Yritysten määräaikaista kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 21.12.2020–26.2.2021. Kustannustukea haetaan asiointipalvelussa >

Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt. Kustannustukea voidaan myöntää yrityksille, joiden päätoimiala kuuluu 1.6.2020 tuen piiriin. Nämä tuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään kustannustukilaissa säädetyin perustein valtioneuvoston asetuksessa. Toimialarajaus on yksi keino kohdistaa kustannustukea juuri niihin yrityksiin, jotka kärsivät koronapandemiasta.

Jos yrityksen päätoimiala ei kuulu valtioneuvoston asetuksen mukaan tuen piiriin, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea harkinnanvaraisin perustein. Yrityksen tulee tällöin hakemuksella erikseen osoittaa, että sen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä. Esimerkiksi viranomaismääräyksien tai rajoitusten vaikutukset yrityksen toimintaan voidaan katsoa perusteiksi myöntää tukea harkinnanvaraisesti.

Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. Näille toimialoille tukea ei voida myöntää edes harkinnanvaraisin perustein, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Huomaathan, että yrityksen tulee täyttää myös muut tuen myöntämisen edellytykset saadakseen kustannustukea. Tuen myöntämisen ehtoihin sekä esteisiin voit tutustua tarkemmin täältä >

Tieto yrityksen päätoimialasta tulee sähköiseen hakemukseen suoraan Verohallinnosta.

Tuki kohdennetaan lähtökohtaisesti toimialoille, joilla tukikauden (1.6.-31.10.2020) liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia vertailukauden (1.6.-31.10.2019) liikevaihtoon verrattuna. Lisätietoa valtioneuvoston asetuksen mukaan tuen piiriin kuuluvista toimialoista antaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Oheisesta taulukosta voit katsoa, mitkä toimialat kuuluvat asetuksen mukaan tuen piiriin.

Huom. Voit etsiä toimialoja myös sanan osalla.

KYLLÄ = toimiala kuuluu asetuksen piiriin, tuki voidaan muiden edellytysten täyttyessä myöntää
HARKINNANVARAINEN = tuki voidaan myöntää, mikäli yritys esittää liikevaihtonsa laskulle koronapandemiaan liittyvät syyt ja muut tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät
EI = toimiala ei kuulu lain piiriin, eikä yritykselle voida myöntää tukea edes harkinnanvaraisesti

 

 

Koodi Toimiala Oikeutettu tukeen lain ja asetuksen mukaan
00000 Toimiala tuntematon Harkinnanvarainen
01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely Ei
01120 Riisin viljely Ei
01131 Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) Ei
01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa Ei
01133 Perunan viljely Ei
01134 Sokerijuurikkaan viljely Ei
01140 Sokeriruo’on viljely Ei
01150 Tupakan viljely Ei
01160 Kuitukasvien viljely Ei
01191 Koristekasvien viljely Ei
01199 Muiden yksivuotisten kasvien viljely Ei
01210 Rypäleiden viljely Ei
01220 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely Ei
01230 Sitrushedelmien viljely Ei
01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely Ei
01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely Ei
01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely Ei
01270 Juomakasvien viljely Ei
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Ei
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely Ei
01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen Ei
01410 Lypsykarjan kasvatus Ei
01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus Ei
01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus Ei
01440 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus Ei
01450 Lampaiden ja vuohien kasvatus Ei
01461 Porsastuotanto Ei
01462 Lihasikojen kasvatus Ei
01471 Kananmunien tuotanto Ei
01472 Broilerien tuotanto Ei
01479 Muu siipikarjatalous Ei
01491 Turkistarhaus Ei
01492 Poronhoito Ei
01499 Muu eläinten hoito Ei
01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) Ei
01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut Harkinnanvarainen
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena Kyllä
01620 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Harkinnanvarainen
01630 Sadon jatkokäsittely Harkinnanvarainen
01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten Harkinnanvarainen
01700 Metsästys ja sitä palveleva toiminta Kyllä
02100 Metsänhoito Ei
02200 Puunkorjuu Harkinnanvarainen
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Ei
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta Harkinnanvarainen
03110 Merikalastus Ei
03120 Sisävesikalastus Ei
03210 Kalanviljely meressä Ei
03220 Kalanviljely sisävesissä Ei
05100 Kivihiilen kaivu Harkinnanvarainen
05200 Ruskohiilen kaivu Harkinnanvarainen
06100 Raakaöljyn tuotanto Harkinnanvarainen
06200 Maakaasun tuotanto Harkinnanvarainen
07100 Rautamalmien louhinta Kyllä
07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta Harkinnanvarainen
07290 Muiden värimetallimalmien louhinta Harkinnanvarainen
08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta Kyllä
08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta Kyllä
08113 Liuskekiven louhinta Harkinnanvarainen
08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto Harkinnanvarainen
08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta Harkinnanvarainen
08920 Turpeen nosto Kyllä
08930 Suolan tuotanto Harkinnanvarainen
08990 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta Harkinnanvarainen
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Kyllä
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Harkinnanvarainen
10110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja) Harkinnanvarainen
10120 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely Harkinnanvarainen
10130 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
10200 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä Ei
10310 Perunoiden jalostus ja säilöntä Harkinnanvarainen
10320 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus Harkinnanvarainen
10390 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä Harkinnanvarainen
10410 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat) Harkinnanvarainen
10420 Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus Harkinnanvarainen
10510 Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus Harkinnanvarainen
10520 Jäätelön valmistus Harkinnanvarainen
10610 Myllytuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
10620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus Kyllä
10710 Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus Harkinnanvarainen
10720 Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus Harkinnanvarainen
10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus Kyllä
10810 Sokerin valmistus Harkinnanvarainen
10820 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus Harkinnanvarainen
10830 Teen ja kahvin valmistus Harkinnanvarainen
10840 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus Harkinnanvarainen
10850 Einesten ja valmisruokien valmistus Harkinnanvarainen
10860 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus Harkinnanvarainen
10890 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus Harkinnanvarainen
10910 Kotieläinten rehujen valmistus Harkinnanvarainen
10920 Lemmikkieläinten ruokien valmistus Harkinnanvarainen
11010 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse Harkinnanvarainen
11020 Viinin valmistus rypäleistä Harkinnanvarainen
11030 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus Harkinnanvarainen
11040 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse Kyllä
11050 Oluen valmistus Harkinnanvarainen
11060 Maltaiden valmistus Kyllä
11070 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto Harkinnanvarainen
12000 Tupakkatuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
13100 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu Harkinnanvarainen
13200 Kankaiden kudonta Harkinnanvarainen
13300 Tekstiilien viimeistely Kyllä
13910 Neulosten valmistus Harkinnanvarainen
13921 Sisustustekstiilien valmistus Harkinnanvarainen
13922 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
13930 Mattojen valmistus Harkinnanvarainen
13940 Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus Harkinnanvarainen
13950 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet) Harkinnanvarainen
13960 Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus Harkinnanvarainen
13990 Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
14110 Nahkavaatteiden valmistus Kyllä
14120 Työvaatteiden valmistus Harkinnanvarainen
14130 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus Kyllä
14140 Alusvaatteiden valmistus Kyllä
14190 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus Harkinnanvarainen
14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus Kyllä
14310 Sukkien ja sukkahousujen valmistus Harkinnanvarainen
14390 Muiden neulevaatteiden valmistus Kyllä
15110 Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys Kyllä
15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus Kyllä
15200 Jalkineiden valmistus Kyllä
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Harkinnanvarainen
16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus Harkinnanvarainen
16212 Lastulevyn valmistus Harkinnanvarainen
16213 Kuitulevyn valmistus Harkinnanvarainen
16220 Asennettavien parkettilevyjen valmistus Harkinnanvarainen
16231 Puutalojen valmistus Harkinnanvarainen
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
16240 Puupakkausten valmistus Harkinnanvarainen
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
17110 Massan valmistus Kyllä
17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus Kyllä
17211 Paperisäkkien ja -pussien valmistus Harkinnanvarainen
17212 Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus Harkinnanvarainen
17220 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus Harkinnanvarainen
17230 Paperikauppatavaroiden valmistus Kyllä
17240 Tapettien valmistus Harkinnanvarainen
17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus Kyllä
18110 Sanomalehtien painaminen Kyllä
18120 Muu painaminen Kyllä
18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut Kyllä
18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut Kyllä
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto Kyllä
19100 Koksituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
20110 Teollisuuskaasujen valmistus Harkinnanvarainen
20120 Värien ja pigmenttien valmistus Kyllä
20130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus Kyllä
20140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus Kyllä
20150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus Harkinnanvarainen
20160 Muoviaineiden valmistus Kyllä
20170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus Harkinnanvarainen
20200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus Harkinnanvarainen
20300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus Harkinnanvarainen
20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus Harkinnanvarainen
20420 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
20510 Räjähdysaineiden valmistus Harkinnanvarainen
20520 Liimojen valmistus Harkinnanvarainen
20530 Eteeristen öljyjen valmistus Harkinnanvarainen
20590 Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
20600 Tekokuitujen valmistus Harkinnanvarainen
21100 Lääkeaineiden valmistus Kyllä
21200 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus Harkinnanvarainen
22110 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus Harkinnanvarainen
22190 Muiden kumituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
22210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus Harkinnanvarainen
