Hoppa innehåll

Statens ekonomiförvaltningskompetens förstärks med en ny utbildningsserie

Statskontoret genomför i samarbete med finansministeriet och HAUS utvecklingscenter Ab en utbildningsserie inom statens ekonomiförvaltning under åren 2024 och 2025. Serien omfattar kurser i live-, fjärr- och hybridformat samt webbaserade kurser i eOppiva.

Utbildningarna syftar till att höja kompetensnivån för statens ekonomipersonal och bekanta nya personer som kommer att arbeta med statens ekonomiförvaltning med de specifika aspekterna av detta område. Utbildningsserien bidrar också till kontinuiteten inom statens ekonomiförvaltning.

Enligt planen för utveckling av statens ekonomiförvaltning kommer cirka 600 personer att gå i pension från statens ekonomiförvaltning eller övergå till andra sektorer fram till 2030. Stark kompetens inom statens ekonomiförvaltning är avgörande för att fortsatt kunna säkerställa korrekta och tillräckliga uppgifter i statens bokföring och årsredovisning samt för att utveckla ekonomiförvaltningsprocesserna på ett kunnigt sätt.

Utbildningen är kostnadsfri för statsliga ämbetsverk under åren 2024–2025

Finansministeriet finansierar utbildningsserien under två åren, och utbildningarna är kostnadsfria för statliga ämbetsverk. Webbkurser är tillgängliga även efter detta gratis. Målet är att så många som möjligt av ämbetsverkens ekonomipersonal ska få möjlighet att utbilda sig. Statskontoret koordinerar utbildningsserien.

–  Vi planerar och genomför webbaserade kurser samt live- och hybridkurser. De enskilda kurserna bildar en sammanhängande utbildningsserie. De webbaserade kurserna är strukturerade och visuellt utformade för att underlätta inlärning, och de har utvecklats i samarbete med HAUS. Dessutom hjälper HAUS oss att organisera live-/hybridkurser, berättar biträdande direktör Tanja Wistbacka från Statskontoret.

Utbildningsseriens struktur och innehåll har utformats i samarbete med experter inom ekonomiförvaltning från olika koncernenheter och myndigheter. Alla ämbetsverken har också haft möjlighet att påverka innehållet genom Statskontorets workshopp “Toimiva taloushallinto” och kommentarrundan.

Mångsidigt och omfattande innehåll

Utbildningsserien är finskspråkig och indelad i allmänna och grundläggande kurser. De allmänna kurserna riktar sig inte bara till ekonomiprofessionella utan även till andra tjänstemän såsom chef med budgetansvar. Allmänna kurser, inklusive intern kontroll och hantering av utgifter, är avsedda för alla tjänstemän. De grundläggande kurserna är främst avsedda för ekonomiprofessionella och bygger på statens ekonomiförvaltningsprocesser. Vid behov kan även representanter från andra områden delta.

Många av utbildningsteman bygger på kurser som tidigare har genomförts av HAUS. Katja Valtonen, utbildningschef på HAUS, berättar att den nya finansieringsmodellen gör det möjligt att sprida ekonomikompetens till en bredare grupp än tidigare. Med statens ekonomiförvaltningsserie kompletteras också den digitala inlärningsmiljön eOppiva med webbaserade kurser inom ekonomiförvaltning. Ta en titt på utbildningsserien på Statskontorets webbplats för att komma till sidan för utbildning inom ekonomiförvaltning.

Utbildningsserie för statens ekonomiförvaltning > (på finska)

Som bakgrundsinformation läs en nyhet om utvecklingen av statens ekonomiförvaltning.

Nyhet: Utvecklingsplanen för den statliga ekonomiförvaltningen fokuserar på prognostisering och produktivitet >

Mer information:

Utbildningsserien för statens ekonomiförvaltning:
ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen, tfn 0295 502 030, sini.pesonen(at)valtiokonttori.fi

Utveckling av den statliga ekonomiförvaltningen:
direktör Helena Lappalainen, Palkeet, tfn 029 556 2015, helena.lappalainen(at)palkeet.fi
divisionschef Lasse Skog, Statskontoret, tfn 0295 502 444, lasse.skog(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter