Hyppää sisältöön

Asiantuntijat palveluksessasi – Työelämäpalvelut

 • Työelämän murros näkyy vahvasti myös valtionhallinnossa. Valtiolla edistetään tällä hetkellä muun muassa laajaa verkostomaista yhteistyötä, ilmiölähtöisyyttä, uudistumiskykyä ja strategista ketteryyttä.

  Valtion työelämäpalvelut -tiimi on sijoitettu Valtiokonttoriin. Yhdessä Kaiku-verkoston, kehittäjäverkostojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa syntyy uudenlaisen ja merkityksellisen työn sekä inhimillisen työelämän asiantuntija.

 • Työelämän kehittämisen kumppani

  Työelämäpalvelut on valtion organisaatioiden muutosvalmiuksien vahvistamisen kumppani. Tuemme uudistumiskykyä, työyhteisöjen toimivuutta ja työhyvinvointia sekä kestävän kehityksen edistämiseksi tehtävää työtä. Kehittämisalueitamme ovat mm. ilmiölähtöisyys ja ennakointi, valmentava ja oppiva työkulttuuri, jatkuva oppiminen, yhteisöohjautuvuus ja vastuullisuustyö. Tuemme monipuolista verkostotyötä ja koordinoimme Kaiku-kehittämisrahoitusta.

  Tutustu tiimiläisiin.

  Jos tarvitset tukea työkyvyn ylläpitoon tai työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Kevaan, ks. www.keva.fi.

 • Kaiku-kehittämisraha

  Valtiokonttori myöntää organisaatioille Kaiku-kehittämisrahaa sellaisiin hankkeisiin, joilla edistetään valtion virastojen uudistumista ja inhimillistä pääomaa.

  Olemme käytettävissä tukenanne hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa oli sitten kyse Kaiku-rahoitteisesta hankkeesta tai muusta aihealueeseen liittyvästä kehittämishankkeesta. Toimintatapojamme ovat konsultointi, yhteiskehittäminen, valmennus, viestintä ja vahva verkostomme, johon kuuluu jo yli 300 virastoissa työskentelevää työelämän kehittäjää.

  Keinojamme ovat muun muassa:

  • Työelämäpalveluiden asiantuntijoiden konsultointi
  • Hankerahoitus
  • Verkostokehittäminen ja muualla tehdyistä kokeiluista oppiminen
  • Saman haasteen äärellä olevien virastojen yhteiset kokeilu- ja oppimisprosessit
  • Tiedolla johtamisen keinoja hyödyntävät työelämäkehittämisen palvelumuodot
  • Tutkimusyhteistyö ajan kehityksessä
  • Kaiku-oppaat ja julkaisut

  Lue lisää Kaiku-kehittämisrahasta

 • Ota yhteyttä

  Asettaako työn rakenteelliset ja sisällölliset muutokset haasteita organisaatiosi ja sen työyhteisöjen toiminnalle? Uudistuvan työn ympäristössä perinteiset toimintatavat eivät kenties enää palvele. Ota yhteyttä, niin voimme keskustella lisää. Valtionhallinnon laajoista verkostoista löytyy varmasti apua teidänkin tilanteeseenne.

  Osaamisalueitamme ovat esimerkiksi:

  • Strateginen ja systeeminen ajattelu
  • Jatkuva oppiminen
  • Kokeilukulttuuri
  • Valmentava työote
  • Vuorovaikutus
  • Verkostomainen yhteistyö
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Uudistumiskyky

  Tutustu tiimiläisiin.

 • Lennähtääkö Kaiku-pöllö teille?

  Onko organisaatiossanne tai yhteistyöverkostossanne lähdetty uudistumaan rohkeasti? Onko poikkeusaika tai muu tekijä kannustanut kokeilemaan uusia toimintatapoja? Millaisia uusia oivalluksianne haluaisitte jakaa toisille? Kohtasitteko yllätyksiä tai vastoinkäymisiä ja mitä ne opettivat? Missä asioissa ja miten kokeilunne on muuttanut organisaatiotanne, työtänne ja teitä? Mitkä asiat ovat jääneet elämään arjen työhön?

  Työn murros haastaa meidät omaksumaan nopeasti uusia asioita työssä, mutta myös uudistamaan työn tekemisen kulttuuria ja työtapoja. Työelämän uudistuminen edellyttää toiminta- ja kokeilukulttuuria, jossa on lupa kokeilla ja oppia. Kokeilemalla kehittämiseen kuuluu, että lopputulosta ei voi tarkkaan määritellä ja onnistumisten lisäksi opitaan myös vastoinkäymisistä.

  Palkintohaussa etsimme jaettavaksi esimerkkejä valtion organisaatioiden, verkostojen ja työyhteisöjen toteuttamista kokeiluista ja kehittämishankkeista. Kilpailuun hakevan kokeilun tai hankkeen ei tarvitse olla laaja, sillä pieneltä tuntuva muutos arjen työtavoissa voi parhaimmillaan olla askel merkittävään uudistumiseen.

