• Mitä valtionavustukset ovat?

  Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavia hankkeita ja toimintaa. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain noin 4 miljardia euroa. Avustuksia myönnetään valtion budjetista ja budjetin ulkopuolisista valtion rahastoista. Lisäksi valtionavustuksia myönnetään Euroopan unionin budjetista peräisin olevista varoista ja rahapelitoiminnan tuotosta.

  Valtionavustuksia myöntävät valtionapuviranomaiset, joita ovat ministeriöt ja noin 30 keskusvirastoa. Myös valtion aluehallinnon viranomaiset myöntävät valtionavustuksia. Valtionavustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

  Valtionavustustoimintaa säätelee yleislakina valtionavustuslaki. Avustukset myönnetään joko yleis- tai erityisavustuksina. Valtionavustus on eri asia kuin valtionosuus tai valtiontuki.

  Tutustu myös


  Usein kysyttyä valtionavustuksista (vm.fi)
  Luettelo valtionapuviranomaisista, pdf (vm.fi)

 • Miten Valtiokonttori tukee valtionavustusten hakijoita?

  Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Haeavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan valtionavustusten hakuilmoitukset, ja jossa avustusten hakija asioi. Autamme hakijoita teknisissä ongelmatilanteissa. Sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat valtionapuviranomaiset. Tunnistautumiseen ja valtuuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Digi- ja väestötietovirasto. Tuotamme valtionapuviranomaisten käyttöön koulutusmateriaalia, jonka avulla viranomaiset opastavat hakijoita uuden järjestelmän käytössä.

 • Miten Valtiokonttori tukee valtionapuviranomaisia?

  Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan hakuilmoitukset ja -lomakkeet sekä tehdään niihin liittyvät täydennyspyynnöt. Palvelussa myös arvioidaan hakemukset sekä tehdään niihin liittyvät päätökset, maksatukset ja avustusten käytön seuranta. Tuemme viranomaisia palvelun käyttöönotossa muun muassa kouluttamalla käyttöönottomallin mukaisesti. Koulutamme virastojen pääkäyttäjät.

 • Mikä on valtionavustuspalveluiden käyttöönottoprojektien aikataulu?

  Valtionapuviranomaiset ottavat uudet verkkopalvelut käyttöön vaiheittain. Valtionapuviranomaisen kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen kuin verkkopalvelut varsinaisesti otetaan käyttöön.