Hyppää sisältöön

Valtionavustusten hakeminen – Haeavustuksia.fi

 • Mikä Haeavustuksia.fi on?

  Haeavustuksia.fi on verkkopalvelu, joka tulee kokoamaan kaikki valtionavustushaut yhteen palveluun. Olemme koonneet tälle sivustolle palvelun käyttöohjeita ja ohjeita Suomi.fi-tunnistautumiseen.

  Haeavustuksia.fi-palvelu tulee palvelemaan kaikkia valtionavustusten hakijoita eli muun muassa

  • yhdistyksiä ja säätiöitä
  • kuntia ja kuntayhtymiä
  • tiedelaitoksia ja tutkimusorganisaatioita
  • korkeakouluja
  • yrityksiä
  • yksityishenkilöitä.

  Valtionavustusten hakeminen sekä valtionavustuksiin liittyvä asiointi tapahtuu Haeavustuksia.fi-palvelussa. Avusten hakeminen ja omien tietojen tarkastelu edellyttää, että käyttäjä on kirjautunut palveluun. Hakuilmoituksia voi selailla kirjautumatta palveluun.

  Siirry Haeavustuksia.fi-palveluun

  Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

  Valtionavustuspalveluja kehitetään valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Valtiokonttorin tehtävänä hankkeessa on verkkopalveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen. Kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

 • Suomi.fi -valtuudet ja palveluun tunnistautuminen

  Valtionavustusten hakeminen sekä valtionavustuksiin liittyvä muu asiointi edellyttää Haeavustuksia.fi -palveluun tunnistautumista. Tunnistautumiseen käytetään

  • henkilökohtaisia pankkitunnuksia
  • mobiilivarmennetta tai
  • sähköistä henkilökorttia.

  Oikeus yhteisön, yrityksen tai henkilön puolesta asiointiin tarkistetaan Suomi.fi-palvelun valtuusrekisteristä, kun käyttäjä kirjautuu Haeavustuksia.fi-palveluun.

  Yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi

  Yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi edellyttää Suomi.fi-palvelussa annettua valtuutta. Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida seuraavissa rooleissa (valtuusasia):

  Valtionavustusten hakemisen valmistelu
  Valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä jatkotoimenpiteitä.

  Valtionavustusten hakeminen
  Valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

  Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi
  Valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

  Suomi.fi-palvelussa aiemmin annetut valtionavustuksiin liittyvät roolit ovat sellaisenaan pätevät Haeavustuksia.fi -palvelussa.

  Haeavustuksia.fi -palvelussa voi asioida myös kaupparekisteriin, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tai yhdistysrekisteriin merkityllä asiointiin oikeuttavilla rooleilla:

  Kaupparekisteriin merkitty
  yrityksen toimitusjohtaja (TJ)
  yrityksen toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin (NIMKO)
  elinkeinoharjoittaja (ELI)

  Yhdistysrekisteriin merkitty
  puheenjohtaja (PJ)
  jäsen (J)
  nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin (NIMKO)

  Lisätietoja valtuuksista (Suomi.fi)

  Virkailijavaltuuttamispalvelu

  Jos yritysten tai yhteisön edustamisoikeutta ei voida tarkistaa kaupparekisteristä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) tai yhdistysrekisteristä, tulee valtuusoikeudet rekisteröidä Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelussa. Palvelussa aiemmin annetut valtionavustuksiin liittyvät valtuusroolit ovat sellaisenaan pätevät Haeavustuksia.fi -palvelussa.

  Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi

  • kunnat
  • oppilaitokset
  • valtion virastot
  • seurakunnat ja säätiöt sekä
  • yhdistykset, joiden nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä.

  Hakemuksella valtuuttaminen (Suomi.fi)

  Henkilöhakijan puolesta asioiminen

  Henkilöhakijoille suunnattujen valtionavustusten hakeminen Haeavustuksia.fi -palvelussa mahdollistuu vuoden 2023 aikana.

  Ulkomaisen yrityksen tai yhteisön puolesta asioiminen

  Mahdollistuu Haeavustuksia.fi -palvelussa myöhemmin.

 • Haeavustuksia.fi-palvelun käyttöohjeet

  Voit selata hakuilmoituksia kirjautumatta. Jos haluat hakea valtionavustusta tai tarkastella asiakkuuteesi liittyviä tietoja, tulee sinun kirjautua Haeavustuksia.fi-palveluun.

  Suosittelemme aloittamaan palvelun käytön kirjautumalla ja Omat tiedot -osion täydentämisellä. Osiossa ylläpidetään muun muassa pankkiyhteystietoja ja hakijan yhteystietoja, joita kysytään hakemuslomakkeilla. Osio löytyy Haeavustuksia.fi -palvelun  päävalikosta, joka sijaitsee vasemmassa yläkulmassa.

 • Palvelussa liikkuminen

  Valtionavustusten hakuilmoitukset listautuvat Haeavustuksia.fi-palvelun etusivulle. Listaukseen nousevat

  • haun nimi
  • hakuaika
  • haun tila (käynnissä tai päättynyt)
  • hausta vastaavan valtionapuviranomaisen nimi.

  Haut voidaan julkaista myös ennakkotietoina.

  Palvelun ylä- ja alareunan elementit pysyvät samoina läpi koko palvelun. Palvelun etusivulle voit palata napsauttamalla palvelun tunnusta.

  Kun olet kirjautuneena palveluun, näet sivun yläosassa kirjautumiseen liittyvät nimitiedot. Kirjautuneena pääset päävalikosta (hampurilaiskuvake) näkemään ja muokkaamaan asiakkuuteesi liittyviä tietojasi kohdissa Omat tiedot ja Omat asiat.

  Hausta vastaavien valtionapuviranomaisten yhteystiedot löytyvät hakuilmoituksista.

  Linkit palvelua koskeviin ohjeisiin sekä saavutettavuus- ja tietoturvaselosteisiin löytyvät palvelun alareunasta.

  Suositellut selaimet

  Haeavustuksia.fi toimii yleisimmillä selaimilla, kuten Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera ja Safari. Jotta verkkopalvelun käyttö olisi tietoturvallista ja tarjoaisi parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen, suosittelemme käyttämään selainten uusimpia versioita. Internet Explorer (IE) ei enää tue uusia verkkostandardeja, joten on suositeltavaa käyttää muita selaimia.

  Kielivalinnat

  Haeavustuksia.fi -palvelu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voit vaihtaa kielen valikosta.

  Hakuilmoituksia ei aina julkaista täydellisin tiedoin kaikilla kielillä. Esimerkiksi englanninkielinen hakuilmoitus voidaan julkaista minimitiedoilla silloin, kun hausta vastaava valtioapuviranomainen ei mahdollista asiointia englanniksi. Tällöin hakemuslomake on käytettävissä vain suomeksi ja ruotsiksi.

  Palvelun käyttökieleksi tekemäsi valinta vaikuttaa hakemuksen lähetyshetkellä siihen, millä kielellä vastaanottava  valtionapuviranomainen hakemuksesi käsittelee.

 • Kirjautuminen

  Valtionavustusten hakeminen sekä valtionavustuksiin liittyvä muu asiointi edellyttää Haeavustuksia.fi -palveluun tunnistautumista. Tunnistautumiseen käytetään

  • henkilökohtaisia pankkitunnuksia
  • mobiilivarmennetta tai
  • sähköistä henkilökorttia.

  Oikeus yhteisön, yrityksen tai henkilön puolesta asiointiin tarkistetaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuudet -palvelun valtuusrekisterissä ylläpidettyjen valtuutuksien avulla.

  Hakuilmoitusten selailu ei edellytä palveluun kirjautumista. Asiakkuuteen liittyvät tiedot (Omat tiedot ja Omat asiat) näytetään vain palveluun kirjautuneille.

 • Hakuilmoitus

  Pääset tutustumaan valtionavustushaun tarkempiin tietoihin napauttamalla haun nimeä etusivun listauksessa.

  Haku muodostuu

  • hakuilmoituksesta
  • avustuksen käyttöön liittyvistä vakioehdoista
  • hakemuslomakkeesta.

  Hakemuslomake näytetään toistaiseksi vain palveluun tunnistautuneelle asioijalle.

  Hakuilmoitus voidaan joskus julkaista ennakkotietona ennen hakuajan alkamista, myös ilman täydellisiä tietoja.

  Hakuilmoituksen rakenne on sama kaikissa valtionavustushauissa, mutta valtionavustuksen laji saattaa vaikuttaa osioiden nimeämiseen ja sisältöön.

 • Hakemuslomakkeen täyttäminen, hakemukselle palaaminen ja liitetiedostot

  Avustuksen hakeminen edellyttää palveluun tunnistautumista. Voit kirjautua palveluun hakuilmoituksen välilehdeltä Avustuksen hakeminen tai palvelun yläpalkin oikeasta kulmasta.

  Hakemisen voit aloittaa missä tahansa valtionavustuksen hakemisen mahdollistavassa Suomi.fi valtuusroolissa.

  Hakemuslomakkeen perusrakenne on sama kaikissa valtionavustushauissa, mutta haettavan valtionavustuksen laji voi vaikuttaa osioiden nimeämiseen ja sisältöön. Lisäksi hausta vastaava valtionapuviranomainen voi tehdä lisäyksiä hakemuslomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Lomakkeilla on valtionapuviranomaisen merkitsemiä pakollisia kysymyksiä, joihin on vastattava ennen kuin hakemuksen lähettäminen on mahdollista. Lomakkeen täyttämisen tilaa (valmiusastetta) voi tarkastella Hakemuksen hallinnointi -näkymässä.

  Hakemuslomakkeen perusrakenne on sama kaikissa valtionavustushauissa, mutta valtionavustuksen laji voi vaikuttaa osioiden nimeämiseen ja sisältöön. Lisäksi hausta vastaava valtionapuviranomainen voi tehdä lisäyksiä hakemuslomakkeella esitettyihin kysymyksiin.

  Anna hakemukselle kuvaava ja yksilöivä nimi

  Ennen hakemuslomakkeen avautumista sinun tulee antaa hakemukselle lyhyt, yksilöivä nimitunniste. Nimi voi olla esimerkiksi: Yleisavustushakemus vuodelle 2023. Antamallasi nimellä hakemus on myös mahdollista tunnistaa, mikäli sinä tai organisaatiosi osallistuu yhteen hakuun useammalla hakemuksella. Huomaathan, että hakemukselle annettua nimeä ei voi myöhemmin muuttaa.

  Hakemuslomakkeen osiot ja Hakemuksen hallinnointi -näkymä

  Hakemuslomakkeen osiot listataan Avustuksen hakeminen -välilehdellä ja ne ovat:

  • Hakijan tiedot
  • Tavoitteet ja vaikuttavuus
  • Toiminnan toteutus
  • Kustannusarvio ja rahoitus
  • Yhteystiedot

  Uuden hakemuksen täyttäminen alkaa Hakemuksen hallinnointi -näkymästä. Tässä näkymässä listataan linkit hakemuslomakkeen eri osioihin. Näkymässä voit seurata hakemuksen osioiden valmistumista sekä allekirjoittaa ja lähettää valmiin hakemuksen.

  Tietojen tallentaminen

  Napauta Tallenna ja lopeta -painiketta, kun lopetat osion muokkaamisen tai haluat keskeyttää hakemuksen täyttämisen. Näin mahdollistat, että muut hakemuksen täyttäjät pääsevät muokkaamaan osiota. Osion lukitus poistuu automaattisesti kahden tunnin kuluttua. Tietojen tallentamisesta annetaan vihreällä korostettu varmistus palvelun ylälaidassa.

  Välitallennus tehdään Tallenna-painikkeella. Tällöin osio jää edelleen muokkaustilaan ja sinulle lukituksi.

  Lopeta tallentamatta -painike on aktiivinen, kun lomakkeen osiossa ei ole tallentamattomia muutoksia. Painike poistaa osion muokkaustilasta.

  Voit halutessasi keskeyttää hakemuksen täyttämisen. Hakemukselle voit palata  päävalikosta (hampurilaiskuvake) kohdasta Omat asiat. Omat asiat näkymässä hakemukset löytävät kolmeen osioon jaoteltuina. Kesken jääneen hakemuksen löydät Keskeneräiset-osiosta. Mikäli osallistut tai organisaatiosi on osallistunut yhteen hakuun useammalla hakemuksella, tunnistat oikean hakemuksen antamasi nimen perusteella sarakkeesta Hakemus. Sarakkeita voi järjestää otsikkorivin nuolipainikkeilla.

  Merkkimäärät ja liitteet

  Hakemuslomakkeen tekstikenttiin on määritelty merkkien maksimimäärä. Näet sallitun merkkimäärän tekstikenttien oikeassa alakulmassa muodossa 1500/1500. Luku pienenee, kun kenttään syöttää merkkejä. Mikäli kopioit lomakkeelle tekstiä toisaalta, muista tarkistaa mahtuiko kaikki kopioimasi teksti kenttään.

  Hakemuslomakkeella tarjotaan ladattavaksi vaikutusketjujen ilmoittamiseen soveltuva malli. Tallenna kaikki vaikutusketjut yhteen liitteeseen ja liitä se hakemukselle.

  Liitteiden maksimikoko on max 25Mt. Liitteille antamaasi kuvausta ei pääse muokkaamaan myöhemmin.

 • Hakemuksen lähettäminen

  Hakemuksen voi lähettää Suomi.fi valtuusroolin ”Valtionavustusten hakeminen” tai ”Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi” omaava henkilö. Lisäksi lähettäminen onnistuu ilman erillistä valtuuttamista eräillä toimielinrooleilla, jotka on tallennettu kaupparekisteriin, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tai yhdistysrekisteriin. Lue lisää ohjeesta Suomi.fi -valtuudet ja palveluun tunnistautuminen.

  Hakemus allekirjoitetaan Hakemuksen hallinnointi -näkymässä. Allekirjoitus vaatii nimenkirjoitusoikeuden. Ennen hakemuksen lähettämistä hakijan tulee varmistaa, että hakemuksella on allekirjoituksia hakijaorganisaation sääntöjen mukainen määrä.

  Allekirjoitus tapahtuu napauttamalla Allekirjoita-painiketta. Tämän jälkeen palvelu pyytää varmistusta ja kun se on annettu, näkyy Hakemuksen hallinnointi -näkymässä allekirjoittajan nimi ja aikaleima. Mikäli allekirjoituksia yhteisön sääntöjen mukaan tarvitaan useampi kuin yksi, toimivat myös seuraavat allekirjoittajat Hakemuksen hallinnointi -näkymässä. Viimeinen allekirjoittaja lähettää hakemuksen napauttamalla Lähetä hakemus -painiketta.

  Mikäli allekirjoitetussa hakemuksessa huomataan vielä ennen lähettämistä jotain muokattavaa, tulee jokaisen allekirjoittajan poistaa oma allekirjoituksensa ennen kuin muokkauksia voidaan tehdä.

  Allekirjoituksen ja lähettämisen jälkeen hakemuslomake siirtyy Omat asiat -näkymässä Lähetetyt-valikkoon.

 • Omat tiedot ja omat asiat

  Päävalikosta (hampurilaiskuvake) pääset palveluun kirjautuneena näkemään ja muokkaamaan asiakkuuteesi liittyviä tietoja kohdasta Omat tiedot. Tietojen muokkaaminen on mahdollista ”Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi” valtuusroolin omaavalle henkilölle.

  Käytämme hakijan omina tietoina muihin viranomaisrekistereihin tallennettua tietoa, tästä syystä kaikkien tietojen muokkaaminen ei ole palvelussa mahdollista. Tiedot tulee muuttaa lähteenä toimivaan rekisteriin, jonka jälkeen uusi Haeavustuksia.fi -palveluun kirjautuminen päivittää palvelussa näkyvät tiedot.

  Omat hakemukset löydät päävalikosta (hampurilaiskuvake) kohdasta Omat asiat. Omat asiat näkymässä hakemukset löytävät kolmeen osioon jaoteltuina. Kesken jääneen hakemuksen löydät Keskeneräiset osiosta.

  Mikäli osallistut tai organisaatiosi on osallistunut yhteen hakuun useammalla hakemuksella, tunnistat oikean hakemuksen antamasi nimen perusteella sarakkeesta Hakemus. Sarakkeita voi järjestää otsikkorivin nuoli -painikkeilla.

 • Asiakaspalvelu – Haeavustuksia.fi

 • Soita

  0295 50 3760, Puhelinpalvelumme on avoinna ma-pe klo 9-16.15

 • Lähetä sähköpostia

  tuki.haeavustuksia@valtiokonttori.fi

 • Huomioithan

  Vastaamme Haeavustuksia.fi-palveluun liittyviin kysymyksiin ja avustamme teknisissä ongelmatilanteissa. Tätä kautta et voi saada vireille omaa valtionavustusasiaa. Älä lähetä henkilö- tai muita arkaluontoisia tietojasi.