22220 Muovipakkausten valmistus Harkinnanvarainen
22230 Rakennusmuovien valmistus Harkinnanvarainen
22290 Muiden muovituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
23110 Tasolasin valmistus Harkinnanvarainen
23120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus Harkinnanvarainen
23130 Onton lasitavaran valmistus Harkinnanvarainen
23140 Lasikuitujen valmistus Kyllä
23190 Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. tekniset lasituotteet Kyllä
23200 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
23310 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus Kyllä
23320 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus Harkinnanvarainen
23410 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus Kyllä
23420 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus Harkinnanvarainen
23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus Kyllä
23440 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
23490 Muiden keramiikkatuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
23510 Sementin valmistus Harkinnanvarainen
23520 Kalkin ja kipsin valmistus Harkinnanvarainen
23610 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin Harkinnanvarainen
23620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin Kyllä
23630 Valmisbetonin valmistus Harkinnanvarainen
23640 Muurauslaastin valmistus Harkinnanvarainen
23650 Kuitusementin valmistus Harkinnanvarainen
23690 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus Kyllä
23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely Harkinnanvarainen
23910 Hiontatuotteiden valmistus Harkinnanvarainen
23990 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus Kyllä
24200 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä Harkinnanvarainen
24310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen Kyllä
24320 Rainan kylmävalssaus Harkinnanvarainen
24330 Kylmämuovaus tai kylmätaitto Harkinnanvarainen
24340 Teräslangan veto Harkinnanvarainen
24410 Jalometallien valmistus Harkinnanvarainen
24420 Alumiinin valmistus Kyllä
24430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus Harkinnanvarainen
24440 Kuparin valmistus Kyllä
24450 Muiden värimetallien valmistus Kyllä
24460 Ydinpolttoaineen valmistus Harkinnanvarainen
24510 Raudan valu Kyllä
24520 Teräksen valu Kyllä
24530 Kevytmetallien valu Kyllä
24540 Muiden värimetallien valu Harkinnanvarainen
25110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus Harkinnanvarainen
25120 Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus Harkinnanvarainen
25210 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus Harkinnanvarainen
25290 Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus Harkinnanvarainen
25300 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet) Kyllä
25400 Aseiden ja ammusten valmistus Harkinnanvarainen
25500 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia Harkinnanvarainen
25610 Metallien käsittely ja päällystäminen Harkinnanvarainen
25620 Metallien työstö Harkinnanvarainen
25710 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus Harkinnanvarainen
25720 Lukkojen ja saranoiden valmistus Harkinnanvarainen
25730 Työkalujen valmistus Harkinnanvarainen
25910 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus Harkinnanvarainen
25920 Kevytmetallipakkausten valmistus Harkinnanvarainen
25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus Kyllä
25940 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
25990 Muiden metallituotteiden valmistus Harkinnanvarainen
26110 Elektronisten komponenttien valmistus Harkinnanvarainen
26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus Harkinnanvarainen
26200 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
26300 Viestintälaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
26400 Viihde-elektroniikan valmistus Harkinnanvarainen
26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus Harkinnanvarainen
26520 Kellojen valmistus Kyllä
26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus Kyllä
26700 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus Harkinnanvarainen
26800 Tallennevälineiden valmistus Kyllä
27110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus Kyllä
27120 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
27200 Paristojen ja akkujen valmistus Harkinnanvarainen
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus Kyllä
27320 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus Harkinnanvarainen
27330 Kytkentälaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
27400 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus Harkinnanvarainen
27510 Sähköisten kodinkoneiden valmistus Harkinnanvarainen
27520 Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus Harkinnanvarainen
27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
28110 Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit) Harkinnanvarainen
28120 Hydraulisten voimalaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
28130 Pumppujen ja kompressoreiden valmistus Harkinnanvarainen
28140 Muiden hanojen ja venttiilien valmistus Harkinnanvarainen
28150 Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus Harkinnanvarainen
28210 Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus Harkinnanvarainen
28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus Kyllä
28230 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet) Kyllä
28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus Harkinnanvarainen
28250 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus Harkinnanvarainen
28290 Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus Harkinnanvarainen
28300 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Harkinnanvarainen
28410 Metallin työstökoneiden valmistus Harkinnanvarainen
