Hyppää sisältöön


Usein kysyttyä yritysten kustannustuesta (toinen hakukierros)

Kysy kustannustuesta

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli avoinna 31.8.2020 saakka. Kustannustuen toinen hakukierros käynnistyy loppuvuodesta 2020.

Onko sinulla kysyttävää yritysten kustannustuesta toiseen hakukierrokseen liittyen? Voit lähettää meille kysymyksesi oheisen linkin kautta. Kokoamme vastaukset tälle sivulle muidenkin kiinnostuneiden nähtäville.

Vastaamme lähettämiisi kysymyksiin tällä sivulla.

Kysy tästä >

Pikalinkit kysymysten aihealueisiin

Yleistä tietoa kustannustuesta
Kustannustuen saamisen ehdot
Kustannustuen hakeminen
Aikataulu

Yleistä tietoa kustannustuesta

Miksi tulee toinen hakukierros?
Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan esityksen 29.10.2020. Kustannustukeen ehdotetaan muutoksia, jotta se vastaisi paremmin yritysten tarpeeseen, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille.

Miten tuki muuttuu?
Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Kuinka suuri kustannustuki on?
Tästä ei ole vielä tarkempaa tietoa, sillä lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä.

Kustannustuen saamisen ehdot

Miten tuki kohdennetaan toisella kierroksella?
Toisella hakukierroksella tuki on tarkoitus kohdentaa edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta. Näillä toimenpiteillä pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.

Vaikuttavatko jo myönnetyt tuet tuen määrään?
Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa – raja koskee yrityksen lisäksi myös konsernia. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Mitä tarkoittaa tukien yrityskohtainen 800 000 euron enimmäismäärä? Koskeeko raja myös yrityskonserneja?Kustannustuessa on kyse julkisista varoista taloudelliseen toimintaan myönnettävästä tuesta, joten kustannustukeen sovelletaan Euroopan unionin valtiontukisääntöjä.

Yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamien koronapandemiaan liittyvien puitetukiohjelman mukaisten valtion tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 800 000 euroa.

Valtiokonttorin tulee kustannustukea myöntäessään ottaa huomioon, ettei myönnettävä kustannustuki yksittäiselle yritykselle yhdessä muiden yritykselle tukiohjelman puitteissa jo myönnettyjen tukien kanssa ylitä 800 000 euroa. Tästä syystä yrityksen tulee tarvittaessa hakemuksessaan esittää tieto yritykselle jo aiemmin myönnetyistä koronapandemiaan liittyvistä valtion tuista.

Kustannustukeen sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä. Mitä se tarkoittaa?
Euroopan Unionin lainsäädäntö edellyttää, ettei yksittäiselle yritykselle myönnettävä tuki saa ylittää 800 000 euroa. Enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty komission hyväksymän ja Suomea koskevan puitetukiohjelman nojalla. Tukiohjelman tarkoituksena on helpottaa epidemian taloudellisista vaikutuksista eniten kärsivien yritysten rahoituksen saantia, jotta ne voivat jatkaa toimintaansa, tehdä investointeja ja säilyttää työpaikat.

Valtiokonttorin tulee kustannustukea myöntäessään ottaa huomioon, ettei myönnettävä kustannustuki yksittäiselle yritykselle yhdessä muiden yritykselle tukiohjelman puitteissa jo myönnettyjen tukien kanssa ylitä 800 000 euroa. Tästä syystä yrityksen tulee tarvittaessa hakemuksessaan esittää tieto yritykselle jo aiemmin myönnetyistä koronapandemiaan liittyvistä valtion tuista.

Huomioidaanko myös toiminimiyrittäjien palkkakulut kustannustukea myönnettäessä?

Yrityksen palkkakulut huomioidaan kustannustuen määräytymisperusteena lähtökohtaisesti Tulorekisterin tietojen mukaan. Toiminimiyrittäjien yksityisnostoja ei ilmoiteta Tulorekisteriin. Toiminimiyrittäjät voivat ilmoittaa tukikauden palkkakulunsa Valtiokonttorille hakemuksessa, joten myös toiminimiyrittäjien tukikauden palkkakulut huomioidaan kustannustukea myönnettäessä.

Kustannustuen hakeminen

Mistä tukea haetaan?
Yritykset hakevat tukea myös toisella hakukierroksella Valtiokonttorista.

Miten tukea haetaan?
Tukea haetaan sähköisellä hakemuksella, joka on käytettävissä Valtiokonttorin sivuilla sitten, kun tuen toinen kierros aukeaa. Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta heti, kun se on tiedossa.

Aikataulu

Milloin tuen toinen kierros alkaa?
Lakiesitys on eduskuntakäsittelyssä. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

 

Muuta aiheeseen liittyvää