Hyppää sisältöön


Yritysten kustannustuki (toinen hakukierros)

 • Tämä on yritysten määräaikaisen kustannustuen palvelusivu. Sivu koostuu kolmesta välilehdestä. Yleistä tietoa tuesta -välilehdellä on palvelun perustietoja, Ohjeet tuen hakuun -välilehdellä kerromme tarkemmin, miten tukea haetaan ja Tukihakemus & lainsäädäntö -välilehdeltä pääset kirjautumaan asiointikanavaan sitten, kun haku aukeaa.

  Kustannustuen uudelleenkäyttöönotto on eduskunnan käsittelyssä. Tuen haku pyritään avaamaan uudestaan loppuvuoden 2020 aikana. Päivitämme tätä palvelusivua heti, kun lisää tietoa on saatavilla.

 • Mistä on kyse?

  Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella.

  Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli 7.7. –31.8.2020. Hallitus linjasi neuvottelussaan 29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen mahdollisuus hakea  kustannustukea, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille.

  Ensimmäisen hakukierroksen palvelusivulle pääset tästä >

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

  Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan. Kohdentamalla tuki nyt toisella hakukierroksella edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta, pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Valtiokonttori tiedottaa tarkemmin haun alkamisesta, mutta arvio on, että hakemusten käsittely voidaan aloittaa heti, kun laki on hyväksytty eduskunnassa ja valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut voimaan vuoden 2020 lopulla. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

  Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista.

 • Miten jo myönnetyt tuet vaikuttavat?

  Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

  Muut kustannustukeen vaikuttavat tuet lueteltuna

  Kuva PDF-versiona >

  Myös kunnilla on ollut mahdollisuus hyödyntää EU:n tilapäisiä valtiontukipuitteita yrityksille myöntämissään tuissa. Yrityksen tulee ilmoittaa kustannustukea koskevassa hakemuksessaan Valtiokonttorille kaikki yritykselle puitetukiohjelman nojalla myönnetyt tuet.
 • Tee nämä ennen hakemista

  • Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Ohjeet alla olevassa osiossa Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi Valtuudet.
  • Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Myös kustannustuen toisella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan.
 • Lue ensin nämä ohjeet

  Kustannustukihakemusten ja päätösten julkisuus

  Kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisiksi, kun viranomainen on saanut ne. Tämä koskee myös kustannustukihakemuksia. Kuka tahansa voi saada tiedon hakemuksista pyytämällä. Kustannustukihakemus voi kuitenkin sisältää julkisten osien ohella salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta virastosta eteenpäin. Mikäli hakija katsoo, että hänen hakemuksessaan on (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisia) liike- tai ammattisalaisuuksia, hakija voi hakemuksella ilmoittaa liikesalaisuuksiksi katsomansa tiedot sekä millä perustein hakija pitää ilmoittamiaan tietoja salassa pidettävinä. Näin Valtiokonttori tietää, mitä asioita hakija itse pitää liikesalaisuuden piiriin kuuluvana. Lopullinen päätösvalta siitä, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä, on kuitenkin lain mukaan Valtiokonttorilla.

  Kaikki kustannustukipäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Mikäli päätöksellä on eritelty hakijan Valtiokonttorille tekemässään hakemuksessa liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsomia tietoja, päätökset voivat pitää sisällään myös osittain salassa pidettäväksi katsottavia tietoja.

 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi Valtuudet

  Hakemuksen täyttäminen nimenkirjoittajana

  Kustannustukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi täyttää henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli. Kaupparekisteriin merkittyjä, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:
  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Isännöitsijä (IS)
  • Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:
  • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys voi myös valtuuttaa muun henkilön edustamaan yritystä Suomi.fi Valtuudet -palvelun kautta. Valitse valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yrityksen puolesta voi valtuuttaa:
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja oman yrityksensä nimissä
  • yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
  • yrityksen kaupparekisteriin merkityt kaikki hallituksen jäsenet yhdessä
  • kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä
  • henkilö, jolle yritys on antanut valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden.
  Rekisteröidyn yhdistyksen puolesta voi valtuuttaa:
  • yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu nimenkirjoittaja, jolla on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin
  • henkilö, joille yhdistys on antanut valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden.

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  Soita: 0295 53 5115

 • Video-ohje hakemuksen täyttämiseen

  Tämä osio päivittyy myöhemmin.

 • Hae tukea asiointipalvelussa

  Hakukanava ei ole vielä auki.

  Hakemusten käsittely voidaan aloittaa heti, kun laki on hyväksytty eduskunnassa ja valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut voimaan. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa.

 • Lainsäädäntö

 • Asiakaspalvelu – Yritysten kustannustuki

 • Soita

  0295 50 3050, ma-pe 9.00-15.00

 • Lähetä sähköpostia

  [email protected]

 • Lisätiedot

  Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista maksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

  Vaihde: +358 295 50 2000