28490 Muiden konetyökalujen valmistus Kyllä
28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus Kyllä
28920 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus Harkinnanvarainen
28930 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus Harkinnanvarainen
28940 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus Kyllä
28950 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus Harkinnanvarainen
28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus Harkinnanvarainen
28990 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus Kyllä
29100 Moottoriajoneuvojen valmistus Harkinnanvarainen
29200 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus Harkinnanvarainen
29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin Harkinnanvarainen
29320 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin Kyllä
30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen Harkinnanvarainen
30120 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen Harkinnanvarainen
30200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus Harkinnanvarainen
30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus Kyllä
30400 Taisteluajoneuvojen valmistus Harkinnanvarainen
30910 Moottoripyörien valmistus Kyllä
30920 Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus Kyllä
30990 Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus Harkinnanvarainen
31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus Kyllä
31020 Keittiökalusteiden valmistus Harkinnanvarainen
31030 Patjojen valmistus Harkinnanvarainen
31090 Muiden huonekalujen valmistus Harkinnanvarainen
32110 Kolikoiden ja mitalien valmistus Harkinnanvarainen
32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus Kyllä
32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus Kyllä
32200 Soitinten valmistus Harkinnanvarainen
32300 Urheiluvälineiden valmistus Harkinnanvarainen
32400 Pelien ja leikkikalujen valmistus Harkinnanvarainen
32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit) Harkinnanvarainen
32502 Hammasproteesien, keinohampaiden ym. valmistus Harkinnanvarainen
32910 Luutien ja harjojen valmistus Harkinnanvarainen
32991 Turvavarusteiden valmistus Harkinnanvarainen
32999 Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus Kyllä
33110 Metallituotteiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33121 Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33122 Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33123 Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33129 Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33140 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto Kyllä
33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33190 Muiden laitteiden korjaus ja huolto Harkinnanvarainen
33200 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus Harkinnanvarainen
35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla Kyllä
35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla Kyllä
35113 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto Harkinnanvarainen
35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla Harkinnanvarainen
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto Kyllä
35120 Sähkön siirto Harkinnanvarainen
35130 Sähkön jakelu Harkinnanvarainen
35140 Sähkön kauppa Kyllä
35210 Kaasun tuotanto Harkinnanvarainen
35220 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa Harkinnanvarainen
35230 Kaasun kauppa putkiverkossa Kyllä
35301 Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu Harkinnanvarainen
35302 Teollisuutta palveleva lämmön ja kylmän erillistuotanto Harkinnanvarainen
36000 Veden otto, puhdistus ja jakelu Harkinnanvarainen
37000 Viemäri- ja jätevesihuolto Harkinnanvarainen
38110 Tavanomaisen jätteen keruu Harkinnanvarainen
38120 Ongelmajätteen keruu Kyllä
38210 Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus Harkinnanvarainen
38220 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen Harkinnanvarainen
38310 Romujen purkaminen Harkinnanvarainen
38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys Harkinnanvarainen
39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut Kyllä
41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen Harkinnanvarainen
41200 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen Harkinnanvarainen
42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen Harkinnanvarainen
42120 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen Harkinnanvarainen
42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen Kyllä
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten Harkinnanvarainen
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen Harkinnanvarainen
42910 Vesirakentaminen Harkinnanvarainen
42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen Harkinnanvarainen
42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen Harkinnanvarainen
43110 Rakennusten ja rakennelmien purku Harkinnanvarainen
43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt Harkinnanvarainen
43130 Koeporaus Kyllä
43210 Sähköasennus Harkinnanvarainen
43220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus Harkinnanvarainen
43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus Harkinnanvarainen
43292 Hissien ja liukuportaiden asennus Harkinnanvarainen
43299 Muualla luokittelematon rakennusasennus Harkinnanvarainen
43310 Rappaus Harkinnanvarainen
43320 Rakennuspuusepän asennustyöt Harkinnanvarainen
43330 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu Harkinnanvarainen
43341 Maalaus Harkinnanvarainen
43342 Lasitus Harkinnanvarainen
43390 Muu rakennusten viimeistely Harkinnanvarainen
43910 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen Harkinnanvarainen
43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen Harkinnanvarainen
43999 Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta Harkinnanvarainen
45111 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa Harkinnanvarainen
45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
45191 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa Harkinnanvarainen
45192 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) Harkinnanvarainen
45202 Renkaiden korjaus Harkinnanvarainen
45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat) Harkinnanvarainen
45312 Renkaiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) Harkinnanvarainen
45322 Renkaiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
45401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
45403 Moottoripyörien huolto ja korjaus Harkinnanvarainen
46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta Kyllä
46130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta Kyllä
46170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46181 Paperialan agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46189 Muualla luokittelematon erikoistunut agentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46190 Yleisagentuuritoiminta Harkinnanvarainen
46210 Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa Harkinnanvarainen
46220 Kukkien ja taimien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46230 Elävien eläinten tukkukauppa Harkinnanvarainen
46240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa Kyllä
46310 Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa Harkinnanvarainen
46320 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa Harkinnanvarainen
46332 Munatukkukauppa Harkinnanvarainen
46340 Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46360 Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46370 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46381 Kalatukkukauppa Ei
46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46383 Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46389 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa Harkinnanvarainen
46411 Kangas- ja lankatukkukauppa Harkinnanvarainen
46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa Kyllä
46421 Vaatteiden tukkukauppa Kyllä
46422 Jalkineiden tukkukauppa Kyllä
46431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa Harkinnanvarainen
46433 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46434 Optisen alan tukkukauppa Harkinnanvarainen
46441 Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa Harkinnanvarainen
46461 Lääketukkukauppa Harkinnanvarainen
46462 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46470 Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46480 Kellojen ja korujen tukkukauppa Harkinnanvarainen
46491 Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46492 Kirjatukkukauppa Kyllä
46493 Urheilualan tukkukauppa Harkinnanvarainen
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46495 Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46496 Lelujen ja pelien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46499 Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46510 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa Harkinnanvarainen
46521 Viestintälaitteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46522 Elektronisten komponenttien tukkukauppa Kyllä
46610 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit Harkinnanvarainen
46620 Työstökoneiden tukkukauppa Kyllä
46630 Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46650 Toimitilakalusteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46660 Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa Kyllä
46691 Sähkötarviketukkukauppa Harkinnanvarainen
46692 Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46699 Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa Kyllä
46719 Muiden polttoaineiden tukkukauppa Kyllä
46720 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46731 Raakapuutukkukauppa Harkinnanvarainen
46732 Puutavaratuotetukkukauppa Harkinnanvarainen
46733 Metalli- ja mineraalituotteiden tukkukauppa Kyllä
46734 Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46735 Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa Harkinnanvarainen
46739 Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa Harkinnanvarainen
46741 Työkalu- ja tarviketukkukauppa Harkinnanvarainen
46742 Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46750 Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa Harkinnanvarainen
46760 Muiden välituotteiden tukkukauppa Harkinnanvarainen
46770 Jätteen ja romun tukkukauppa Harkinnanvarainen
46901 Yleistukkukauppa Harkinnanvarainen
46909 Muualla luokittelematon tukkukauppa Harkinnanvarainen
47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²) Harkinnanvarainen
47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) Harkinnanvarainen
47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) Harkinnanvarainen
47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²) Harkinnanvarainen
47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²) Harkinnanvarainen
47192 Tavaratalot (yli 2500 m²) Harkinnanvarainen
47199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (enintään 2500 m²) Harkinnanvarainen
47210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa Ei
47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47242 Makeisten vähittäiskauppa Kyllä
47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47291 Jäätelökioskit Harkinnanvarainen
47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47299 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47301 Huoltamotoiminta Kyllä
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista Harkinnanvarainen
47410 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47511 Kankaiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47522 Maalien vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47531 Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet Harkinnanvarainen
47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47610 Kirjojen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa Kyllä
47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa Kyllä
47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa Kyllä
47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa Kyllä
47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa Kyllä
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa Kyllä
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa Kyllä
47722 Laukkujen vähittäiskauppa Kyllä
47730 Apteekit Harkinnanvarainen
47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47761 Kukkien vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47762 Kukkakioskit Harkinnanvarainen
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47781 Taideliikkeet Harkinnanvarainen
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa Kyllä
47783 Optisen alan vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa Kyllä
47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47791 Antiikkiliikkeet Kyllä
47792 Antikvariaattikauppa Kyllä
47793 Huutokauppakamarit Harkinnanvarainen
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa Harkinnanvarainen
47810 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla Harkinnanvarainen
47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla Kyllä
47890 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla Harkinnanvarainen
47911 Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti ja verkkokauppa Harkinnanvarainen
47912 Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa Harkinnanvarainen
47913 Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa Harkinnanvarainen
47919 Muu postimyynti ja verkkokauppa Harkinnanvarainen
47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä Kyllä
49100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne Kyllä
49200 Rautateiden tavaraliikenne Harkinnanvarainen
49310 Paikallisliikenne Kyllä
49320 Taksiliikenne Kyllä
49391 Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne Kyllä
49392 Linja-autojen tilausliikenne Kyllä
49399 Muualla luokittelematon muu maaliikenteen henkilöliikenne Kyllä
49410 Tieliikenteen tavarankuljetus Harkinnanvarainen
49420 Muuttopalvelut Harkinnanvarainen
49500 Putkijohtokuljetus Kyllä
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus Kyllä
50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus Kyllä
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus Harkinnanvarainen
50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus Harkinnanvarainen
50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus Kyllä
50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus Harkinnanvarainen
51101 Säännöllinen lentoliikenne Kyllä
51102 Tilauslentoliikenne Harkinnanvarainen
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus Kyllä
51220 Avaruusliikenne Harkinnanvarainen
52100 Varastointi Harkinnanvarainen
52211 Linja-autoasemat Harkinnanvarainen
52212 Tieliikenteen terminaalitoiminta Harkinnanvarainen
52213 Maksullinen pysäköinti Kyllä
52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta Harkinnanvarainen
52221 Satamat Harkinnanvarainen
52229 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta Harkinnanvarainen
52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta Kyllä
52240 Lastinkäsittely Harkinnanvarainen
52291 Huolinta ja rahtaus Harkinnanvarainen
52299 Muu kuljetusvälitys Harkinnanvarainen
53100 Postin yleispalvelu Harkinnanvarainen
53200 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta Harkinnanvarainen
55101 Hotellit Kyllä
55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet Kyllä
55201 Retkeilymajat Kyllä
55209 Lomakylät yms. majoitus Harkinnanvarainen
55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet Harkinnanvarainen
55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms. Kyllä
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast Kyllä
55903 Lomamökkien vuokraus Harkinnanvarainen
55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta Harkinnanvarainen
56101 Ravintolat Harkinnanvarainen
56102 Kahvila-ravintolat Harkinnanvarainen
56103 Ruokakioskit Harkinnanvarainen
56210 Pitopalvelu Kyllä
56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat Kyllä
56301 Olut- ja drinkkibaarit Harkinnanvarainen
56302 Kahvilat ja kahvibaarit Harkinnanvarainen
58110 Kirjojen kustantaminen Harkinnanvarainen
58120 Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen Harkinnanvarainen
58130 Sanomalehtien kustantaminen Harkinnanvarainen
58141 Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen Kyllä
58142 Aikakauslehtien kustantaminen Harkinnanvarainen
58190 Muu kustannustoiminta Kyllä
58210 Tietokonepelien kustantaminen Kyllä
58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen Harkinnanvarainen
59110 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto Kyllä
59120 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto Kyllä
59130 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys Kyllä
59140 Elokuvien esittäminen Kyllä
59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen Kyllä
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen Kyllä
60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat) Harkinnanvarainen
60202 Maksulliset tv-kanavat Harkinnanvarainen
61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut Harkinnanvarainen
61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut Harkinnanvarainen
61300 Satelliittiviestintä Harkinnanvarainen
61900 Muut televiestintäpalvelut Harkinnanvarainen
62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Harkinnanvarainen
62020 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi Harkinnanvarainen
