• Palvelukuvaus

  Valtion palveluksessa olevalle voidaan maksaa korvausta omaisuuden vahingoittumisesta työtehtävässä (= työ- ja virkavahingot). Korvattavia ovat ainoastaan vahingot, jotka johtuvat jollain tavalla virka- tai työtehtävien erityisluonteesta.

  Myös virka- tai työtehtävässä apuna olleella on sama oikeus korvaukseen.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Korvauksen saamisen edellytykset:
  * Hakija on valtion palveluksessa.
  * Hakijan omaisuutta on vahingoitettu virka- tai työtehtävän vuoksi tai se on vahingoittunut virkatoimesta tai työtehtävästä johtuvien erityisten olosuhteiden vuoksi.
  * Vahingoittunut omaisuus on hakijan omaa, kuten vaatetusta, muu virka- tai työtehtävässä mukana ollut esine tai käytössä ollut kulkuväline.

 • Miten tulee toimia

  Korvausta haetaan Valtiokonttorin hakemuslomakkeella.

  Kun haet korvausta, on tärkeää, että kerrot hakemuslomakkeessa riittävän tarkasti vahinkotapahtuman ja siihen liittyvät olosuhteet. Kaikki työssä tapahtuneet vahingot eivät ole välttämättä korvattavia.

  Hae korvausta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vahinko tapahtui huolimatta siitä,
  * oletko saanut vahingoittuneen esineen tilalle uuden esineen tai
  * oletko saanut laskun uudesta esineestä.