Mikä on valtionavustuspalveluiden käyttöönottoprojektien aikataulu?

Valtionapuviranomaiset ottavat uudet verkkopalvelut käyttöön vaiheittain. Kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen kuin verkkopalvelut otetaan käyttöön.

Tämänhetkinen suunnitelma käyttöönottoryhmistä ja aikataulusta on seuraava:

Syksy 2021

Palosuojelurahasto

Kevät 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasiat, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto.

Syksy 2022

Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kevät 2023

Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus, Öljysuojarahasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja maakuntien liitot.

Syksy 2023

Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kansallisarkisto, Valtiokonttori ja Rajavartiolaitos.

Huom:

Käyttöönottoryhmissä eivät näy valtionapuviranomaiset, joiden käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä sovittu.

Aiheeseen liittyvät sisällöt