Valtionhallinnon täsmentävä soveltamisohje Peppolin laajennetun tilausprosessin (Advanced Ordering) käyttöön

KohderyhmäYritys
DiaarinumeroVK/2650/2024
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.07.2024
Antopäivämäärä01.07.2024
KategoriatHankintatoimi ja tilaaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

Peppol on sanomavälitykseen tarkoitettu kansainvälinen verkosto, jonka avulla osapuolet välittävät toisilleen Peppol-määritysten mukaisia lasku- ja tilaus-toimitusprosessin sanomia. Tässä ohjeessa täsmennetään valtionhallinnolle lähetettävien Peppol-pohjaisten hankintasanomien tietosisällön vaatimukset.

Peppol-pohjaisten hankintasanomien käyttö valtionhallinnon laajennetussa tilausprosessissa

Valtionhallinto on ottanut 1.4.2024 alkaen käyttöön Peppol-verkoston ja sen mukaiset laajennetun tilausprosessin (Advanced Ordering) sanomat. Kyvykkyys lähettää ja vastaanottaa Peppol-pohjaisia hankintasanomia on toteutettu valtion Handi-palveluun. Toteutusmahdollisuutta muihin valtion tilausjärjestelmiin tullaan arvioimaan myöhemmin.

Peppolin laajennetussa tilausprosessissa valtio lähettää toimittajalle tilaussanoman, joka perustuu aiemmin tehtyyn hankintapyyntöön. Toimittaja vastaa tilaukseen tilausvahvistussanomalla. Tilausvahvistussanomassa toimittaja voi hyväksyä tai hylätä tilauksen tai hyväksyä tilauksen tietyin muutoksin. Valtio kuittaa mahdolliset muutokset hyväksytyksi tilauksen muutossanomalla tai hylätyksi tilauksen peruutussanomalla.

Peppolin laajennettu tilausprosessi pitää sisällään seuraavat sanomat: tilaus, tilausvahvistus, tilauksen muutos ja tilauksen peruutus:

Peppol XML

Response code

Technical Peppol xml description

Sender

Order

Peppol Order transaction 3.3 (T01)

Handi

Order change approval

Peppol Order Change transaction 3.0 (T114)

Handi

Order change rejection

Peppol Order Cancellation transaction 3.0 (T115)

Supplier

Order acknowledgement

AB*

Peppol Order Response Advanced transaction 3.0 (T116)

Supplier

Order approval

AP

Peppol Order Response Advanced transaction 3.0 (T116)

Supplier

Order rejection

RE

Peppol Order Response Advanced transaction 3.0 (T116)

Supplier

Order approval with changes

CA

Peppol Order Response Advanced transaction 3.0 (T116)

Supplier

*Not mandatory for supplier

Lähde: https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/65-advanced-ordering/

Valtiohallinnon vähimmäistietovaatimukset sanomilla

Sanomakuvausten (liite 1, liite 3, liite 5 ja liite 7) sarakkeesta ”Field in use” löytyvät ne tietoelementit, joita valtiohallinnon Handi-palvelu käsittelee. Nämä elementit ovat vähimmäistietovaatimukset, joita täytyy pystyä käsittelemään valtiohallinnon kanssa Peppolin laajennetussa tilausprosessissa (Advanced Ordering). Sanomien esimerkki xml:t löytyvät liitteistä 2, 4, 6 ja 8.

Liite 1. Tilauksen kuvaus

Liite 2. Tilaus esimerkkisanoma

Liite 3. Tilausvahvistus kuvaus

Liite 4. Tilausvahvistus esimerkkisanoma

Liite 5. Tilauksen hylkäys kuvaus

Liite 6. Tilauksen hylkäys esimerkkisanoma

Liite 7. Tilauksen muutos kuvaus

Liite 8. Tilauksen muutos esimerkkisanoma

Valtiohallinnon erityispiirteiden vaikutukset tilauksien muutosten käsittelyyn

Valtion talousarviolainsäädäntö asettaa hankintasanomien tietosisällölle vaatimuksia, joita Peppol ei tunnista.

Vaatimukset on luokiteltu luokkiin A ja B. A-luokan muutokset aiheuttavat aina tilauksen peruutuksen. B-luokan muutosten osalta tilaaja harkitsee toimenpiteet. Mikäli toimittaja toimittaa tilausvahvistuksella tyhjän arvon kentässä, jossa tilauksella on ollut arvo, kyseessä on muutos. Alla mainittujen lisäksi jälkitoimitus käsitellään tilauksen peruuttavana A-luokan muutoksena. Lisäksi valtio edellyttää, että sanomalla on toimituspäivä, vaikka tieto on vapaaehtoinen Peppol-sanomassa. Alla olevaan taulukkoon on valikoitu tilauksen muutosten käsittelyn kannalta merkittävät kentät eikä se ole käytössä olevien kenttien suhteen tyhjentävä. Valtiohallinnon vähimmäistietovaatimukset sanomilla -luvun liitteistä on nähtävissä Handi-palvelussa käsiteltävät kentät.

A-luokka: Aina tilauksen peruutuksen aiheuttava muutos

Tietoelementti Peppolin tilaussanomalla (Peppol Order transaction)

Otsikkotaso

 • Nettosumma

cac:AnticipatedMonetaryTotal / cbc:LineExtensionAmount

 • ALV summa

cac:TaxTotal / cbc:TaxAmount

 • Bruttosumma

cac:AnticipatedMonetaryTotal / cbc:PayableAmount

 • Valuutta

ubl:Order / cbc:DocumentCurrencyCode

Rivitiedot

 • Lukumäärä (ylöspäin tai 0 kpl)

cac:OrderLine / cac:LineItem / cbc:Quantity

 • Yksikköhinta

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Price / cbc:PriceAmount

 • Nettosumma

cac:OrderLine / cac:LineItem / cbc:LineExtensionAmount

 • ALV summa

Laskennallinen arvo nettosummasta ja ALV prosentista

 • Bruttosumma

Laskennallinen arvo nettosummasta ja ALV prosentista

 • Peppol ALV koodi / Verokohtelukoodi

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Item / cac:ClassifiedTaxCategory / cbc:ID

 • ALV %

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Item / cac:ClassifiedTaxCategory / cbc:Percent

 • VAT/ALV

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Item / cac:ClassifiedTaxCategory / cac:TaxScheme / cbc:ID

B-luokka: Muutokset, joiden osalta tilaajan on harkittava toimenpiteitä

Tietoelementti Peppolin tilaussanomalla (Peppol Order transaction)

Otsikkotaso

 • Toimituspäivä alkaen

cac:Delivery / cac:RequestedDeliveryPeriod / cbc:StartDate

 • Toimituspäivä päättyen

cac:Delivery / cac:RequestedDeliveryPeriod / cbc:EndDate

 • Maksuehto

cac:PaymentTerms / cbc:Note

 • Toimitusehto

cac:DeliveryTerms / cbc:ID

 • Hankintasopimusnumero

cac:Contract / cbc:ID

Rivitiedot

 • Tuotekoodi

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Item / cac:BuyersItemIdentification / cbc:ID

 • Toimituspäivä alkaen

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Delivery / cac:RequestedDeliveryPeriod / cbc:StartDate

 • Toimituspäivä päättyen

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Delivery / cac:RequestedDeliveryPeriod / cbc:EndDate

 • Toimittajan tuotekoodi

cac:OrderLine / cac:LineItem / cac:Item / cac:SellersItemIdentification

 • Lukumäärä (alaspäin)

cac:OrderLine / cac:LineItem / cbc:Quantity

 • Yksikkö

cac:LineItem / cbc:Quantity / @unitCode

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta hankintatoimi@valtiokonttori.fi ja peppol@valtiokonttori.fi.

Lisätietoja Peppol-verkostosta saat Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta www.valtiokonttori.fi/peppol

Peppol