• Mikä on valtionavustuspalveluiden käyttöönottoprojektien aikataulu?

  Valtionapuviranomaiset ottavat uudet verkkopalvelut käyttöön vaiheittain. Kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen kuin verkkopalvelut otetaan käyttöön. Tämänhetkinen suunnitelma käyttöönottoryhmistä ja aikataulusta on seuraava:

  Syksy 2021

  Palosuojelurahasto

  Kevät 2022

  Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasiat, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto.

  Syksy 2022

  Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

  Kevät 2023

  Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus, Öljysuojarahasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja maakuntien liitot.

  Syksy 2023

  Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kansallisarkisto, Valtiokonttori ja Rajavartiolaitos.

  Huom:

  Käyttöönottoryhmissä eivät näy valtionapuviranomaiset, joiden käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä sovittu.

 • Miten Valtiokonttori tukee valtionavustusten hakijoita?

  Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Haeavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan valtionavustusten hakuilmoitukset, ja jossa avustusten hakija asioi. Autamme hakijoita teknisissä ongelmatilanteissa. Sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat valtionapuviranomaiset. Tunnistautumiseen ja valtuuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Digi- ja väestötietovirasto. Tuotamme valtionapuviranomaisten käyttöön koulutusmateriaalia, jonka avulla viranomaiset opastavat hakijoita uuden järjestelmän käytössä.

 • Miten Valtiokonttori tukee valtionapuviranomaisia?

  Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan hakuilmoitukset ja -lomakkeet sekä tehdään niihin liittyvät täydennyspyynnöt. Palvelussa myös arvioidaan hakemukset sekä tehdään niihin liittyvät päätökset, maksatukset ja avustusten käytön seuranta. Tuemme viranomaisia palvelun käyttöönotossa muun muassa kouluttamalla käyttöönottomallin mukaisesti. Koulutamme virastojen pääkäyttäjät.