Hoppa innehåll

Statens koncernrapport skapar en helhetsbild

Syftet med statens koncernrapport är att främja en övergripande bild av den helhet som bildas av staten, statsägda affärsverk, statliga fonder utanför budgeten och statsägda bolag. Rapporten för 2023 kan nu läsas.

Staten har ett betydande bolagsinnehav i över 50 betydande aktiebolag. Dessutom äger staten tre affärsverk och 11 fonder utanför budgeten. Bolagsinnehavet har en betydande positiv inverkan på statsfinanserna.

År 2023 intäktsförde statsbolagen 1,4 miljarder euro i statens kassa. Intäktsföringen av de statsägda affärsverkens vinstmedel till staten uppgick till 158 miljoner euro 2023.

Dessutom har innehaven en betydande inverkan på statens eget kapital. Bolagsinnehavens inverkan på statskoncernens eget kapital var 37,5 miljarder euro.

Statens koncernredovisningsrapport för 2023 > (på finska)

På samma sida finns också statens koncernredovisningsrapporter från tidigare år.

Mer information:
konsernilaskennan asiantuntija Vesa Kananen, puh. 0295 502 064, vesa.kananen(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter