. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun haluat neuvoja valtion ulkoisesta laskentatoimesta.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2136
Twitter: @marttila_anu
LinkedIn: Anu Marttila LinkedInissä

Veera Mäki

Veera Mäki on ollut ratkaisemassa moninaisia valtion kirjanpitokysymyksiä ja kehittämässä valtion taloushallinnon prosesseja. Hän on kiinnostunut erilaisista näkökulmista valtiontalouteen ja julkiseen talouteen.

Parhaillaan Veera toimii projektipäällikkönä valtion konsernilaskennan tarveselvityksessä. Tavoitteena on saada valtiontaloudesta parempi kokonaiskuva. Veera selvittää kollegoiden kanssa eri sidosryhmien tarpeita laajentaa budjettivaltion taloustietoja valtion konsernilaskelmien suuntaan.

Veeralta voit kysyä valtion konsernilaskennan selvitystyön etenemisestä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 503 331

Anne Mäklin

Anne Mäklin

Anne Mäklin on suunnittelija, ja hänen asiakas- ja yhteistyökumppaneitaan ovat eri ministeriöt, Palkeet, kirjanpitoyksiköt ja Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Annen vuosi Valtiokonttorissa vierähtää muun muassa valtion talousarvion tilijaottelun laadinnan ja ylläpidon parissa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat myös valtiontalouden kuukausitiedotteen laatiminen sekä keskitetyn valtuusseurannan hoito ja ylläpito. Annen työvuosi kulminoituu Valtion tilinpäätökseen.

Anne toimii myös pääkäyttäjänä Talouspalvelun asiakasrekisterin ylläpidossa ja asiakkuuden hallinnannassa. Työtehtäviensä ohella hän luotsaa Valtiokonttorin Multasormet-kerhoa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2417

Lasse Oulasvirta

Lasse Oulasvirta työskentelee Valtiokonttorissa konsernilaskennan asiantuntijana vuoden 2020 loppuun saakka.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 502 038

Sini Pesonen

Sini Pesosella on usean vuoden kokemus sisäisen laskennan eri tehtäväalueista. Kokemustaan hän on kartuttanut muun muassa taloussuunnittelijan, projektipäällikön ja hanke-controllerin rooleissa. Tällä hetkellä Sinin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kirjanpitoyksiköiden kustannuslaskennan kehittäminen mahdollisimman yhtenäiseksi.

Sinin kiinnostuksen kohteita ovat kustannustiedon hyödyntämisen edistäminen ja sisäisen laskennan prosessien kehittäminen. Häneen voit ottaa yhteyttä kaikissa kustannuslaskentaan liittyvissä asioissa, kuten seurantakohteisiin ja yhteisen kustannuslaskentamallin käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2303

Arja Seppälä

Arja Seppälä

Arja Seppälä hoitaa valtion talousarvion tilijaottelun laadintaa ja ylläpitoa sekä osallistuu valtion tilinpäätösehdotuksen tekemiseen. Arjaan voi olla yhteydessä myös Valtiontalouden kuukausitiedotteeseen sekä keskuskirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3325

Atte Virtanen

Atte Virtanen hoitaa kuntien ja pk-yritysten taloustietojen digitaalisen viranomaisraportoinnin mallintamiseen liittyviä kehitys- ja ylläpitotehtäviä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös mallinnuksen ja tiedonkeruiden pohjalla hyödynnettävien koodistojen ylläpito, kehittäminen sekä käyttöönoton edistäminen.

Atteen voit olla yhteydessä talousraportointikoodistoon, kuntatalouden XBRL-taksonomiaan sekä pk-yritysten tilinpäätöksen SBR-taksonomiaan liittyvissä asioissa.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2034
LinkedIn: Atte Virtanen LinkedInissä

Johanna Muukkonen

Johanna Muukkonen työskentelee taloushallinnon asiantuntijana valtion keskuskirjanpitoon ja valtion taloushallinnon kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Hän selvittää, millä tavoin kehittämistyön tulokset saadaan käännetyksi käytännön tekemiseksi niin sisällöllisesti kuin järjestelmien osalta.

Valtion tilinpäätös on vuosittainen ponnistus, johon Johanna antaa työpanoksensa tuottamalla tietoja sekä koordinoimalla ja yhteensovittamalla eri osapuolten aikatauluja ja tekemisiä.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 3213
Twitter: @JohannaMuu
LinkedIn: Johanna Muukkonen

Outi Vänttinen

Outi Vänttinen

Outi Vänttinen työskentelee kehittämispäällikkönä ja hänellä on laaja kokemus erilaisista valtion taloushallinnon asiantuntija- ja kehittämistehtävistä. Outilta löytyy vahvaa kokemusta ja asiantuntemusta myös keskuskirjanpidon hoitoon, valtion tilinpäätökseen sekä talousarvion tilijaotteluun ja keskitettyyn valtuusseurantaan liittyvistä asioista. Myös valtion yhteisten taloustietovarantojen hyödyntäminen on lähellä hänen sydäntään.

Parhaillaan Outin työpöydällä ovat valtion konsernilaskennan tiekartan hankkeet; valtion tilinpäätöksen uudistaminen sisäisten erien käsittelyn osalta ja sitä seuraavat kokonais- ja konsernilaskelmien kehittämishankkeet.

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 50 2409

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää