Valtiokonttorin tulossopimustavoitteena on ollut valtion taloushallinnon koulutusten suunnittelu ja toteutus vuosina 2023–2025. Koulutusten tavoitteena on valtion taloushallinnon henkilöstön osaamistason nostaminen ja uusien valtion taloushallinnon tehtäviin tulevien henkilöiden perehdyttäminen valtion taloushallinnon erityispiirteisiin. Valtion taloushallinnon vahva osaaminen on edellytys sille, että jatkossakin voidaan turvata valtion kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeat ja riittävät tiedot sekä valtion taloushallinnon prosessien asiantunteva kehittäminen.

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden sivustolle on koottu kaikki taloushallinnon koulutuskokonaisuuteen liittyvä tieto: koulutuskuvaukset, linkit verkkokoulutuksiin, live-koulutusten ilmoittautumislinkit ja koulutustallenteet. Verkkokoulutusten lisäksi myös muut koulutukset ovat virastoille maksuttomia vuosina 2024–2025. Koulutuskokonaisuus on käytössä valtionhallinnossa työskenteleville ja materiaaleihin pääsy vaatii Virtu-kirjautumisen.

SIIRRY koulutuskokonaisuuteen