62030 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut Harkinnanvarainen
62090 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta Harkinnanvarainen
63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut Harkinnanvarainen
63120 Verkkoportaalit Harkinnanvarainen
63910 Uutistoimistot Kyllä
63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta Harkinnanvarainen
64110 Keskuspankkitoiminta Harkinnanvarainen
64190 Muu pankkitoiminta Harkinnanvarainen
64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta Harkinnanvarainen
64300 Rahastotoiminta Harkinnanvarainen
64910 Rahoitusleasing Harkinnanvarainen
64920 Muu luotonanto Kyllä
64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) Harkinnanvarainen
65110 Henkivakuutustoiminta Harkinnanvarainen
65121 Vahinkovakuutusyhtiöt Kyllä
65122 Vakuutusyhdistykset Harkinnanvarainen
65129 Muu vahinkovakuutus Harkinnanvarainen
65200 Jälleenvakuutustoiminta Harkinnanvarainen
65300 Eläkevakuutustoiminta Harkinnanvarainen
66110 Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut Harkinnanvarainen
66120 Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen Harkinnanvarainen
66190 Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) Harkinnanvarainen
66210 Riskin- ja vahingonarviointi Harkinnanvarainen
66220 Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta Harkinnanvarainen
66290 Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta Harkinnanvarainen
66300 Omaisuudenhoitotoiminta Kyllä
68100 Omien kiinteistöjen kauppa Harkinnanvarainen
68201 Asuntojen vuokraus Harkinnanvarainen
68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta Harkinnanvarainen
68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta Harkinnanvarainen
68310 Kiinteistönvälitys Harkinnanvarainen
68320 Kiinteistöjen isännöinti Harkinnanvarainen
69101 Asianajotoimistot Harkinnanvarainen
69102 Lakiasiaintoimistot Harkinnanvarainen
69103 Patenttitoimistot Harkinnanvarainen
69109 Muu lakiasiain palvelu Harkinnanvarainen
69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu Harkinnanvarainen
69202 Tilintarkastuspalvelu Harkinnanvarainen
69209 Muu laskentatoimen palvelu Harkinnanvarainen
70100 Pääkonttorien toiminta Harkinnanvarainen
70210 Suhdetoiminta ja viestintä Harkinnanvarainen
70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi Harkinnanvarainen
71110 Arkkitehtipalvelut Harkinnanvarainen
71121 Yhdyskuntasuunnittelu Harkinnanvarainen
71122 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu Harkinnanvarainen
71123 Rakennetekninen palvelu Harkinnanvarainen
71124 LVI-tekninen suunnittelu Harkinnanvarainen
71125 Sähkötekninen suunnittelu Harkinnanvarainen
71126 Muu rakennustekninen palvelu Harkinnanvarainen
71127 Kone- ja prosessisuunnittelu Harkinnanvarainen
71129 Muu tekninen palvelu Harkinnanvarainen
71201 Autokatsastus Harkinnanvarainen
71202 Muu tekninen testaus ja analysointi Harkinnanvarainen
72110 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen Kyllä
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen Harkinnanvarainen
72192 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen Harkinnanvarainen
72193 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen Harkinnanvarainen
72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen Kyllä
73111 Mainostoimistot Kyllä
73112 Suora- ja ulkomainonta Kyllä
73119 Muu mainospalvelu Kyllä
73120 Mainostilan vuokraus ja myynti Kyllä
73200 Markkina- ja mielipidetutkimukset Harkinnanvarainen
74101 Graafinen muotoilu Kyllä
74102 Sisustussuunnittelu Kyllä
74109 Teollinen muotoilu ym. Kyllä
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta Kyllä
74202 Valokuvien kehittäminen Harkinnanvarainen
74300 Kääntäminen ja tulkkaus Harkinnanvarainen
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut Kyllä
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kyllä
75000 Eläinlääkintäpalvelut Harkinnanvarainen
77110 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing Harkinnanvarainen
77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing Kyllä
77210 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing Kyllä
77220 Videofilmien vuokraus Kyllä
77290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing Kyllä
77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing Kyllä
77320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing Harkinnanvarainen
77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing Harkinnanvarainen
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing Kyllä
77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing Kyllä
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing Kyllä
77400 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset) Harkinnanvarainen
78100 Työnvälitystoiminta Kyllä
78200 Työvoiman vuokraus Kyllä
78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut Kyllä
79110 Matkatoimistojen toiminta Kyllä
79120 Matkanjärjestäjien toiminta Kyllä
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. Kyllä
80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut Kyllä
80200 Turvallisuusjärjestelmät Harkinnanvarainen
80300 Etsivätoiminta Harkinnanvarainen
81100 Kiinteistönhoito Harkinnanvarainen
81210 Kiinteistöjen siivous Harkinnanvarainen
81220 Muu rakennus- ja teollisuussiivous Harkinnanvarainen
81291 Katujen ja teiden puhtaanapito Harkinnanvarainen
81299 Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut Harkinnanvarainen
81300 Maisemanhoitopalvelut Harkinnanvarainen
82110 Yhdistetyt toimistopalvelut Harkinnanvarainen
82191 Sihteeri- ja muu toimistopalvelu Harkinnanvarainen
82192 Postituspalvelut Harkinnanvarainen
82200 Puhelinpalvelukeskusten toiminta Harkinnanvarainen
82300 Messujen ja kongressien järjestäminen Kyllä
82910 Perintä- ja luottotietopalvelut Harkinnanvarainen
82920 Pakkauspalvelut Harkinnanvarainen
