Mitä valtionavustukset ovat?

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavia hankkeita ja toimintaa. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain noin 4 miljardia euroa. Avustuksia myönnetään valtion budjetista ja budjetin ulkopuolisista valtion rahastoista. Lisäksi valtionavustuksia myönnetään Euroopan unionin budjetista peräisin olevista varoista ja rahapelitoiminnan tuotosta.

Valtionavustuksia myöntävät valtionapuviranomaiset, joita ovat ministeriöt ja noin 30 keskusvirastoa. Myös valtion aluehallinnon viranomaiset myöntävät valtionavustuksia. Valtionavustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Valtionavustustoimintaa säätelee yleislakina valtionavustuslaki. Avustukset myönnetään joko yleis- tai erityisavustuksina. Valtionavustus on eri asia kuin valtionosuus tai valtiontuki.

Tutustu myös

Usein kysyttyä valtionavustuksista (vm.fi)
Luettelo valtionapuviranomaisista, pdf (vm.fi)

Aiheeseen liittyvät sisällöt