Hyppää sisältöön

Talouspalveluiden tiimi esittäytyy

Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä:

Tanja Wistbacka (yksikön vetäjä)
Juho Ajo
Jaana Tiimonen
Vesa Kananen
Ari Kauhanen
Pentti Kujama
Anu Marttila
Veera Mäki
Sini Pesonen
Outi Vänttinen
Tytti Huopainen
Jari Kannela
Lasse Huttu
Tommi Lehto

Yhteiset sähköpostiosoitteemme:

Keskuskirjanpito ja valtuusseuranta:
kkp@valtiokonttori.fi

Laskentatoimen ja prosessien ohjaus sekä kustannuslaskennan ja seurantakohdemallin kehittäminen:
laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Talousraportoinnin koodisto, taloustietojen viranomaisraportoinnin digitalisointi:
talousraportointikoodisto@valtiokonttori.fi

Tanja Wistbacka

Tanja Wistbacka

Tanja Wistbacka on Talouspalvelut-yksikön apulaisjohtaja. Tanjalla on pitkä kokemus taloushallinnon prosessien kehittämisestä ja laskentatoimesta. Hän uskoo jatkuvaan kehittämiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön kehittämisen edellytyksenä. Voit olla yhteydessä Tanjaan, kun tarvitset apua valtion taloushallintoon tai taloushallinnon automaation edellytyksiin liittyvissä asioissa.

Sähköposti: tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3293
X: @TanjaWist
Linkedin: Tanja Wistbacka LinkedInissä

Juho Ajo

Juho Ajo

Juho Ajo kehittää valtion laskentatoimen käytäntöjä, kirjanpidon prosesseja sekä tukee virastoja kustannuslaskennan kehittämisessä. Pitkä kokemus talouden prosesseista ja niitä tukevista yhteisistä järjestelmistä auttavat häntä eteen tulevien käytännön ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisun etsimisessä. Kehittämispäällikkönä työskentelevä Juho innostuu yhdessä tekemisestä ja yhteistyössä syntyneiden ratkaisujen löytymisestä.

Juhoon voit olla yhteydessä kustannuslaskennan kehittämiseen ja laskentatoimen ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: juho.ajo@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2598
X: @JuhoAjo
Linkedin: Juho Ajo LinkedInissä

Jaana Tiimonen

Jaana Tiimonen työskentelee laskentapäällikkönä keskuskirjanpidon, taloustietojen raportoinnin ja konsernilaskelmien kehittämisen parissa. Jaanalla on pitkä kokemus valtion taloushallinnosta niin kirjanpitoyksiköistä kuin palvelukeskuksestakin. Hän on kiinnostunut tuotettavan tiedon analysoinnista ja hyödyntämisestä.

Sähköposti: jaana.tiimonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2261
X: @JaanaTiimonen

Vesa Kananen

Vesa Kananen

Vesa Kananen on ollut kehittämässä taloushallinnon taloushallinnon prosesseja niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Hän on kiinnostunut soveltamaan kokemuksiaan ja osaamistaan valtiontalouteen raportoinnin kehittämiseen.

Parhaillaan Vesa toimii asiantuntijana valtion konsernilaskennan tarveselvityksessä. Tavoitteena on saada valtiontaloudesta parempi kokonaiskuva. Vesa selvittää kollegoiden kanssa eri sidosryhmien tarpeita laajentaa budjettivaltion taloustietoja valtion konsernilaskelmien suuntaan.

Vesalta voit kysyä valtion konsernilaskennan selvitystyön etenemisestä.

Sähköposti: vesa.kananen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 064

Ari Kauhanen

Ari Kauhanen

Ari Kauhanen on kokenut valtion taloushallinnon ammattilainen, joka työssään tukee valtion virastoja laskentatoimen erityiskysymyksissä. Projektipäällikkönä työskentelevä Ari toteuttaa valtion taloushallinnon tehtävien kehittämiseen liittyviä projekteja. Talousraportointikoodiston standardeja kehittävissä raportointivaliokunnan ja -lautakunnissa Ari edistää pienten ja keskisuurten yritysten tilinpäätöstietojen viranomaisraportoinnin automatisointia.

Hän toimii Valtiokonttorissa myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n luottamusmiehenä ja Valtiokonttorin johtoryhmässä henkilöstön edustajana. Vapaa-ajallaan Ari liikuttaa valtiokonttorilaisia metsässä suunnistuskerhon yhteisissä tapahtumissa.

Sähköposti: ari.kauhanen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 3279
X: @KauhanenAri
LinkedIn: Ari Kauhanen LinkedInissä

Pentti Kujama

Pentti Kujama toimii konsernilaskennan asiantuntijana T3-toimialalla. Hänen tehtävänänsä on toimia yhtenä tiimin jäsenenä valtion konsernilaskennan kehityshankkeessa. Valtion konsernilaskennan kehityshanke tähtää valtiokokonaisuuden nykyistä laajempaan taloudelliseen kokonaistarkasteluun ja se toteutetaan vaiheissa vuosien 2020-2021 aikana.

Pentillä on pitkä kokemus erilaisista laskentatoimeen ja konsernilaskentaan liittyvistä tehtävistä eri toimialoilta. Häneen voi olla yhteydessä konsernilaskentaan liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: pentti.kujama@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 502 092

Anu Marttila

Anu Marttila

Anu Marttila on valtion laskentatoimen ohjauksen asiantuntija. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen kysymykset, julkisen sektorin tilinpäätösstandardit (IPSAS / EPSAS) ja konsernilaskennan kehittäminen.