82990 Muut palvelut liike-elämälle Kyllä
84110 Julkinen yleishallinto Harkinnanvarainen
84121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto Harkinnanvarainen
84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto Harkinnanvarainen
84130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto Harkinnanvarainen
84210 Ulkoasiainhallinto Harkinnanvarainen
84220 Maanpuolustus Harkinnanvarainen
84231 Oikeudenhoito Harkinnanvarainen
84232 Vankeinhoito Harkinnanvarainen
84241 Poliisitoimi Harkinnanvarainen
84242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu Harkinnanvarainen
84250 Palo- ja pelastustoimi Harkinnanvarainen
84301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta Harkinnanvarainen
84302 Lakisääteinen työeläkevakuutus Harkinnanvarainen
84309 Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta Harkinnanvarainen
85100 Esiasteen koulutus Harkinnanvarainen
85200 Alemman perusasteen koulutus Kyllä
85311 Ylemmän perusasteen koulutus Kyllä
85312 Lukiokoulutus Kyllä
85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus Kyllä
85410 Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut) Kyllä
85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Kyllä
85510 Urheilu- ja liikuntakoulutus Harkinnanvarainen
85520 Taiteen ja musiikin koulutus Kyllä
85530 Kuljettajakoulutus Kyllä
85591 Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms. Kyllä
85592 Koulutuskeskukset Kyllä
85593 Kielikoulut ja -opistot Kyllä
85599 Muut koulutusta antavat yksiköt Kyllä
85600 Koulutusta palveleva toiminta Kyllä
86101 Varsinaiset sairaalapalvelut Harkinnanvarainen
86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit Kyllä
86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Harkinnanvarainen
86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut Harkinnanvarainen
86230 Hammaslääkäripalvelut Harkinnanvarainen
86901 Fysioterapia Kyllä
86902 Laboratoriotutkimukset Harkinnanvarainen
86903 Kuvantamistutkimukset Kyllä
86904 Sairaankuljetuspalvelut Harkinnanvarainen
86909 Muu terveyspalvelu Harkinnanvarainen
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset Kyllä
87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) Kyllä
87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut Kyllä
87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut Harkinnanvarainen
87203 Päihdeongelmaisten laitokset Kyllä
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut Kyllä
87301 Ikääntyneiden palveluasuminen Harkinnanvarainen
87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) Harkinnanvarainen
87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito Harkinnanvarainen
87902 Ensi- ja turvakodit Kyllä
87909 Muut laitokset ja asumispalvelut Kyllä
88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille Harkinnanvarainen
88102 Ikääntyneiden päivätoiminta Harkinnanvarainen
88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta Harkinnanvarainen
88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut Harkinnanvarainen
88911 Lasten päiväkodit Kyllä
88919 Muu lasten päivähoito Harkinnanvarainen
88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille Harkinnanvarainen
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille Kyllä
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus Kyllä
88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Kyllä
90010 Esittävät taiteet Kyllä
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta Kyllä
90030 Taiteellinen luominen Kyllä
90040 Taidelaitosten toiminta Kyllä
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Kyllä
91020 Museoiden toiminta Kyllä
91030 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta Kyllä
91040 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta Harkinnanvarainen
92000 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut Kyllä
93110 Urheilulaitosten toiminta Harkinnanvarainen
93120 Urheiluseurojen toiminta Kyllä
93130 Kuntokeskukset Harkinnanvarainen
93190 Muu urheilutoiminta Kyllä
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta Kyllä
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset Kyllä
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta Kyllä
94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta Harkinnanvarainen
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta Kyllä
94200 Ammattiyhdistysten toiminta Kyllä
94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt Kyllä
94920 Poliittiset järjestöt Kyllä
94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt Harkinnanvarainen
94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt Kyllä
95110 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus Harkinnanvarainen
95120 Viestintälaitteiden korjaus Harkinnanvarainen
95210 Viihde-elektroniikan korjaus Harkinnanvarainen
95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus Harkinnanvarainen
95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus Harkinnanvarainen
95240 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus Harkinnanvarainen
95250 Kellojen ja korujen korjaus Kyllä
95290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus Harkinnanvarainen
96011 Pesulapalvelut yrityksille Harkinnanvarainen
96012 Pesulapalvelut kotitalouksille Harkinnanvarainen
96021 Parturit ja kampaamot Harkinnanvarainen
96022 Kauneudenhoitopalvelut Harkinnanvarainen
96030 Hautaustoimistojen palvelut Harkinnanvarainen
96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut Kyllä
96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut Harkinnanvarainen
97000 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina Harkinnanvarainen
98100 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön Harkinnanvarainen
98200 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön Harkinnanvarainen
99000 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Kyllä