  Haku on kaksivaiheinen. Valitsemme hakemusten perusteella joukon finalisteja tarkempaa tutustumista varten. Kaikki osallistuvat saavat kuitenkin näkyvyyttä, sillä jokaisesta kokeilusta tuotetaan artikkeli Valtiolla.fi-työelämäsivustolle.

  Kaiku-palkinto jaetaan vuosittain. Lisätietoa hakuprosessista Valtiolla.fi -sivustolla.

  Valtion työelämäpalvelut ja TYÖ 2.0 palkitsevat yhden tai useamman esimerkillisen toimintatapojen kehittämiskokeilun Uuden työn Kaiku-palkinnolla ja/tai kunniamaininnalla. Voittaja julkaistaan Valtio Expossa. Voittaja saa 10 000 euroa jatkokehittämiseen sekä kuvanveistäjä Juhani Saksan suunnitteleman, elämänviisautta kuvastavan Kaiku-pöllö -veistoksen. Pääpalkinto myönnetään Kaiku-kehittämisrahana, jota voidaan myöntää valtion virastolle tai laitokselle.

  Lisätietoja: kaikupalkinto@valtiokonttori.fi

 • Kaiku-palkinnon saajat 2003-2022

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2022
  Palkinto myönnettiin Kansallisarkiston, Museoviraston, Suomenlinnan hoitokunnan ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteishankkeelle.
  Kunniamaininnan sai Sisä-Suomen poliisilaitos

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2021
  Palkinto myönnettiin Maahanmuuttovirastolle
  Kunniamaininnan sai Vankiterveydenhuolto, Riihimäen vankilan poliklinikka

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2020
  Palkinto myönnettiin Itä-Suomen poliisilaitokselle
  Hopeasija meni Maanmittauslaitokselle
  Kunniamaininnat myönnettiin sisäministeriölle ja KEHA-keskukselle

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2019
  Palkinto myönnettiin Rikosseuraamuslaitokselle
  Kunniamaininnat myönnettiin Kelalle ja Opetushallitukselle

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2017
  Palkinto myönnettiin Oikeusministeriölle
  Kunniamaininta myönnettiin Tilastokeskukselle

  Kaiku-teko 2016
  Palkinto myönnettiin Pohjanmaan poliisilaitokselle
  Kunniamaininta myönnettiin Liikennevirastolle

  Kaiku-palkinto 2015
  Palkinto myönnettiin Salpausselän syyttäjänvirastolle
  Kunniamaininta myönnettiin Suomen ympäristökeskukselle (SYKE)

  Kaiku-palkinto 2014
  Palkinto myönnettiin puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimille.
  Kunniamaininta myönnettiin aluehallintovirastojen työhyvinvointiverkostolle.

  Kaiku-palkinto 2013
  Palkinto myönnettiin Ulkoasiainhallinnolle.
  Kunniamaininnat: Liikkuva poliisi ja Länsi-Uudenmaan maistraatti.

  Kaiku-palkinto 2012
  Palkinto myönnettiin Maanmittauslaitokselle.
  Kunniamaininnat: Limingan koulutuskeskus, ulkoasiainministeriö ja Varsinais-Suomen verotoimisto.

  Kaiku-palkinto 2011 
  Palkinto myönnettiin sisäasiainministeriölle.
  Kunniamaininnat: Karjalan Prikaati, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Satakunnan verotoimisto.

  Kaiku-palkinto 2010
  Kaiku-palkinto piti välivuoden.

  Kaiku-palkinto 2009
  Voittajat: Suomen ympäristökeskus SYKE ja Pelastusopisto
  Kunniamaininnat: Teknillinen korkeakoulu ja Kaakkois-Suomen TE-keskus

  Kaiku-palkinto 2008
  Kaiku-palkinto piti välivuoden.

  Kaiku-palkinto 2007
  Voittajat: Tilastokeskus ja Merenkulkulaitos
  Kunniamaininnat: Etelä-Suomen lääninhallitus, Uudenmaan työsuojelupiiri ja Tervolan Varikko

  Kaiku-palkinto 2006
  Voittajat: Etelä-Karjalan verotoimisto ja Kuopion yliopisto
  Kunniamaininnat: Turun yliopisto ja Tullilaitos

  Kaiku-palkinto 2005
  Voittajat: Ratahallintokeskus ja Metsähallitus
  Kunniamaininnat: Tilastokeskus ja Niinisalon varuskunta

  Kaiku-palkinto 2004
  Voittaja: Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos
  Kunniamaininnat: Keski-Suomen TE-keskus ja Kuopion yliopisto

  Kaiku-palkinto 2003
  Tunnustukset: Kaakkois-Suomen TE-keskus, Poliisikoulu, Tieliikennelaitos, Sisä-Suomen verovirasto ja ulkoasiainministeriö