Hör hemsjukvården till serviceklass 2321 – Hemvård för andra än barnfamiljer samt stöd för äldres boende i hemmet? Gäller definitionen “med hemvård avses hemservice som grundar sig på socialvårdsförordningen och hemsjukvård som grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen” fortfarande?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Ja, vad gäller hemsjukvård på basnivå. Effektiverad hemsjukvård rapporteras i klass 2531Hemsjukhusvård.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >