• Voinko valita ASP-lainalle kiinteän koron?

  ASP-sopimuksen perusteella myönnettävien lainojen viitekorkona voidaan käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja kuten esimerkiksi euriborkorkoa tai kiinteää korkoa. ASP-lainoituksessa ei voida käyttää korkosuojauksia kuten esimerkiksi korkokattoa tai korkoputkea.

 • Voinko vuokrata ASP-asunnon?

  ASP-asunnon voi vuokrata vain erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi katsotaan työ- tai opiskelupaikka ulkomailla tai oman työssäkäyntialueen ulkopuolella sekä asevelvollisuuden suorittaminen. ASP-asunnon voi vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi korkotuen maksuaikana ja vain silloin, kun erityinen syy täyttyy. Vuokrauksesta tulee ilmoittaa Valtiokonttorille.

 • Voinko maksaa tontin ASP-lainalla?

  ASP-lainoitukseen voidaan ottaa tontti mukaan, mutta tällöin rakentamisen pitää alkaa puolen vuoden sisällä tontin hankinnasta. Omasäästöosuus (10 prosenttia) lasketaan tontin ja kustannusarvion yhteissummasta. Vaikka tontti ostettaisiin väliaikaisrahoituksella, rakentamisen pitää alkaa puolen vuoden sisällä tontin hankinnasta. Jos aikataulu myöhästyy, ei ASP-lainaa voi käyttää. Sen vuoksi voi olla järkevää käyttää muuta rahoitusta tontin hankintaan ja ASP-korkotukilaina rakentamiseen. Jos ASP-ehdot ovat täyttyneet jo tontin hankintahetkellä, lähdetään siitä, että tontin hankintaan käytetään ASP-tilin varoja. Jos tilin varoja vielä jää, rahat käytetään seuraavaksi rakentamiseen.

 • Voinko hankkia asunnon tai aloittaa rakentamisen, jos ASP-säästäminen on vielä kesken?

  Voit sopia pankin kanssa väliaikaisesta asuntolainasta, jos haluat ostaa asunnon ennen kuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet. Ehtona on kuitenkin, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä. Väliaikaisrahoituksen ehdot sovitaan pankin kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja. Väliaikaisrahoitus ei voi olla vanhemmilta tai sukulaisilta lainattua, vaan sen on oltava pankilta saatua lainaa. Myöskään omia varoja ei voi tässä vaiheessa käyttää. Jos hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu. Silloin et myöskään voi saada ASP-etuja.

 • Voinko käyttää ASP-tilille säästettyjen varojen lisäksi muita omia varoja kauppahinnan maksamiseen?

  Kauppahinnan maksu aloitetaan aina ASP-tilin varoilla. Tämän jälkeen on mahdollista käyttää muita omia varoja ja sen jälkeen lainoitusta. Järjestys on siis aina 1. ASP-tilin varat, 2. muut omat varat ja 3. lainoitus.

 • Voiko yli 40-vuotias saada ASP-lainan?

  Yli 40-vuotias voi saada ASP-lainan, mikäli hän on avannut ASP-tilin ja tehnyt vähintään yhden hyväksytyn talletuksen (150 euroa) ASP-tilille alle 40-vuotiaana.

 • Olen sopinut väliaikaisesta asuntolainasta pankin kanssa. Onko jokin takaraja, johon mennessä puuttuvat ASP-talletukset täytyy saada säästettyä ja laina on muutettava ASP-lainaksi?

  Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava pankin kanssa, millä aikataululla säästät puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikainen laina muutetaan ASP-lainaksi. Sinun pitää jatkaa ASP-tilille tallettamista, kunnes omasäästöosuus (vähintään kahdeksan talletusta, jotka vastaavat kymmentä prosenttia asunnon kauppahinnasta) on säästetty. Suosituksena on, että omasäästöosuuden säästämiseen kuluisi korkeintaan kaksi vuotta. Väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.

 • Olen omistanut yli puolet ulkomailla sijaitsevasta asunnosta. Voinko aloittaa ASP-säästämisen?

  Mikäli olet hankkinut yli 50 prosenttia ulkomailla sijaitsevasta asunnosta, et voi enää avata ASP-tiliä.

 • Mitä tarkoitetaan asunnon hankkimisella?

  Asunnon hankinnalla tarkoitetaan asunnon ostoa koskevan kauppakirjan allekirjoituspäivää. Asunnon hankinta ei tarkoita omistusoikeuden siirtopäivää. Asunto saattaa siirtyä ostajalle myöhemmin esimerkiksi sen vuoksi, että asunnon kauppahinnan loppuosa maksetaan asunnon luovutuksen yhteydessä. Omakotitalon rakentajalle asunnon hankkiminen tarkoittaa rakentamisen aloittamista. Rakentamisen aloittamiseksi katsotaan perustuksen valutöiden aloittaminen tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentaminen. Ajankohta osoitetaan esimerkiksi kunnan rakennustarkastajan antamalla lausunnolla tai muulla luotettavana pidettävällä tavalla. Talopaketin ostajalle asunnon hankkiminen tarkoittaa talopaketin ostopäivää.

 • Mitä rahoitusta voin käyttää ennen kaupantekoa maksettaviin maksuihin?

  Ennen kaupantekoa maksettavaa käsirahaa tai varausmaksua ei voi nostaa ASP-tililtä, mutta maksamiseen voi käyttää omia varoja. Ennen kaupantekoa maksettava osuus pienentää lopullista lainoitusta, koska tätä osuutta vastaan ei saa lainaa. Ennen kaupantekoa maksettua osuutta ei myöskään voida laskea mukaan 10 prosentin omasäästöosuuteen. Kaupantekopäiviä ei ole kuin yksi: se jolloin kauppakirja allekirjoitetaan. ASP-lainoituksen näkökulmasta ei siis ole ”alkukauppaa” ja ”loppukauppaa”. Kauppahinta voidaan maksaa myyjälle monessa osassa, mutta kaupantekopäiviä on aina vain yksi, ja se on yleensä silloin, kun ensimmäinen erä siirtyy myyjälle.

 • Miten omasäästöosuus lasketaan, jos kahden erillisen ASP-tilin varoin ostetaan yhteinen asunto?

  Tallettajilla voi olla joko erilliset lainat tai yhteinen laina. Jos laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä. Lisäksi tallettajilla pitää olla säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta. Kun kahden erillisen ASP-tilin varoin ostetaan yhteinen asunto, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä enintään 3 000 euroa per vuosineljännes. Jos yhteenlasketut säästöt ovat jonakin vuosineljänneksenä yli 3 000 euroa, voidaan säästöt jakaa ja hyväksyä erisuuruisina (esimerkiksi 150 euroa + 2 850 euroa).

 • Olen ostamassa asuntoa asunto-osakeyhtiöstä, jonka yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Miten toimin?

  Jos ostat asunnon asunto-osakeyhtiöstä, jonka yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, et voi käyttää kaupanteon yhteydessä maksettavan asunnon kauppahinnan tai sen osan maksamiseen ASP-säästöjä tai ASP-lainaa. Kauppahinta on maksettava muilla omilla varoilla tai muulla väliaikaisella pankkilainoituksella. Kaupantekohetkellä tulee kuitenkin sopia myös lopullisesta ASP-rahoituksesta ja mahdollisesta valtiontakauksen käytöstä. Kun on selvillä, että lunastusoikeutta ei ole käytetty, ASP-tilin varat käytetään kauppahinnan maksamiseen, mahdollinen väliaikainen pankkilaina maksetaan pois ja ASP-laina nostetaan. Jos olet käyttänyt muita omia varoja kauppahinnan maksamiseen, et voi saada niitä vastaan ASP-lainaa. Ne voidaan kuitenkin huomioida 10 prosentin omasäästöosuudessa. Jos lunastusoikeutta käytetään, kauppa peruuntuu. Voit kuitenkin jatkaa säästämistä, jos et ole nostanut ASP-tilin varoja tai ASP-lainaa.

 • Saako ASP-lainaan valtiontakauksen?

  ASP-korkotukilainalle voi saada valtiontakauksen, joka on maksuton. Valtiontakaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. Takauksesta on sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä. Väliaikaisrahoituksen vakuuksista pankki ja asiakas voivat sopia vapaasti. Väliaikaisrahoitukseen voi tarvittaessa ottaa myös vakuudeksi valtiontakauksen, mutta takaus voi olla enintään 20 prosenttia lainasta. Takauksen määrästä maksetaan tällöin 2,5 prosentin takausmaksu, jota ei palauteta, kun väliaikaisrahoitus myöhemmin vaihdetaan ASP-lainoitukseksi. Takausmaksua ei palauteta, kun asuntokauppa on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen.

 • Suunnittelen omakotitalon rakentamista. Mitä kaikkea voin maksaa ASP-lainalla?

  ASP-tilin varoilla ja nostettavalla lainalla voidaan rahoittaa rakentamisen lisäksi rakentamisen aloittamiseen liittyvät työt. Rakentamisen aloittamisella tarkoitetaan sitä, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. ASP-rahoitukseen ei voida ottaa mukaan maanmuokkaustöitä (esimerkiksi kaivuutöitä, louhimista, kivien räjäyttelyä tai puiden kaatamista). Sinulla tulee siis olla omia varoja, joilla teet maanmuokkaustyöt ennen kuin ASP-tilin varat käytetään rakentamiseen tai tontin hankintaan.

 • Saanko verottomat lisäkorot tilanteessa, jossa käytän kaikki ASP-tilin varat ensiasunnon hankintaan, mutta en nosta ASP-lainaa?

  ASP-tilin lisäkorko voidaan maksaa myös tilanteessa, jossa ASP-tallettaja ottaa muuta asuntolainaa ASP-lainan sijaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että asuntosäätösopimuksen ehdot täyttyvät muutoin ja ASP-säästöt käytetään asunnon hankintaan tai rakentamiseen.

 • Milloin 3 000 euron asuntosäästöpalkkio maksetaan?

  Asuntosäästöpalkkio koskee vain poikkeuslain (26.6.2009/483) aikana toteutuneita asuntokauppoja sekä poikkeuslain aikana aloitettua rakentamista. Asuntosäästöpalkkio voidaan maksaa vielä niistä asunnoista, jotka on ostettu väliaikaisrahoituksella vuosina 2009–2011. Kun tarvittavat ASP-säästöt ovat koossa, väliaikaisrahoitus on lyhennettävä mahdollisimman pian ASP-tilin talletuksilla ja ASP-korkotukilainalla. ASP-tilin talletukset voi tätä tarkoitusta varten nostaa viimeisen talletuksen jälkeen seuraavana pankkipäivänä. Valtiokonttori maksaa palkkion pankin pyynnöstä, ja pankki välittää summan asiakkaan tilille.