Valtiokonttorin tavoitteena on kaikessa toiminnassaan henkilötietoja käsitellessään varmistaa, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat ja henkilötietoja käsitellään lainsäädännön ja Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Valtiokonttorissa esimerkiksi erilaisten korvaus-, laina- ja takausasioiden käsittelyssä sekä työnantajatehtävien hoitamisessa.

Valtiokonttorissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Niitä kerätään nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten vain sen verran kun on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Lue lisää aiheesta tästä linkistä >

Valtion edunvalvonnan palvelut

Tietosuojaseloste: Liikennevakuutuslakiin perustuvat laiminlyöntimaksut

Tietosuojaseloste: Maksuvapautukset

Tietosuojaseloste: Oikeudenkäynnin viivästymishyvitykset

Tietosuojaseloste: Työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvat laiminlyöntimaksut

Tietosuojaseloste: Valtion perintö- ja testamenttiasiat