Hyppää sisältöön

Palvelut poliisille

 • Tämä on poliiseille tarkoitettu palvelusivu. Sivulle on koottu tietoa kaikista niistä Valtiokonttorin palveluista, jotka koskevat poliiseja. Yhteystiedot löydät korvauslajien omilta palvelusivuilta.

  Kaikki korvaushakemukset löydät sähköisestä asiointipalvelustamme:

  Hakemuslomakkeet

 • Työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa (etä- tai läsnätyössä)

  Poliisina olet palvelussuhteessa valtioon, joten työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan sinulle lain mukaan. Työtapaturma- ja ammattitautilaki on sama kaikille valtioon palvelussuhteessa oleville, työnkuvasta riippumatta. Se määrittelee, mitä Valtiokonttori voi korvata.

  Vuoden 2023 alussa voimaan tuli uusi etätyötapaturmalaki, joka paransi valtion henkilöstön tapaturmaturvaa etätyössä. Lisää tietoa aiheesta löydät alla olevan linkin takaa, Etätyö-osiosta.

  Tapaturman sattuessa toimi näin
  • Hakeudu lääkäriin.
  • Lääkärikäynnin yhteydessä kerro työnantajasi nimi ja vakuutuslaitokseksi Valtiokonttori.
  • Tee välittömästi tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.
  • Ilmoita esihenkilöllesi työtapaturmasta.
  • Jo vireillä olevaa tapaturmailmoitusta voit täydentää myöhemmin lisätietolomakkeella.
  • Tapaturmayhdyshenkilö saa tiedon ilmoituksestasi, tarkistaa ja vahvistaa sen.
  • Saat sähköpostiisi tiedon, kun tapaturmayhdyshenkilö on tarkistanut ja vahvistanut ilmoituksen.
  • Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.

  Lisätietoa työtapaturmista ja ammattitaudeista

 • Ulkomaan matkavahinkoturva

  Jos lähdet virkamatkalle ulkomaille, valtion matkavahinkoturva on matkavakuutuksesi.

  Ennen matkaa
  • Ota yhteyttä laitoksesi matkayhdyshenkilöön. Saat häneltä matkavakuutuskortin.
  • Lataa Safeture Pro -sovellus ja tallenna Falckin 24/7 matkahätäpäivystyksen puhelinnumero(-t) puhelimeesi. Käyttäjätunnuksen sovellukseen saat laitoksesi matkayhdyshenkilöltä.
  • Jos matkakohteesi on EU- tai ETA-maa taikka Sveitsi ota mukaasi myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti ei maksa sinulle mitään. Tietoa Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista sekä kortin hakemiseen liittyvät ohjeet ovat täällä
  • Selvitä työterveydestä mahdollisten rokotusten ja muun tartuntatauteja ehkäisevän lääkityksen tarve kohdemaassasi. Ennen matkan alkua annettua hoitoa ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.
  • Tee matkustusilmoitus ulkoministeriöön >
  • Katso eOppivasta ”Matkustusturvallisuus ulkomaan virkamatkoilla

  Lisätietoa valtion matkavahinkoturvasta

 • Liikennevahingon sattuessa

  Poliisiauton tai muun moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko korvataan valtion varoista.

  Liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen omaisuusvahingot ja kaikki henkilövahingot. Se ei kuitenkaan korvaa syyllisen omalle ajoneuvolle tapahtuvia vahinkoja.

  Lisätietoa liikennevahinkojen korvaamisesta

 • Rikosvahinkokorvaukset

  Suorittaessasi työtehtäviä, voit joutua itse rikoksen uhriksi. Silloin sinulle voidaan maksaa valtion varoista korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä.

  Muista kertoa rikoksen uhrille mahdollisuudesta hakea korvauksia Valtiokonttorista.

  Lisätietoa rikosvahinkokorvauksista

 • Työssä tapahtunut esinevahinko

  Valtion palveluksessa olevalle voidaan maksaa korvausta omaisuuden vahingoittumisesta työtehtävässä (= työ- ja virkavahingot). Korvattavia ovat ainoastaan vahingot, jotka johtuvat jollain tavalla virka- tai työtehtävien erityisluonteesta.

  Myös virka- tai työtehtävässä apuna olleella on sama oikeus korvaukseen.

  Lisätietoa työssä tapahtuneista esinevahingoista

 • Valtion vastuuseen perustuva vahingonkorvaus

  Poliisin virheestä tai laiminlyönnistä voi aiheutua vahinkoa, josta valtio vastaa vahingonkorvauslain tai jonkin erityislain nojalla.

  Poliisin aiheuttamien henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamisesta vastaa Valtiokonttori. Poliisin menettelystä aiheutuneiden esinevahinkojen tai varallisuusvahinkojen käsittelystä ja korvaamisesta vastaa kuitenkin Poliisi.

  Lisätietoa valtion vastuuseen perustuvasta vahingonkorvauksesta