Mikä on valtionavustuspalveluiden käyttöönottoprojektien aikataulu?

Valtionapuviranomaiset ottavat uudet verkkopalvelut käyttöön vaiheittain. Kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen kuin verkkopalvelut otetaan käyttöön. Tämänhetkinen suunnitelma käyttöönottoryhmistä ja aikataulusta on seuraava. Huom: Käyttöönottoryhmissä eivät näy valtionapuviranomaiset, joiden käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä sovittu.

Syksy 2021: Palosuojelurahasto

Kevät 2022: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasiat, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto.

Syksy 2022: Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kevät 2023: Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus, Öljysuojarahasto, työ- ja elinkeinoministeriö ja maakuntien liitot.

Syksy 2023: Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kansallisarkisto, Valtiokonttori ja Rajavartiolaitos.

Aiheeseen liittyvät sisällöt