• Mitä valtionavustukset ovat?

  Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavia hankkeita ja toimintaa. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain noin 4 miljardia euroa. Avustuksia myönnetään valtion budjetista ja budjetin ulkopuolella olevien valtion rahastoista. Lisäksi valtionavustuksia myönnetään Euroopan unionin budjetista peräisin olevista varoista ja rahapelitoiminnan tuotosta.

  Valtionavustuksia myötävät valtionapuviranomaiset, joita ovat ministeriöt ja noin 30 keskusvirastoa. Myös valtion aluehallinnon viranomaiset myöntävät valtionavustuksia. Valtionavustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

  Valtionavustustoimintaa säätelee yleislakina valtionavustuslaki. Avustukset myönnetään joko yleis- tai erityisavustuksina. Valtionavustus on eri asia kuin valtionosuus tai valtiontuki.

  Tutustu myös


  Usein kysyttyä valtionavustuksista (vm.fi)
  Luettelo valtionapuviranomaisista, pdf (vm.fi)

 • Miten Valtiokonttori tukee valtionavustusten hakijoita?

  Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Haeavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan valtionavustusten hakuilmoitukset, ja jossa avustusten hakija asioi. Autamme hakijoita teknisissä ongelmatilanteissa. Sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat valtionapuviranomaiset. Tunnistautumiseen ja valtuuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Digi- ja väestötietovirasto. Tuotamme valtionapuviranomaisten käyttöön koulutusmateriaalia, jonka avulla viranomaiset opastavat hakijoita uuden järjestelmän käytössä.

 • Miten Valtiokonttori tukee valtionapuviranomaisia?

  Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan hakuilmoitukset ja -lomakkeet sekä tehdään niihin liittyvät täydennyspyynnöt. Palvelussa myös arvioidaan hakemukset sekä tehdään niihin liittyvät päätökset, maksatukset ja avustusten käytön seuranta. Tuemme viranomaisia palvelun käyttöönotossa muun muassa kouluttamalla käyttöönottomallin mukaisesti. Koulutamme virastojen pääkäyttäjät.

 • Mikä on valtionavustuspalveluiden käyttöönottoprojektien aikataulu?

  Valtionapuviranomaiset ottavat uudet verkkopalvelut käyttöön vaiheittain. Kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen kuin verkkopalvelut otetaan käyttöön. Tämänhetkinen suunnitelma käyttöönottoryhmistä ja aikataulusta on seuraava. Huom: Käyttöönottoryhmissä eivät näy valtionapuviranomaiset, joiden käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä sovittu.

  Syksy 2021: Palosuojelurahasto

  Kevät 2022: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasiat, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto.

  Syksy 2022: Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

  Kevät 2023: Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus, Öljysuojarahasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja maakuntien liitot.

  Syksy 2023: Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kansallisarkisto, Valtiokonttori ja Rajavartiolaitos.