Anua kiinnostaa myös valtion taloustietojen käyttäminen päätöksenteossa. Hän seuraakin aktiivisesti julkisen sektorin taloutta. Raportointi ja taloustietojen analysointi ovat Anulle tuttua. Häneen kannattaa olla yhteydessä, kun haluat neuvoja valtion ulkoisesta laskentatoimesta.

Sähköposti: anu.marttila@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2136
X: @marttila_anu
LinkedIn: Anu Marttila LinkedInissä

Veera Mäki

Veera Mäki on ollut ratkaisemassa moninaisia valtion kirjanpitokysymyksiä ja kehittämässä valtion taloushallinnon prosesseja. Hän on kiinnostunut erilaisista näkökulmista valtiontalouteen ja julkiseen talouteen.

Parhaillaan Veera toimii projektipäällikkönä valtion konsernilaskennan tarveselvityksessä. Tavoitteena on saada valtiontaloudesta parempi kokonaiskuva. Veera selvittää kollegoiden kanssa eri sidosryhmien tarpeita laajentaa budjettivaltion taloustietoja valtion konsernilaskelmien suuntaan.

Veeralta voit kysyä valtion konsernilaskennan selvitystyön etenemisestä.

Sähköposti: veera.maki@valtiokonttori
Puhelin: 0295 503 331

Sini Pesonen

Sini Pesosella on usean vuoden kokemus sisäisen laskennan eri tehtäväalueista. Kokemustaan hän on kartuttanut muun muassa taloussuunnittelijan, projektipäällikön ja hanke-controllerin rooleissa. Tällä hetkellä Sinin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kirjanpitoyksiköiden kustannuslaskennan kehittäminen mahdollisimman yhtenäiseksi.

Sinin kiinnostuksen kohteita ovat kustannustiedon hyödyntämisen edistäminen ja sisäisen laskennan prosessien kehittäminen. Häneen voit ottaa yhteyttä kaikissa kustannuslaskentaan liittyvissä asioissa, kuten seurantakohteisiin ja yhteisen kustannuslaskentamallin käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköposti: sini.pesonen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 029 550 2030

Outi Vänttinen

Outi Vänttinen

Outi Vänttinen työskentelee kehittämispäällikkönä ja hänellä on laaja kokemus erilaisista valtion taloushallinnon asiantuntija- ja kehittämistehtävistä. Outilta löytyy vahvaa kokemusta ja asiantuntemusta myös keskuskirjanpidon hoitoon, valtion tilinpäätökseen sekä talousarvion tilijaotteluun ja keskitettyyn valtuusseurantaan liittyvistä asioista. Myös valtion yhteisten taloustietovarantojen hyödyntäminen on lähellä hänen sydäntään.

Parhaillaan Outin työpöydällä ovat valtion konsernilaskennan tiekartan hankkeet; valtion tilinpäätöksen uudistaminen sisäisten erien käsittelyn osalta ja sitä seuraavat kokonais- ja konsernilaskelmien kehittämishankkeet.

Sähköposti: outi.vanttinen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2409

Tytti Huopainen

Tytti Huopainen työskentelee taloushallintoasiantuntijana T3-toimialalla. Tytillä on usean vuoden kokemus yhteisen kustannuslaskenta- ja seurantakohdemallin kehittämisestä. Lisäksi hän toimii myös muissa valtion taloushallinnon ja laskentatoimen ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Tyttiin kannattaa olla yhteydessä, kun haluat keskustella kustannuslaskennan kehittämisestä, valtion yhteisestä seurantakohdemallista tai maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta.

Sähköposti: tytti.huopainen@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2958

Jari Kannela

Jari Kannela

Jari Kannela on toiminut julkisella ja yksityisellä sektorilla taloushallinnon tehtävissä niin asiantuntijana kuin esimiestehtävissäkin. Palkkatyön lisäksi kokemusta on kertynyt myös yrittäjänä toimimisesta.

Jari vastaa valtion keskitetystä valtuusseurannasta sekä ohjaa ja neuvoo kirjanpitoyksiköitä valtuuksiin liittyvissä asioissa. Hänen vuotensa jakautuu mm. talousarvion tilijaottelun ylläpitoon, valtiontalouden kuukausitiedotteen laatimiseen ja analysointiin, ja työvuoden sitoo nippuun valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen laatimisen ja analysoinnin tehtävät. Jaria kiinnostaa taloustietojen läpinäkyvyys sekä niiden kautta valtion taloushallinnon kehittäminen.

Jariin voit olla yhteydessä erityisesti valtuusasioissa ja valtiontalouden kuukausitiedotteen sisältöön liittyen.

Sähköposti: jari.kannela@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2211
X: @jarikannela
LinkedIn: Jari Kannela LinkedInissä 

Huttu Lasse

Lasse Huttu

Lasse Huttu on taloushallintoasiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu kirjanpidon tietojen sisällöllisen oikeellisuuden varmistaminen tutkihallintoa.fi-sivustolla sekä muut valtion keskuskirjanpidon tehtävät.

Lasse on kiinnostunut tiedon hyödyntämisestä ja analysoinnista sekä toimintatapojen ja prosessien kehittämisestä.

Sähköposti: lasse.huttu@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2142

Tommi Lehto

Tommi Lehto

Sähköposti: tommi.lehto@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2121

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset