Miten Valtiokonttori tukee valtionapuviranomaisia?

Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan hakuilmoitukset ja -lomakkeet sekä tehdään niihin liittyvät täydennyspyynnöt. Palvelussa myös arvioidaan hakemukset sekä tehdään niihin liittyvät päätökset, maksatukset ja avustusten käytön seuranta. Tuemme viranomaisia palvelun käyttöönotossa muun muassa kouluttamalla käyttöönottomallin mukaisesti. Koulutamme virastojen pääkäyttäjät.

Aiheeseen liittyvät sisällöt