• ASP lyhyesti

  ASP on asuntosäästöpalkkiolakiin perustuva järjestelmä, jonka avulla valtio tukee nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa. Valtiokonttori neuvoo pankkeja ASP-säädösten soveltamisessa.

  Voit avata ASP-tilin pankissa, jos olet 15–39-vuotias etkä ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun olet säästänyt vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, pankki voi myöntää sinulle ASP-lainan.

  ASP-korkotukilainan etuja ovat

  • veroton korko ja lisäkorko säästöille
  • alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko
  • valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi
  • maksuton valtiontakaus.

 • ASP-sopimus

  Ennen säästämisen aloittamista pankin kanssa pitää tehdä ASP-sopimus. Sopimuksessa on tietoja ASP-säästötilistä ja tallettamisehdoista. ASP-sopimuksessa sovitaan rahalaitoksen suorittamasta verovapaasta 1 prosentin vuotuisesta korosta ja 2–4 prosentin lisäkorosta.

 • ASP-tili

  Voit avata ASP-tilin, jos olet 15–39-vuotias etkä ole aiemmin omistanut asuntoa. Sopimuksessa voi olla mukana aviopuoliso, joka on jo täyttänyt 40 vuotta. Jos olet alaikäinen, voit tehdä sopimuksen pankissa yhdessä huoltajasi kanssa.

  Et voi avata ASP-tiliä, jos olet aiemmin omistanut 50 prosenttia tai enemmän asunnosta. Voit kuitenkin yhä avata ASP-tilin, jos olet saanut määräosan asunnosta (alle 100 prosenttia) vastikkeetta eli esimerkiksi lahjana tai perintönä. ASP-etuihin ei myöskään vaikuta asunto, jonka olet saanut ASP-tilin avaamisen jälkeen.

  Voit halutessasi siirtää ASP-tilin talletusaikana pankista toiseen. ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä. ASP-lainan myöntävä pankki maksaa säästämällesi summalle lisäkoron.

 • ASP-säästäminen

  Asunnon hankintahinnasta pitää säästää vähintään 10 prosenttia (ns. omasäästöosuus). Jos ostat asunnon yhdessä jonkun toisen kanssa, sinun tulee säästää 10 prosenttia omistukseesi tulevan osuuden (vähintään 50 prosenttia asunnosta) hinnasta. Jos suunnittelet omakotitalon rakentamista, sinun pitää säästää 10 prosenttia kustannusarviosta.

  ASP-tilille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Yhden kalenterivuosineljänneksen eli kolmen kuukauden aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa. Talletuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa säästämisestä voi pitää taukoa. Voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat.

  Pankki maksaa ASP-tilille yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa. Lisäksi saat 2–4 prosentin lisäkoron, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja hankit asunnon. Lisäkorko maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta.

  Omasäästöosuuteen lasketaan talletusten lisäksi niille maksettu korko ja lisäkorko. Lisäksi säästöosuuteen voidaan sisällyttää muita omilla tileillä olevia varoja.

  Jos olet säästänyt tilille yli 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, voit sopia pankin kanssa ylimenevän osuuden käytöstä:

  • Jos kaikki varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan verovapaa lisäkorko. Huom. ASP-sopimuksessa voi olla sovittuna, että lisäkorko maksetaan jollekin muulle määrälle (esim. 10 prosentin osuudelle asunnon hankintahinnasta).
  • Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ASP-talletustilin korko on kokonaan verovapaa myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen.

  ASP-sopimus purkautuu, jos nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä.

 • Väliaikaisrahoitus

  Voit sopia pankin kanssa väliaikaisrahoituksesta, jos haluat ostaa asunnon ennen kuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet. Ehtona on kuitenkin, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä. Jos hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu. Silloin et myöskään voi saada ASP-etuja.

  Kokonaislainoituksesta sovitaan kirjallisesti jo väliaikaisrahoitustilanteessa, vaikka väliaikaisrahoitusta ei tarvitsisikaan nostaa kuin vain yhden erän verran tai ei ollenkaan. Kun ASP-ehdot täyttyvät, väliaikaisrahoitus maksetaan pois ASP-tilin varoilla ja ASP-lainalla.

  Väliaikaisrahoituksen ehdot sovitaan pankin kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja. Väliaikaisrahoitus ei voi olla vanhemmilta tai sukulaisilta lainattua, vaan sen on oltava pankilta saatua lainaa. Myöskään omia varoja ei voi tässä vaiheessa käyttää.

  Väliaikaisrahoitukseen voi tarvittaessa ottaa vakuudeksi valtiontakauksen (enintään 20 prosenttia lainasta). Takauksen määrästä maksetaan tällöin 2,5 prosentin takausmaksu, jota ei palauteta asiakkaalle, kun väliaikaisrahoitus vaihdetaan ASP-lainoitukseksi. Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus myöhemmin korvataan ASP-lainoituksella, valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta (ks. Valtiontakaus ASP-lainalle). ASP-lainalle takaus on maksuton.

  Asunnon hankkimisen jälkeen sinun pitää jatkaa ASP-tilille tallettamista, kunnes omasäästöosuus on säästetty. Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava pankin kanssa, millä aikataululla säästät puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikaisrahoitus muutetaan ASP-rahoitukseksi.

  Väliaikaisrahoitus pitää muuttaa ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.

 • ASP-tiliin liittyvät muutokset

  ASP-tiliin voi tehdä muutoksia säästämisen aikana. ASP-sopimukseen voidaan liittää esimerkiksi puoliso tai muu yhteistallettaja tilin avauksen jälkeen. Edellytyksenä on, että tiliin liitettävä henkilö täyttää tallettajalle asetetut ehdot. Aviopuoliso voidaan liittää tiliin mukaan, vaikka hän olisi täyttänyt 40 vuotta. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot.

  Liittymisen jälkeen tilille on tehtävä vähintään yksi yhteinen hyväksytty talletus (150–3 000 euroa) yhden vuosineljänneksen eli kolmen kuukauden aikana ennen kaupantekoa.

  Kaksi erillistä ASP-tiliä

  Kaksi säästäjää, joilla on omat ASP-tilit, voivat hankkia yhteisen asunnon. Tallettajilla voi olla joko erilliset lainat tai yhteinen laina. Jos laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä. Lisäksi tallettajilla pitää olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

  Kun kahden erillisen ASP-tilin varoin ostetaan yhteinen asunto, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes. Vain hyväksytyt talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-korkotukilainaa laskettaessa. Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuuteen. Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittävät varat ovat niin sanottuja muita omia varoja.

  ASP-tilin jakaminen erotilanteessa

  ASP-säästötilin voi erotilanteessa jakaa tallettajien kesken puoliksi siten, että molemmat jatkavat säästämistä omille tileilleen. Tallettajat voivat sopia pankin kanssa uudet säästötavoitteet. Tilin jakamisen yhteydessä neljännesvuositalletus voi jäädä alle 150 euron alarajan.

  Jos kyseessä on aviopari, kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman sopimuksensa perusteella vasta lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen. Jos ASP-tiliin on aikanaan liitetty yli 39-vuotias aviopuoliso tai jos aviopuoliso on ollut tiliä avattaessa yli 39-vuotias, hän ei voi yksin jatkaa ASP-tallettamista.

  Toinen puoliso voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista, jolloin tili jää kokonaisuudessaan toiselle puolisolle.

  ASP-tilin lopettaminen

  ASP-tilille säästämisen voi lopettaa ja varat voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostoon. Säästöille ei tällöin kuitenkaan makseta ASP-tilin mukaisia verovapaita korkoja.

  Voit avata ASP-tilin uudestaan, jos ikään liittyvä ehto täytyy ja olet edelleen ensiasunnon ostaja. Jos haluat avata tilin uudestaan, sinun pitää tehdä pankin kanssa uusi ASP-sopimus.

  ASP-tilin siirtäminen toiseen pankkiin

  ASP-tilin voi siirtää toiseen pankkiin. ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä. Pankin on huolehdittava siitä, että tiliin liittyvät historiatiedot välitetään vastaanottavalle pankille.

 • Alaikäiset ASP-säästäjät

  ASP-säästämisen voi aloittaa 15–17-vuotiaana. Jos et ole vielä täyttänyt 18 vuotta, voit tehdä sopimuksen yhdessä vanhempasi tai holhoojasi kanssa. Säästämisen ehtona on, että olet ansainnut säästöt omalla työlläsi.

  Omalla työllä ansaittuja varoja ovat esimerkiksi

  • palkkatulo ansiotyöstä
  • viikko- ja kuukausirahat, jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille (rahan tulee olla työtä vasten saatua, ei lahjaluonteista)
  • stipendi, joka on saatu esimerkiksi koulussa.

  Omalle työllä ansaituiksi varoja eivät ole

  • perhe-eläke
  • saatu perintö
  • lapsilisä
  • opintotuki.

  Alle 18-vuotiaan henkilön nimissä olevalle verovapaalle ASP-tilille ei voi siirtää esimerkiksi vanhemmilta, isovanhemmilta tai muilta lahjaksi saatua rahaa.

  Alaikäisen säästäjän on toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Valtiokonttorin laatimalla lomakkeella tai veroviraston antamalla ilmoituksella verotettavista tuloista. Pankki voi halutessaan käyttää myös omaa lomaketta tähän tarkoitukseen. Pankin pitää säilyttää ilmoituslomakkeet mahdollista myöhempää tarkistusta varten.

  Lomake: 15–17-vuotiaiden ASP-sopimukseen liittyvien varojen alkuperän selvitys (pdf)

  Alaikäinen säästäjä voi sopia pankin kanssa, aloitetaanko asunnon hankinnan yhteydessä maksettavan lisäkoron laskenta tallettamisen aloittamisajankohdasta vai siitä päivästä, kun säästäjä täyttää 18 vuotta.

  Jos lisäkoron maksuaika alkaa säästäjän täyttäessä 18 vuotta, maksetaan 15–17-vuotiaana tehdyille talletuksille vain normaali yhden prosentin korko.

 • ASP-laina

  Kun tarvittavat säästöt ovat koossa, pankki voi myöntää ASP-lainan. ASP-etujen saaminen edellyttää, että asunto tulee ASP-lainansaajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön.

  ASP-korkotukilainan määrä lasketaan ASP-tilin hyväksytyistä talletuksista (säästöt kerrottuna yhdeksällä). Korkotukilainaa laskettaessa otetaan huomioon tilille tehdyt hyväksytyt talletukset, yhden prosentin peruskorko sekä talletuksille maksettava lisäkorko.

  Laina voi olla korkeintaan 90 prosenttia asunnon kauppahinnasta tai omakotirakentajan kustannusarviosta. Jos ASP-korkotukilaina ei kata 90 prosentin osuutta asunnon hankintahinnasta, pankin kanssa voi sopia lisälainasta.

  ASP-korkotukilainan enimmäismäärä määräytyy asunnon sijaintikunnan mukaan:

  Asunnon sijaintikunta Lainan enimmäismäärä (euroa)
  Helsinki 215 000
  Espoo, Vantaa ja Kauniainen 160 000
  Tampere, Turku 140 000
  Muut kunnat 120 000

  Kauppahinnan maksu aloitetaan aina ASP-tilin varoilla. Kun ASP-tilin varat on käytetty, voit halutessasi käyttää muita omia varoja ja sen jälkeen lainoitusta.

  Valtiontakaus on mahdollista saada vain kaupanteon yhteydessä.

  ASP-korkotukilainan koron tulee olla alhaisempi kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen koron. Viitekorkona voidaan käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja. ASP-lainoituksessa ei voida käyttää korkosuojauksia.

  Laina-aika voi olla enintään 25 vuotta, ja lainan lyhennystavasta voi sopia pankin kanssa.

 • Valtion korkotuki ASP-lainalle

  Valtio maksaa korkotukea, jos ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Korkotukea maksetaan ensimmäiset kymmenen vuotta lainan ensimmäisestä nostosta alkaen. Korkotuki maksetaan pankin kautta siten, että pankki laskuttaa sinulta korkoa, josta on vähennetty valtion maksama osuus. Valtiokonttori maksaa korkotuen pankille kaksi kertaa vuodessa (31.5. ja 30.11).

  Korkotukea maksetaan 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. Kun ASP-lainan korko on alle 3,8 prosenttia, lainansaaja maksaa koron kokonaisuudessaan itse.

  Korkotukiaikana tai valtiontakauksen aikana voit saada lainan maksamiseen enintään kaksi lyhennysvapaata vuotta. Valtiontakausaikana voit saada lyhennysvapaata vain, jos et pysty maksamaan lainaasi esimerkiksi sairauden, työttömyyden, perhevapaan tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi (erityinen taloudellinen peruste).

  Jos haluat maksaa ASP-lainan suunniteltua aikaisemmin takaisin, voit sopia takaisinmaksusta pankin kanssa vapaasti.

  Korkotuki päättyy, jos asunto myydään ja laina maksetaan pois. Jos asunnosta myydään määräosa, tulee ASP-korkotukilainaa lyhentää samassa suhteessa.

 • Valtiontakaus ASP-lainalle

  ASP-korkotukilainalle voi tarvittaessa saada myös valtiontakauksen, joka on maksuton. Takauksesta on sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä. Valtion takaamaa lainaa voi olla enintään 90 prosenttia asunnon hankintahinnasta.

  Valtiontakauksen voi saada ASP-korkotukilainan lisäksi myös niin sanotulle ASP-lisälainalle. Kummassakin lainassa takaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. ASP-korkotukilainalle takaus on maksuton, mutta lisälainan osalta takaus on maksullinen. Asuntokohtainen takauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa.

  Jos valtiontakauksellinen ASP-rahoitus siirretään uuteen kohteeseen, valtion takaamaa lainaa voi olla enimmillään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Takaus voi tällöin olla enintään 20 prosenttia lainasta.

 • ASP-asunnoksi kelpaava kohde

  Asuntosäästösopimuksen avulla hankittavan asunnon on sijaittava Suomessa. ASP-sopimuksen avulla on hankittava vähintään 50 prosenttia asunto-osakkeista, osuuksista tai omakotitalosta.

  Rakentamisen yhteydessä myös tontti voi olla osana ASP-rahoitusta, jos tontin hinta sisältyy kustannusarvioon ja rakentaminen aloitetaan kuuden kuukauden kuluessa tontin ostosta. Asunto-osakeyhtiön tonttiosuutta ei voida ottaa huomioon laskettaessa ASP-lainoitusta.

  Huomioitavaa:

  • Autopaikkaa ei voi ottaa mukaan ASP-rahoitukseen.
  • Yhtiölainaosuuden voi ottaa osaksi kauppahintaa, kunhan se on jyvitetty ja vahvistettu asuntokohtaisesti ja maksetaan pois heti, kun se on mahdollista.
  • Osaomistusasunnon voi ostaa, jos omistukseen tulee osakkeista vähintään 50 prosenttia ja kaupan kohteena on vähintään 50 prosenttia asunto-osakkeista tai osuuksista.
  • Asumisoikeusasuntoon ei voi käyttää ASP-lainoitusta.
  • Asunnon on tultava omaan asumiskäyttöön kauppojen jälkeen.
  • ASP-lainalla voidaan ostaa sellainen asunto, joka on ostohetkellä vuokrattuna. Tällöin ostettu asunto tulee ottaa omaan vakituiseen asumiskäyttöön kuuden kuukauden kuluessa kaupantekoherkestä ja lainansaajan on irtisanottava vuokrasopimus välittömästi kaupanteon jälkeen.

  ASP-asunto ei voi olla asunto, jossa ASP-tallettaja jo tosiasiallisesti asuu ennen kaupantekoa. Poikkeuksia ovat tilanteet, joissa asuminen perustuu huoneenvuokrasuhteeseen tai asunto hankitaan omilta vanhemmilta.

  • Huoneenvuokrasuhteesta edellä todettua ei sovelleta, jos asunto jo ennen huoneenvuokrasopimuksen tekoa oli osittain tai kokonaan tallettajan käytössä.
  • Omilta vanhemmilta voi ostaa ASP-asunnon tai osan asunnosta (vähintään 50 prosenttia). Asunnon tulee tulla ASP-tallettajan omaan asumiskäyttöön, eikä se voi enää olla vanhempien asuntona.
  • Puolisoiden ja avopuolisoiden väliset kaupat eivät ole mahdollisia.
  • Aikaisemmin perintönä tai lahjana osittain omistukseen saadun asunnon loppuosuuden voi lunastaa perikunnalta (vähintään 50 prosenttia).
 • ASP-laina uudiskohteeseen

  ASP-tallettaja voi saada ASP-edut myös hankkiakseen ensiasunnon rakennettavasta uudiskohteesta. ASP-tallettaja voi olla mukana ryhmärakennushankkeessa ja rahoittaa omistukseensa tulevan asunnon tai sen osuuden ASP-säästöillä ja ASP-lainalla, joita voi nostaa rakentamisen edistymisen mukaisissa erissä.

  Uudiskohteen rakentamisvaiheessa ostajan huoneistoon teettämät lisä- tai muutostyöt voidaan laskea osaksi asunnon kokonaishintaa, jolloin niiden kustannukset voivat sisältyä myös ASP-lainaan. Pankin on dokumentoitava muutostyöt luotettavalla tavalla ja dokumenttien on oltava kauppakirjan liitteenä.

  Asunnon ennakkomarkkinoinnin yhteydessä maksettavaan varausmaksuun ei voi vielä käyttää ASP-säästöjä tai ASP-lainaa, sillä niitä voi nostaa vasta asunnon kaupanteon yhteydessä.

  Kun ASP-tallettajan omasäästöosuus on täyttynyt, voidaan asunnon kauppahintaa maksaa ASP-säästöillä ja ASP-lainalla kauppakirjassa sovitun maksuohjelman mukaan. Uudisrakennuskohteen myyntihinta tai velaton hinta jakautuu yleensä useaan erään:

  1) Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä kauppa- tai myyntihinnan ensimmäinen erä
  Kauppahinnan ensimmäinen erä maksetaan ASP-säästöistä ja tarvittaessa nostetaan lisäksi ASP-korkotukilainaa tai lisälainaa. ASP-säästöt käytetään kauppahinnan maksuun aina ennen lainan nostamista.

  2) Rakentamisaikana maksettavat erät
  Rakentamisen aikana maksuun tulevat kauppahinnan erät maksetaan ensin lopuilla ASP-tilin säästöillä ja sitten ASP-lainalla tai lisälainalla.

  3) Kauppahinnan viimeinen erä (valmistumisen jälkeen)
  Loppukauppahinta maksetaan mahdollisilla lopuilla ASP-säästöillä ja sitten ASP-lainalla tai lisälainalla.

  4) Yhtiövelan osuus (jos halutaan maksaa pois)
  Asuntoon kohdistuva yhtiölainaosuus voidaan niin sovittaessa ottaa osaksi ASP-rahoitusta. Tällöin 10 prosentin säästöosuus lasketaan asunnon velattomasta hinnasta. Jos ASP-lainaa halutaan käyttää yhtiölainaosuuden maksamiseksi, asiasta sovitaan pankin kanssa asunnon kaupantekopäivään mennessä. Yhtiölainan osuus maksetaan ASP-korkotukilainalla tai lisälainalla, kun se yhtiön ehtojen mukaan on mahdollista.

  5) Asuntoon kohdistuvan tonttiosuuden lunastushinta
  Lunastettu tonttiosuus ei voi sisältyä ASP-rahoitukseen, koska lunastettava tonttiosuus ei tule osakkaan vaan asunto-osakeyhtiön nimiin.

 • ASP-lainan siirtäminen

  ASP-rahoitus voidaan siirtää uuteen kohteeseen, jos asunto tulee lainansaajan omaan vakituiseen käyttöön. Lainan siirrosta on sovittava pankin kanssa, ja kauppahinta talletetaan siirron ajaksi pankin vakuustilille.

  Huomioitavaa:

  • Seuraavasta asunnosta tulee omistaa vähintään 50 prosenttia.
  • Seuraava asunto tulee hankkia kuuden kuukauden kuluessa edellisen asunnon myynnistä.

  Jos seuraavaa asuntoa ei ole hankittu tai rakentamista ei ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa, voi Valtiokonttorilta hakea korkotukilainan voimassaololle lisäaikaa toiset kuusi kuukautta. Hakemuksen pitää olla Valtiokonttorilla ennen kuuden kuukauden määräajan umpeutumista. Hakemukseen pitää liittää kopio ensiasunnon myynnin kauppakirjasta.

  Hakemus käsitellään Valtiokonttorissa viikon sisällä lomakkeen saapumisesta ja hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse tai postitse.

  Lomake: Omistusasunnon korkotukilainan jatkoajan hakeminen (pdf)

  Jos asuntoa ei hankita myönnetyn kuuden kuukauden lisäajan kuluessa, korkotuen katsotaan päättyneen jo siinä vaiheessa, kun asunnon myyntipäivästä on kulunut kuusi kuukautta.

  ASP-korkotukilaina voi siirtyä sellaisenaan, jos asunnon hankintahinta tämän sallii ja lisälainalla voi maksaa mahdollisen erotuksen.

  Esimerkki:

  • Uusi asunto maksaa 150 000 euroa.
  • Voimassa olevaa ASP-korkotukilainaa on 85 000 euroa, jossa takausta on 21 250 euroa (25 prosenttia).
  • Uuteen kohteeseen voi kaiken kaikkiaan kohdistua takauslainaa 85 prosenttia eli 127 500 euroa, josta takausta voi olla enimmillään 20 prosenttia eli 25 500 euroa.
  • Olemassa oleva ASP-korkotukilaina siirretään sellaisenaan, jolloin uutta takauslainaa voi olla 42 500 euroa (127 500–85 000 euroa) ja tästä takausta 4 250 euroa (25 500–21 250 euroa).
  • ASP-lisälainan osalta tulee maksaa takausmaksu.

   

 • ASP-asunnon vuokraaminen

  ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi. Vuokraaminen edellyttää erityistä syytä, joka voi olla opiskelu tai työpaikka ulkomailla tai toisella paikkakunnalla (työssäkäyntialueen ulkopuolella). Myös asevelvollisuus katsotaan erityiseksi syyksi.

  Vuokrauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan asuntoviranomaiselle. Tällä hetkellä ilmoitukset lähetetään kuitenkin Valtiokonttorille. Jos perusteita vuokraamiselle ei ole, Valtiokonttori ilmoittaa asiasta lainansaajalle. ASP-laina pitää tällaisessa tapauksessa muuttaa tavalliseksi asuntolainaksi.

  ASP-asunnon alivuokraus on sallittua. Omassa asumiskäytössä tulee kuitenkin olla yli 50 prosenttia asunnosta. Yksiötä ei ole mahdollista alivuokrata.

  Lomake: ASP-korkotukiasunnon vuokrausilmoitus (pdf)

 • Säädökset

  • Asuntosäästöpalkkiolaki (1634/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
  • Asuntosäästöpalkkioasetus (1636/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
  • Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta (204/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
  • Asetus omistusasuntolainojen takausmaksun suuruudesta (605/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
  • Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta (639/1982) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
  • Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta (672/1982) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen